China Vegetables
  
中国蔬菜
·Online Submission
·Manuscript Tracking
·Peer Review
·Editor Work
·Office Work
·Editor-in-chief
·Current Issue
·Archive
·Browse by section
·Hot Paper
·Volumn Content
·Read Articles
·Download Articles
·
Adv Search
More>>
 
 
2024 Vol.1 Issue.
4,Published 01 April 2024

1 Analysis of Changes in China’s Vegetable Import & Export Trade and Countermeasures in the Context of the Epidemic
YAN Yan,ZHAO Wenhua,HAN Ying,CAO Kun,LIU Shuhui,Tian Jiangshuai,LENG Yang Hot!
2024 Vol. 1 (4): 1-7 [Abstract] ( 56 ) [HTML 1KB] [ PDF 1549KB] ( 573 )
7 Investigation and Analysis of Current Situation on Facility Vegetable Production in Jiangxi Province
WU Yin,MA Chenghe,Ming Jiaqi,GUO Lihong,LANG Xiaojia,YU Xua,NIE Zhangqing
2024 Vol. 1 (4): 7-14 [Abstract] ( 39 ) [HTML 1KB] [ PDF 1434KB] ( 306 )
15 Evaluation on Vegetable Seed‘Bottleneck’Issue of Jiangsu Province
XU Yao,SONG Jinhua,ZHANG Yuming,ZOU Lingling,ZHAO Ke,ZHANG Yun
2024 Vol. 1 (4): 15-22 [Abstract] ( 38 ) [HTML 1KB] [ PDF 1356KB] ( 199 )
23 Research Progress on Salt Stress Response and Salt Tolerance Mechanism of Vegetable Crops
CHEN Rongfeng,TU Jingyun,XU Xuewen,CHEN Xuehao Hot!
2024 Vol. 1 (4): 23-33 [Abstract] ( 43 ) [HTML 1KB] [ PDF 1557KB] ( 315 )
34 Research Progress in Breeding Spinacia oleracea L. for Resistance to Downy Mildew
WU Hao,LU Tiantian,LIU Zhiyuan,XU Zhaosheng,ZHANG Helong,SHE Hongbing,QIAN Wei
2024 Vol. 1 (4): 34-44 [Abstract] ( 41 ) [HTML 1KB] [ PDF 2709KB] ( 197 )
45 Studies on Function of Pathogenicity-related Gene CcTLS2 in Corynespora cassiicola of Cucumber
WANG Quancheng,WANG Shaohua,CHU Tianran,SHI Yanxia,XIE Xuewen,LI Lei,FAN Tengfei,CHAI Ali,LI Baoju Hot!
2024 Vol. 1 (4): 45-53 [Abstract] ( 49 ) [HTML 1KB] [ PDF 2637KB] ( 190 )
54 Effect of the Mixed Application of Different Crop Straws and Paecilomyces lilacinus on Tomato Seedling Growth and Root-knot Nematode Disease
WEI Xinyu,DI Chengqian,XIN Peng,CHEN Zhangbo,XU Xin,PAN Kai
2024 Vol. 1 (4): 54-63 [Abstract] ( 34 ) [HTML 1KB] [ PDF 1661KB] ( 232 )
64 Effects of Single and Combined Priming Agents on Seed Germination and Seedling Growth of Muskmelon
CUI Mengxue,JIANG Fangling,ZHOU Rong,LI Hui,MENG Xiufang,ZHANG Yucai,CAO Yuxin,WU Meijuan,WU Zhen
2024 Vol. 1 (4): 64-73 [Abstract] ( 38 ) [HTML 1KB] [ PDF 3016KB] ( 233 )
74 Effects of Light Supplementation with Different Light Quality on Growth and Fruit Quality of Capsicum
WU Yueliang,XIAO Jianmei,CUI Sufei,HU Bowen,WANG Junwei,XIONG Cheng Hot!
2024 Vol. 1 (4): 74-84 [Abstract] ( 65 ) [HTML 1KB] [ PDF 2280KB] ( 405 )
85 Comprehensive Evaluation of Enzymatic Browning of Different Potatoes Based on Principal Component Analysis and Membership Function Method
CHEN Mingjun,LUO Xiaobo,CAO Zhenju,YIN Wang,YANG Teng,SHU Qiqiong,ZHANG Heng,LI Fei
2024 Vol. 1 (4): 85-92 [Abstract] ( 34 ) [HTML 1KB] [ PDF 3163KB] ( 57 )
93 Studies on Identification of Capsicum Anthracnose in Sichuan and Screening of Control Agents
ZHANG Heqing,SONG Zhanfeng,HAN Shuai,WU Jie,MIAO Mingjun,XI Yadong,QIAO Xin
2024 Vol. 1 (4): 93-99 [Abstract] ( 37 ) [HTML 1KB] [ PDF 2089KB] ( 132 )
100 Effect of Bacillus velezensis on Drought Tolerance of Tomato Plug Seedlings
ZHANG Shunshun,MU Wenqiang,SHANG Qingmao
2024 Vol. 1 (4): 100-105 [Abstract] ( 31 ) [HTML 1KB] [ PDF 1489KB] ( 146 )
106 Effects of Different Concentrations of Prohexadione Calcium on the Growth of Green Onion Seedlings
WANG Jing,MA Fusheng,HU Penghao,XU Youquan,CUI Dandan,SONG Xiangda,GENG Yongqi,HE Xueying,LI Shengli
2024 Vol. 1 (4): 106-114 [Abstract] ( 31 ) [HTML 1KB] [ PDF 1779KB] ( 171 )
115 Effects of Different Concentrations Exogenous Selenium Application on Selenium Content and Nutritional Indices of Konjac Bulbs
CAI Yangguang,DUAN Longfei,QIN Jianfeng,ZHOU Gaoxin,TANG Xiaodong,XU Cong,GUO Bangli
2024 Vol. 1 (4): 115-120 [Abstract] ( 34 ) [HTML 1KB] [ PDF 1572KB] ( 133 )
121 Induction and Purification of β-Glucanase from Trichoderma harzianum and Its Growth Promoting and Disease Prevention Effects on Cucumber Seedlings
YANG Chunlin,LI Honghao,HU Qiang,XI Yadong
2024 Vol. 1 (4): 121-128 [Abstract] ( 28 ) [HTML 1KB] [ PDF 1610KB] ( 136 )
129 A New Tomato F1 Hybrid —‘Zhengfan 1733’
HUANG Wen,LI Zijuan,HUANG Xiaoyan,YING Fangqing,ZHANG Lixia,HU Jing’ang,ZHANG Shun
2024 Vol. 1 (4): 129-131 [Abstract] ( 44 ) [HTML 1KB] [ PDF 1163KB] ( 155 )
132 A New Pepper F1 Hybrid—‘Leijiao No.1’
LI Yue,CHENG Gong,LI Yuanyuan,LI Yanyan,JIA Wenzhang,ZHAO Dong,ZHANG Xiancong
2024 Vol. 1 (4): 132-134 [Abstract] ( 31 ) [HTML 1KB] [ PDF 1158KB] ( 128 )
135 A New Bitter Gourd Cultivar—‘Guinongkeyu No.1’
FENG Chengcheng,LIANG Jiazuo,JU Xixi,HUANG Xiongjuan,CHEN Xiaofeng,HUANG Yuhui,LIU Xinglian,HUANG Rukui
2024 Vol. 1 (4): 135-138 [Abstract] ( 35 ) [HTML 1KB] [ PDF 1210KB] ( 169 )
139 A New Fresh Waxy Corn F1 Hybrid—‘Jikenuo 20’
JIANG Long,LI Jianming,YU Haiyan,NING Xilin,GAO Feng,YANG Baiming,WEI Shuqin,PAN Yexing,RONG Meiqi
2024 Vol. 1 (4): 139-142 [Abstract] ( 33 ) [HTML 1KB] [ PDF 1160KB] ( 139 )
143
2024 Vol. 1 (4): 143-145 [Abstract] ( 32 ) [HTML 1KB] [ PDF 1429KB] ( 150 )
146
Hot!
2024 Vol. 1 (4): 146-148 [Abstract] ( 59 ) [HTML 1KB] [ PDF 2209KB] ( 98 )
149
2024 Vol. 1 (4): 149-151 [Abstract] ( 34 ) [HTML 1KB] [ PDF 1689KB] ( 185 )
152
2024 Vol. 1 (4): 152-154 [Abstract] ( 36 ) [HTML 1KB] [ PDF 1416KB] ( 167 )
China Vegetables
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
More>>
中国蔬菜
   Copyright © 2011
China Vegetables
Address: the haidian district of Beijing zhongguancun south street, number 12 zip
code:100081 Tel:010-82109550 E-mail:zgsc@mail.caas.net.cn