China Vegetables
  
中国蔬菜
·Online Submission
·Manuscript Tracking
·Peer Review
·Editor Work
·Office Work
·Editor-in-chief
·Current Issue
·Archive
·Browse by section
·Hot Paper
·Volumn Content
·Read Articles
·Download Articles
·
Adv Search
More>>
 
Top Read Articles
Published in last 1 year |  In last 2 years |  In last 3 years |  All

1 [A New Tomato F1 Hybrid—‘Tianzheng 1567’] 2022 Vol.1(11):98-100
LIANG Fusheng1,CUI Quanyou2,JI Jing1*,MA Cun1,ZHANG Yangyang1,YANG Peng1,LI Ke3 [Abstract] ( 303 ) [HTML 0 KB][PDF 1480 KB] (171)
2 [Analysis of Current Situation and Competitiveness of Chinese Vegetable Exporting to the United States] 2023 Vol.1(2):1-6
ZHAO Jiexin,HUANG Yue,HE Meiying*,YANG Xian [Abstract] ( 225 ) [HTML 0 KB][PDF 1188 KB] (796)
3 [Semi-wild Tomato GZ-01 Rootstock Enhances Drought Tolerance of Grafted Plant] 2023 Vol.1(1):42-51
WEI Jianming1,HUANG Xin1,MI Na1,ZHANG Dalong2*,LI Yunzhou1* [Abstract] ( 208 ) [HTML 0 KB][PDF 9351 KB] (182)
4 [Problems and Thoughts Existing on Vegetable Supply in Shanghai under COVID-19 Epidemic] 2023 Vol.1(2):11-15
LI Guangji [Abstract] ( 207 ) [HTML 0 KB][PDF 1703 KB] (216)
5 [Review of Potato Market Situation in 2022 and Outlook for 2023] 2023 Vol.1(2):7-10
ZHOU Xiangyang1,SHEN Chen1,ZHANG Jing1,CHENG Guodong1,XING Liwei1,LIU Hongyi2,WU Jianzhai1* [Abstract] ( 187 ) [HTML 0 KB][PDF 1661 KB] (375)
6 [Molecular Detection and Identification of Tomato brown rugose fruit virus] 2023 Vol.1(6):34-40
WANG Shaohua,CHEN Lida,SHI Yanxia,XIE Xuewen,LI Lei,FAN Tengfei,LI Baoju*,CHAI Ali* [Abstract] ( 179 ) [HTML 0 KB][PDF 3324 KB] (237)
7 [Vegetable Market Analysis in 2022 and Outlook for 2023] 2023 Vol.1(1):1-6
ZHANG Jing,LIU Jifang,ZHOU Xiangyang*,WU Jianzhai,SHEN Chen [Abstract] ( 175 ) [HTML 0 KB][PDF 1833 KB] (388)
8 [A New Multi-resistant High-quality Fruit Tomato F1 Hybrid—‘Jingfan309’] 2023 Vol.1(6):97-100
YUAN Guoliang1,ZHOU Ming1,DENG Lei2,LI Chuanyou2,LI Changbao1* [Abstract] ( 154 ) [HTML 0 KB][PDF 1744 KB] (159)
9 [Analysis on New Variety Breeding of Bitter Gourd and Its Protection Status Quo in China] 2023 Vol.1(1):7-15
SU Guozhao1,2,3,WANG Jing1,3,YIN Jiwei1,3,PANG Xuebing2,CHEN Yuhua4,DENG Chao2*,XU Zhenjiang1,3* [Abstract] ( 143 ) [HTML 0 KB][PDF 1859 KB] (246)
10 [Research Progress of Green Synthesis of Nanoparticle and Its Application in Agricultural Science] 2022 Vol.1(11):32-43
CHEN Cheng,WU Chu* [Abstract] ( 138 ) [HTML 0 KB][PDF 1865 KB] (372)
11 [Effects of Foliar Spraying with Different Concentrations of Putrescine Mixture on High Temperature Resistance of Cucumber Seedlings] 2023 Vol.1(1):34-41
LIU Hongyun,LIN Weizhu,WANG Jian,SUN Jin,SHU Sheng,GUO Shirong,WANG Yu* [Abstract] ( 131 ) [HTML 0 KB][PDF 2257 KB] (160)
12 [A New Fruit Cucumber F1 Hybrid—‘Lvjingling No.2’] 2023 Vol.1(2):103-105
LIU Ligong1,LIU Shili2,ZENG Li3,WANG Jing4,GUO Naixiao1,ZHANG Feng1* [Abstract] ( 131 ) [HTML 0 KB][PDF 1505 KB] (177)
13 [Research Progress on MYB Transcription Factors of Solanaceous Fruit Vegetable] 2023 Vol.1(6):23-33
AI Jiaqi,PANG Hongtao,HU Tianhua,BAO Chonglai,WEI Qingzhen* [Abstract] ( 129 ) [HTML 0 KB][PDF 3056 KB] (177)
14 [Creation of Cabbage Interspecific Material with Clubroot Resistance and Ogura CMS Restorer] 2022 Vol.1(11):44-52
YANG Ding1,2,LYU Fengxian1,2,LI Chongjuan1,2,XU Xuezhong2,3,HU Jingfeng2,3,YANG Hongli2,3,LAN Mei2,3,ZHANG Liqin2,3,DONG Xiangshu1,HE Jiangming2,3* [Abstract] ( 129 ) [HTML 0 KB][PDF 7549 KB] (186)
15 [Effects of Foliar Spraying Melatonin on Strawberry Growth,Photosynthesis and Fruit Quality] 2022 Vol.1(12):80-85
LI Gongfeng,GAO Yaxin,MA Wancheng,ZHANG Zhenxing,LIU Yike,LI Ning,LI Qingyun [Abstract] ( 128 ) [HTML 0 KB][PDF 1541 KB] (124)
16 [Fluctuation of Potato Industry and Market Development Situation in 2022] 2023 Vol.1(5):1-5
LI Guojing1,GAO Mingjie1,YANG Yadong1,LUO Qiyou1*,ZHU Wenbo2 [Abstract] ( 119 ) [HTML 0 KB][PDF 1609 KB] (277)
17 [Research Progress on Comprehensive Preventive and Control Measures for Soil Obstacle in Facility Tomato] 2023 Vol.1(2):16-24
CHENG Guoting1,2,WANG Yanfeng1,2*,JIANG Wenting1,2,LIN Jinshui,FENG Xiaodong,CHANG Haifei,QIAO Hongxi3LIANG Yan [Abstract] ( 119 ) [HTML 0 KB][PDF 1797 KB] (354)
18 [Analysis on the Current Situation of Pesticide Registration on Garlic in China] 2023 Vol.1(6):12-22
LUO Junxia1,GAO Shumei2*,SHEN Zhanbin1,YANG Hua1,CHEN Lu1,ZAHNG Qicheng3,ZHAO Jianbo3* [Abstract] ( 119 ) [HTML 0 KB][PDF 1838 KB] (236)
中国蔬菜
   Copyright © 2011
China Vegetables
Address: the haidian district of Beijing zhongguancun south street, number 12 zip
code:100081 Tel:010-82109550 E-mail:zgsc@mail.caas.net.cn