China Vegetables
  
中国蔬菜
·Online Submission
·Manuscript Tracking
·Peer Review
·Editor Work
·Office Work
·Editor-in-chief
·Current Issue
·Archive
·Browse by section
·Hot Paper
·Volumn Content
·Read Articles
·Download Articles
·
Adv Search
More>>
 
Top Read Articles
Published in last 1 year |  In last 2 years |  In last 3 years |  All

1 [Characteristics of Major Chinese Vegetables in Nutrient Uptake and Requirement] 2022 Vol.1(1):41-48
LI Shutian,AI Chao,HE Ping,ZHANG Jiajia,CUI Rongzong,WEI Jianlin,CHUAN Limin,LI Mingyue,JIN Chongwei [Abstract] ( 105 ) [HTML 0 KB][PDF 1324 KB] (265)
2 [Research Progress on Anthocyanin in Radish] 2022 Vol.1(1):22-30
LIU Tongjin,LI Xixiang,LIU Liangfeng,ZHANG Aihui,CUI Qunxiang,WANG Changyi [Abstract] ( 95 ) [HTML 0 KB][PDF 897 KB] (199)
3 [Research Progress in Vegetables Gene Editing Technology] 2022 Vol.1(8):17-30
TANG Xiao,WANG Guixiang*,LIU Fan,HAN Shuo,ZONG Mei,GUO Ning,DUAN Mengmeng [Abstract] ( 80 ) [HTML 0 KB][PDF 1920 KB] (220)
4 [Establishment of Molecular Identify Card for Radish Germplasm Resources Based on Genome Structural Variation] 2022 Vol.1(1):49-57
YAN Chenghuan,CUI Lei,REN Zhiyong,HUANG Yan,JIAO Zhenbiao,ZHU Fengjuan,ZHANG Zhenxing,GAN Caixia,DENG Xiaohui,QIU Zhengming [Abstract] ( 74 ) [HTML 0 KB][PDF 1752 KB] (107)
5 [Research Progress on Plant Branchiness and Its Application in Vegetable Breeding] 2022 Vol.1(1):31-40
XIA Yutong,WANG Chen,HAO Ning,WU Tao [Abstract] ( 73 ) [HTML 0 KB][PDF 896 KB] (157)
6 [Research Progress on Genetic Breeding of Papper Resistant to Anthracnose] 2022 Vol.1(2):17-24
ZHOU Daiyuan,ZHANG Zhenghai,CAO Yacong,YU Hailong,FENG Xigang,ZHANG Baoxi,WANG Lihao* [Abstract] ( 70 ) [HTML 0 KB][PDF 899 KB] (151)
7 [Synergism Effect of 3% Lecithin · vitamin E on Different Fungicides in Controlling Tomato Gray Mold] 2022 Vol.1(3):89-93
ZUO Jiao,HU Rongjuan,XIA Aiping,WANG Wenqiao,ZHANG Ruiping [Abstract] ( 70 ) [HTML 0 KB][PDF 1253 KB] (96)
8 [Identification of Strawberry Root Rot Pathogenic Fungi Ilyonectria novozelandica] 2022 Vol.1(2):95-100
SHI Fangfang,CHU Jiping* [Abstract] ( 69 ) [HTML 0 KB][PDF 1151 KB] (65)
9 [Sensory Index Evaluation on Fruit Quality of Different Strawberry Varieties] 2022 Vol.1(4):62-66
XIANG Dandan,WANG Yunbing,CHEN Mengwei,ZHANG Chenglei,XU Yingzi,XIANG Mengdan,ZHOU Bin,HUANG Tingnan [Abstract] ( 69 ) [HTML 0 KB][PDF 1237 KB] (116)
10 [A New Processing Hot Pepper F1 Hybrid —‘Guota 166’] 2022 Vol.1(1):99-102
CHEN Bin,ZHANG Xiaofen,DU Heshan,JIA Zhiyang,GENG Sansheng [Abstract] ( 69 ) [HTML 0 KB][PDF 1862 KB] (111)
11 [A New Pakchoi F1 Hybrid —‘Sujun 228’] 2022 Vol.1(1):96-98
HUANG Zhiyin,FAN Weiqiang,ZHANG Hong,WANG Chaonan,LI Mei,LIU Xiaohui,ZHANG Bin [Abstract] ( 68 ) [HTML 0 KB][PDF 1816 KB] (104)
12 [Effect of Solar-Shading Screen with Different Colors and Densities on Growth and Photosynthetic Characteristics of Over-Summer Pepper Seedlings] 2022 Vol.1(3):42-49
TIAN Di,WANG Junwei,DENG Wentao,WU Qiuyun,HUANG Ke [Abstract] ( 68 ) [HTML 0 KB][PDF 1556 KB] (181)
13 [A New Cucumber F1 Hybrid of Southern China Type —‘Jiza 19’] 2022 Vol.1(2):110-112
ZHAO Fushun1,TAN Ke 2,JIANG Qifeng2,JIN Yuzhong2,MA Yiqiao2,WANG Yuwei 2,LIN Xiaoxuan2,YU Cuixiang1 [Abstract] ( 67 ) [HTML 0 KB][PDF 865 KB] (101)
14 [Effect of Temperature in Directional Trough on Expansion and Development of Chinese Yam Tuber] 2022 Vol.1(1):74-81
GUO Wenqi,ZHANG Peitong,WANG Li,LIU Xiansong,YIN Jianmei,JIN Lin,JIANG Lu,HAN Xiaoyong,DU Jing,LI Chunhong [Abstract] ( 67 ) [HTML 0 KB][PDF 2692 KB] (111)
15 [Prevention and Control Effect of Rhodovulum sulfidophilus and Thiamethoxam Combination Against Tomato Viral Disease] 2022 Vol.1(2):82-87
WANG Xiuzhi1,Shi Xiaobin2,CUI Congcong1,LI Jie1,Zhang Xiaomei1,ZHANG Songbai2,DU Xiaohua2,TAN Xinqiu2,ZHANG Deyong2,Liu Yong2* [Abstract] ( 66 ) [HTML 0 KB][PDF 1615 KB] (82)
中国蔬菜
   Copyright © 2011
China Vegetables
Address: the haidian district of Beijing zhongguancun south street, number 12 zip
code:100081 Tel:010-82109550 E-mail:zgsc@mail.caas.net.cn