China Vegetables
  
中国蔬菜
·Online Submission
·Manuscript Tracking
·Peer Review
·Editor Work
·Office Work
·Editor-in-chief
·Current Issue
·Archive
·Browse by section
·Hot Paper
·Volumn Content
·Read Articles
·Download Articles
·
Adv Search
More>>
 
Top Read Articles
Published in last 1 year |  In last 2 years |  In last 3 years |  All

1 [Research Progress on Pumpkin(Cucurbita spp.)Genetic Breeding During ‘The Thirteenth Five-year Plan’ in China] 2021 Vol.1(9):16-24
LI Haizhen,TIAN Jiaxing,ZHANG Guoyu,ZHANG Fan,JIA Zhangcai [Abstract] ( 104 ) [HTML 0 KB][PDF 915 KB] (558)
2 [Characteristics of Major Chinese Vegetables in Nutrient Uptake and Requirement] 2022 Vol.1(1):41-48
LI Shutian,AI Chao,HE Ping,ZHANG Jiajia,CUI Rongzong,WEI Jianlin,CHUAN Limin,LI Mingyue,JIN Chongwei [Abstract] ( 85 ) [HTML 0 KB][PDF 1324 KB] (215)
3 [A New Pepper F1 Hybrid —‘Xingshuzhoula No.2’] 2021 Vol.1(12):90-92
YANG Sha,CHEN Wenchao,ZHOU Shudong,LIANG Chengliang,LI Xuefeng,MA Yanqing,ZOU Xuexiao,ZHANG Zhuqing [Abstract] ( 85 ) [HTML 0 KB][PDF 1794 KB] (87)
4 [A New Oriental Melon F1 Hybrid — ‘Gantian No.5’] 2021 Vol.1(9):97-99
KONG Weiping,CHENG Hong,YUE Hongzhong,HOU Dong [Abstract] ( 84 ) [HTML 0 KB][PDF 858 KB] (98)
5 [Research Progress on Anthocyanin in Radish] 2022 Vol.1(1):22-30
LIU Tongjin,LI Xixiang,LIU Liangfeng,ZHANG Aihui,CUI Qunxiang,WANG Changyi [Abstract] ( 83 ) [HTML 0 KB][PDF 897 KB] (161)
6 [Effects of Potassium Phosphite on Potato Yield Increase and Disease Resistance ] 2021 Vol.1(9):63-68
LI Baoyu,LIU Fuqiang,GUO Yanzhi [Abstract] ( 82 ) [HTML 0 KB][PDF 1591 KB] (94)
7 [Investigation on Water and Fertilizer Integrated Allocation and Application Status for Vegetables in Fujian Province] 2021 Vol.1(9):78-83
ZHANG Qing,LI Fangliang,CAO Rongbin,KONG Qingbo [Abstract] ( 82 ) [HTML 0 KB][PDF 884 KB] (207)
8 [Evaluation on Resistance of Different Chinese Cabbage Varieties to Clubroot Pathogens Occurred in Different Regions] 2021 Vol.1(9):41-47
MA Xiaochao,ZHANG Hui,ZHANG Shujiang,LI Fei,ZHANG Shifan,LI Guoliang,LIU Xitong,SUN Rifei [Abstract] ( 82 ) [HTML 0 KB][PDF 1105 KB] (226)
9 [A New Chinese Chives Variety —‘Hangyan 998’] 2021 Vol.1(11):98-100
MA Peifang,LI Yixiao,YIN Shouheng,LI Yanlong,ZHANG Wei,CUI Yungang,WANG Liya,JIANG Qinqun,CHEN Jianhua [Abstract] ( 78 ) [HTML 0 KB][PDF 1895 KB] (80)
10 [Technological Development and Production of Protected Vegetable in China During‘The Thirteenth Five-year Plan’and Future Prospect] 2021 Vol.1(10):20-34
ZHOU Jie,XIA Xiaojian,HU Zhangjian,FAN Pengxiang,SHI Kai,ZHOU Yanhong,YU Jingquan [Abstract] ( 78 ) [HTML 0 KB][PDF 3011 KB] (859)
11 [Research Progress on Genes Related to Phytophthora capsici in Pepper] 2021 Vol.1(9):25-32
HE Wei,ZHANG Hui [Abstract] ( 76 ) [HTML 0 KB][PDF 974 KB] (288)
12 [Expression of SlTCPs Transcription Factors involved in Tomato Leaf Shape#br# Development and Bioinformatic Analysis] 2021 Vol.1(10):45-56
[Abstract] ( 75 ) [HTML 0 KB][PDF 1849 KB] (246)
13 [Effects of Associated Garlic on Continuous Cropping Tomato Root-knot Nematodes and Rhizosphere Micro-ecological Environment in Solar Greenhouse] 2021 Vol.1(9):58-62
LIU Suhui,WEI Hui,SUN Miao,RONG Bing,XU Jinqiang [Abstract] ( 74 ) [HTML 0 KB][PDF 881 KB] (109)
14 [A New Tomato F1 Hybrid — ‘Zuanhongmeili’] 2021 Vol.1(9):91-93
OUYANG Xian,BAI Zhanbing,ZHANG Songbai,SHI Xiaobin,ZHENG Liming,ZHOU Xiaoxun,TAN Fangjun,ZHANG Zhanhong [Abstract] ( 73 ) [HTML 0 KB][PDF 876 KB] (142)
15 [Creation and Character Analysis of Dark Purple Chinese Cabbage-leaf Mustard B Addition Line] 2021 Vol.1(9):48-52
ZHANG Deshuang,XIN Xiaoyun,ZHAO Hong,ZHANG Fenglan,YU Yangjun,ZHAO Xiuyun,YU Shuancang,WANG Weihong,SU Tongbing,LI Peirong,LU Guixiang [Abstract] ( 72 ) [HTML 0 KB][PDF 1664 KB] (137)
16 [Research Progress on Soil Quality of Protected Vegetable Fields] 2021 Vol.1(10):35-44
TIAN Tian,TIAN Yongqiang,GAO Lihong [Abstract] ( 72 ) [HTML 0 KB][PDF 956 KB] (306)
中国蔬菜
   Copyright © 2011
China Vegetables
Address: the haidian district of Beijing zhongguancun south street, number 12 zip
code:100081 Tel:010-82109550 E-mail:zgsc@mail.caas.net.cn