China Vegetables
  
中国蔬菜
·Online Submission
·Manuscript Tracking
·Peer Review
·Editor Work
·Office Work
·Editor-in-chief
·Current Issue
·Archive
·Browse by section
·Hot Paper
·Volumn Content
·Read Articles
·Download Articles
·
Adv Search
More>>
 
 
2021 Vol.1 Issue.
3,Published 01 March 2021

1
Hot!
2021 Vol. 1 (3): 1-3 [Abstract] ( 339 ) [HTML 1KB] [ PDF 1032KB] ( 704 )
4
Hot!
2021 Vol. 1 (3): 4-9 [Abstract] ( 181 ) [HTML 1KB] [ PDF 921KB] ( 404 )
9
2021 Vol. 1 (3): 9-16 [Abstract] ( 171 ) [HTML 1KB] [ PDF 2736KB] ( 555 )
17 Research Progress on Eggplant Genetic Breeding During ‘The 13th Five-Year Plan’ Period
LIU Fuzhong1,SHU Jinshuai1,ZHANG Ying1,CHEN Yuhui1,LIAN Yong1,TIAN Shibing2 Hot!
2021 Vol. 1 (3): 17-27 [Abstract] ( 298 ) [HTML 1KB] [ PDF 1069KB] ( 1270 )
28 Research Progress on Angular Leaf Spot of Cucumber
PENG Yue,GU Xingfang,ZHANG Shengping,LI Baoju,XIE Xuewen,BO Kailiang,DONG Shaoyun,MIAO Han
2021 Vol. 1 (3): 28-35 [Abstract] ( 239 ) [HTML 1KB] [ PDF 1012KB] ( 522 )
36 Development of SCAR Markers Closely Linked with Fusarium Crown and Root Rot in Tomato
CHENG Lin1,ZHANG Xiaoyan2,WEI Meitian1,LUN Yaoyao3,ZHAO Jing4,WANG Xiaowu5,LI Chuanyou6 Hot!
2021 Vol. 1 (3): 36-42 [Abstract] ( 192 ) [HTML 1KB] [ PDF 1403KB] ( 447 )
43 SRAP and ISSR Analysis on Genetic Diversity of Onion Germplasm Resources
LIU Xiangping1,DU Minxia1,ZHAO Yan2,WANG Baosheng1,LIU Yan1,LIAN Yong1,DI Jiezeng1,XU Weizhong1
2021 Vol. 1 (3): 43-49 [Abstract] ( 188 ) [HTML 1KB] [ PDF 1468KB] ( 496 )
50 Effects of Temperature and Growth Regulators on Sex Differentiation of Watermelon
GONG Shiqi1,LIU Hongbin1,SONG Huijuan1,LI Hao1,LIANG Shaohua3,CHU Xiao1,JIANG Bo2,DAI Sihui1,XIONG Cheng1,SUN Xiaowu1,2*
2021 Vol. 1 (3): 50-56 [Abstract] ( 211 ) [HTML 1KB] [ PDF 1721KB] ( 520 )
57 Effects of Vinegar and Mushroom Substrate Amendments on Physico-chemical Properties of Continuous Cropping Obstacle Soil and Cultivated Cucumber
ZHOU Ranran1,CHEN Pei1,GUO Shirong1*,CAI Zhong2
2021 Vol. 1 (3): 57-64 [Abstract] ( 180 ) [HTML 1KB] [ PDF 1285KB] ( 766 )
65 Comparative Analysis for Phenotypic Traits of Nanou Garlic (Allium ampeloprasum L.) Sexual Propagated Progeny Strain
2021 Vol. 1 (3): 65-70 [Abstract] ( 153 ) [HTML 1KB] [ PDF 1618KB] ( 304 )
71 Explore and Analysis on Photosynthetic Characteristics of Chlorenchyma Inside Succulent Stem of Asparagus Lettuce
ZHU Junjie1,WANG Tianshun2,YA yu2,LIAO jie2,YAN Feiyan2
2021 Vol. 1 (3): 71-77 [Abstract] ( 164 ) [HTML 1KB] [ PDF 1826KB] ( 389 )
78 Suppressing Effects for Piercing Pests on Protected Watermelon by Thiamethoxam Drenching and Predatory Mites#br#
ZHANG Yan1,WANG Pei2,ZHANG Youjun1,XU Baoyun1,WANG Shaoli1*
2021 Vol. 1 (3): 78-82 [Abstract] ( 204 ) [HTML 1KB] [ PDF 1142KB] ( 603 )
83 Characterization of Pectobacterium aroidearum Causing Konjac Soft Rot and Biocontrol Effect of Bacillus velezensis
CUI Shuang1,2,CHEN Changlong2,FENG Jiahao3,CAO Ying3,KOU Xiaomin2,FU Lu2,ZHANG Rongping1*,XIE Hua2*
2021 Vol. 1 (3): 83-93 [Abstract] ( 265 ) [HTML 1KB] [ PDF 3179KB] ( 498 )
94 A New Pepper F1 Hybrid —‘Hongla No.2’
ZHU Wenchao1,HU Mingwen1*,LIAO Fangfang1,SU Dan1,BAI Liwei1,GAO Gang2
2021 Vol. 1 (3): 94-96 [Abstract] ( 247 ) [HTML 1KB] [ PDF 2585KB] ( 463 )
96 A New Watermelon F1 Hybrid —‘Xiuya No.2’
ZHU Xuerong1,MA Feiming1,XU Liting1,MENG Yan1,ZHANG Bohu1,WANG Yongchao1,WEN Yajun1*,ZHANG Yongmin1,WANG Hualing2
2021 Vol. 1 (3): 96-98 [Abstract] ( 154 ) [HTML 1KB] [ PDF 2527KB] ( 299 )
99 A New Luffa F1 Hybrid —‘Zaojiasigua’
TANG Kelan,KUANG Bifeng*,CHEN Zuhua,LIU Zhihua,JIANG Ke
2021 Vol. 1 (3): 99-101 [Abstract] ( 189 ) [HTML 1KB] [ PDF 2524KB] ( 343 )
102 A New Waxy Corn F1 Hybrid —‘Henuo 101’
LIU Shuanglu1,SUN Yizhen2,HAO Shuiyuan1,SU Zhifang1,WANG Haiwei1,CUI Chao1
2021 Vol. 1 (3): 102-105 [Abstract] ( 179 ) [HTML 1KB] [ PDF 2907KB] ( 292 )
106
Hot!
2021 Vol. 1 (3): 106-108 [Abstract] ( 175 ) [HTML 1KB] [ PDF 1097KB] ( 257 )
109
2021 Vol. 1 (3): 109-111 [Abstract] ( 183 ) [HTML 1KB] [ PDF 1001KB] ( 384 )
111
2021 Vol. 1 (3): 111-113 [Abstract] ( 156 ) [HTML 1KB] [ PDF 1075KB] ( 387 )
114
2021 Vol. 1 (3): 114-116 [Abstract] ( 151 ) [HTML 1KB] [ PDF 1125KB] ( 373 )
117
Hot!
2021 Vol. 1 (3): 117-120 [Abstract] ( 203 ) [HTML 1KB] [ PDF 1153KB] ( 639 )
120
2021 Vol. 1 (3): 120-122 [Abstract] ( 171 ) [HTML 1KB] [ PDF 1547KB] ( 685 )
China Vegetables
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
More>>
中国蔬菜
   Copyright © 2011
China Vegetables
Address: the haidian district of Beijing zhongguancun south street, number 12 zip
code:100081 Tel:010-82109550 E-mail:zgsc@mail.caas.net.cn