China Vegetables
  
中国蔬菜
·Online Submission
·Manuscript Tracking
·Peer Review
·Editor Work
·Office Work
·Editor-in-chief
·Current Issue
·Archive
·Browse by section
·Hot Paper
·Volumn Content
·Read Articles
·Download Articles
·
Adv Search
More>>
 
119
2022 Vol. 1 (8): 119-121 [Abstract] ( 4 ) [HTML 0 KB][PDF 2304 KB] (20)
114
2022 Vol. 1 (8): 114-118 [Abstract] ( 6 ) [HTML 0 KB][PDF 3852 KB] (23)
108
2022 Vol. 1 (8): 108-113 [Abstract] ( 6 ) [HTML 0 KB][PDF 1729 KB] (22)
42 CHEN Guo1,2,KONG Congcong1,MA Hongxue1,DENG Siping1,JI Jialei1,3,WANG Yong1,3,ZHUANG Mu1,3,ZHANG Yangyong1,3,YANG Limei1,3,GUAN Huiming3,FANG Zhiyuan1,2,3,LYU Honghao1,3*
Development of Field Disease Grading Standard and Germplasm Screening for Black Rot in Cabbage
2022 Vol. 1 (8): 42-48 [Abstract] ( 11 ) [HTML 0 KB][PDF 2319 KB] (35)
17 TANG Xiao,WANG Guixiang*,LIU Fan,HAN Shuo,ZONG Mei,GUO Ning,DUAN Mengmeng
Research Progress in Vegetables Gene Editing Technology
2022 Vol. 1 (8): 17-30 [Abstract] ( 15 ) [HTML 0 KB][PDF 1920 KB] (47)
1
2022 Vol. 1 (8): 1-6 [Abstract] ( 7 ) [HTML 0 KB][PDF 1610 KB] (231)
125
2022 Vol. 1 (7): 125-127 [Abstract] ( 27 ) [HTML 0 KB][PDF 3239 KB] (62)
121
2022 Vol. 1 (7): 121-124 [Abstract] ( 18 ) [HTML 0 KB][PDF 4622 KB] (190)
117
2022 Vol. 1 (7): 117-120 [Abstract] ( 21 ) [HTML 0 KB][PDF 1999 KB] (65)
45 ZHANG Zeqin,ZHOU Zhaoyang,ZHANG Xiaolan
Applying Sucrose Promotes Cucumber Lateral Branch Outgrowth
2022 Vol. 1 (7): 45-51 [Abstract] ( 24 ) [HTML 0 KB][PDF 2651 KB] (95)
23 CHENG Guoting,LOU Qianqi,LI Xianfang,SUN Huiru,XU Chengnan,LI Shuang,ZHAO Jirong,QIAO Hongxi,WANG Yanfeng,LIANG Yan
Research Progress on Tomato Fruits Flavor Substance Composition and Its Influencing Factors
2022 Vol. 1 (7): 23-33 [Abstract] ( 31 ) [HTML 0 KB][PDF 1424 KB] (150)
1
2022 Vol. 1 (7): 1-7 [Abstract] ( 49 ) [HTML 0 KB][PDF 1265 KB] (260)
115
2022 Vol. 1 (6): 115-119 [Abstract] ( 28 ) [HTML 0 KB][PDF 2955 KB] (77)
108
2022 Vol. 1 (6): 108-114 [Abstract] ( 29 ) [HTML 0 KB][PDF 4426 KB] (86)
84 TIAN Tian,ZHANG Youjun,WANG Shaoli
Screening of Highly Effective Pesticides Against Polyphagotarsonemus latus
2022 Vol. 1 (6): 84-88 [Abstract] ( 35 ) [HTML 0 KB][PDF 1517 KB] (48)
25 QI Chuandong,ZHOU Jie,FU Jiaping,WU Fanghua,LI hui,WU Jinping,GUO Fengling
Identification and Evaluation of Garlic Germplasm Resources and Screening of Excellent Germplasm
2022 Vol. 1 (6): 25-32 [Abstract] ( 33 ) [HTML 0 KB][PDF 2194 KB] (82)
7
2022 Vol. 1 (6): 7-10 [Abstract] ( 40 ) [HTML 0 KB][PDF 1271 KB] (120)
1
2022 Vol. 1 (6): 1-6 [Abstract] ( 32 ) [HTML 0 KB][PDF 1533 KB] (93)
120
2022 Vol. 1 (5): 120-123 [Abstract] ( 35 ) [HTML 0 KB][PDF 4115 KB] (67)
111
2022 Vol. 1 (5): 111-119 [Abstract] ( 34 ) [HTML 0 KB][PDF 8417 KB] (117)
Page 1 of 25 493 records
中国蔬菜
   Copyright © 2011
China Vegetables
Address: the haidian district of Beijing zhongguancun south street, number 12 zip
code:100081 Tel:010-82109550 E-mail:zgsc@mail.caas.net.cn