China Vegetables
  
中国蔬菜
·Online Submission
·Manuscript Tracking
·Peer Review
·Editor Work
·Office Work
·Editor-in-chief
·Current Issue
·Archive
·Browse by section
·Hot Paper
·Volumn Content
·Read Articles
·Download Articles
·
Adv Search
More>>
 
Top Read Articles
Published in last 1 year |  In last 2 years |  In last 3 years |  All

1 [A New Tomato F1 Hybrid—‘Tianzheng 1567’] 2022 Vol.1(11):98-100
LIANG Fusheng1,CUI Quanyou2,JI Jing1*,MA Cun1,ZHANG Yangyang1,YANG Peng1,LI Ke3 [Abstract] ( 116 ) [HTML 0 KB][PDF 1480 KB] (94)
2 [Research Progress in Vegetables Gene Editing Technology] 2022 Vol.1(8):17-30
TANG Xiao,WANG Guixiang*,LIU Fan,HAN Shuo,ZONG Mei,GUO Ning,DUAN Mengmeng [Abstract] ( 109 ) [HTML 0 KB][PDF 1920 KB] (262)
3 [Isolation,Identification and Fungicide Screening of Capsicum Anthracnose Pathogen in Nanxiong County] 2022 Vol.1(10):58-65
ZHENG Jie1,3,ZHUANG Yuanhang1,GUO Ziqi1,XU Yi1,ZHONG Junjie1,HUANG Weifeng1,HU Fang1,LI Haibo1,LEI Jianjun1,2*,WU Hao1* [Abstract] ( 87 ) [HTML 0 KB][PDF 4418 KB] (50)
4 [Analysis of Current Situation and Competitiveness of Chinese Vegetable Exporting to the United States] 2023 Vol.1(2):1-6
ZHAO Jiexin,HUANG Yue,HE Meiying*,YANG Xian [Abstract] ( 82 ) [HTML 0 KB][PDF 1801 KB] (478)
5 [A New Tetraploid Ginger Variety —‘Jinfeng No.1’] 2022 Vol.1(6):105-107
WU Jinping,ZHOU Jie,QI Chuandong,FU Jiaping,GUO Fengling [Abstract] ( 81 ) [HTML 0 KB][PDF 3053 KB] (67)
6 [Amino Acid Characteristics in Different Organs of Soilless Cultured Water Dropwort and Analysis for Its Potential in Resource Utilization] 2022 Vol.1(7):34-44
LIU Jixiang,DU Fengfeng,SUN Linhe,WANG Wei,ZHAO Huijun,YAO Dongrui,CHANG Yajun [Abstract] ( 78 ) [HTML 0 KB][PDF 1483 KB] (123)
7 [Research Progress on Tomato Fruits Flavor Substance Composition and Its Influencing Factors] 2022 Vol.1(7):23-33
CHENG Guoting,LOU Qianqi,LI Xianfang,SUN Huiru,XU Chengnan,LI Shuang,ZHAO Jirong,QIAO Hongxi,WANG Yanfeng,LIANG Yan [Abstract] ( 75 ) [HTML 0 KB][PDF 1424 KB] (355)
8 [A New Potato Variety —‘Longshu No.20’] 2022 Vol.1(9):97-99
QU Yaying,BAI Yongjie,LI Zhang,ZHENG Yongwei,WEN Guohong,LI Gaofeng,QI Enfang,LI Jianwu,ZHANG Rong,MA Sheng,WEI Yuping [Abstract] ( 71 ) [HTML 0 KB][PDF 2397 KB] (75)
9 [Development of Field Disease Grading Standard and Germplasm Screening for Black Rot in Cabbage] 2022 Vol.1(8):42-48
CHEN Guo1,2,KONG Congcong1,MA Hongxue1,DENG Siping1,JI Jialei1,3,WANG Yong1,3,ZHUANG Mu1,3,ZHANG Yangyong1,3,YANG Limei1,3,GUAN Huiming3,FANG Zhiyuan1,2,3,LYU Honghao1,3* [Abstract] ( 71 ) [HTML 0 KB][PDF 2319 KB] (145)
10 [Effects of Amino Acid Treatments on Growth,Quality,and Yield of Hydroponic Chinese Chive] 2022 Vol.1(5):74-80
HAN Beibei1,2,3,WANG Baoju2,3,TONG Jing2,3,LIU Mingchi2,3,WU Zhanhui2,3,MENG Yanling1*,LIU Ning2,3 [Abstract] ( 71 ) [HTML 0 KB][PDF 1487 KB] (205)
11 [Creation of Cabbage Interspecific Material with Clubroot Resistance and Ogura CMS Restorer] 2022 Vol.1(11):44-52
YANG Ding1,2,LYU Fengxian1,2,LI Chongjuan1,2,XU Xuezhong2,3,HU Jingfeng2,3,YANG Hongli2,3,LAN Mei2,3,ZHANG Liqin2,3,DONG Xiangshu1,HE Jiangming2,3* [Abstract] ( 70 ) [HTML 0 KB][PDF 7549 KB] (117)
12 [Applying Sucrose Promotes Cucumber Lateral Branch Outgrowth] 2022 Vol.1(7):45-51
ZHANG Zeqin,ZHOU Zhaoyang,ZHANG Xiaolan [Abstract] ( 70 ) [HTML 0 KB][PDF 2651 KB] (248)
13 [Bioinformatic Analysis of Fasciclin-like Arabinogalactan Proteins(FLA)Gene Family in Pepper(Capsicum annuum)] 2022 Vol.1(5):29-36
LI Tong1,YANG Jingjing2 [Abstract] ( 69 ) [HTML 0 KB][PDF 3801 KB] (185)
中国蔬菜
   Copyright © 2011
China Vegetables
Address: the haidian district of Beijing zhongguancun south street, number 12 zip
code:100081 Tel:010-82109550 E-mail:zgsc@mail.caas.net.cn