China Vegetables
  
中国蔬菜
·Online Submission
·Manuscript Tracking
·Peer Review
·Editor Work
·Office Work
·Editor-in-chief
·Current Issue
·Archive
·Browse by section
·Hot Paper
·Volumn Content
·Read Articles
·Download Articles
·
Adv Search
More>>
 
 
2024 Vol.1 Issue.
3,Published 01 March 2024

1 Development Status and Suggestions of Large Scale Gutter Connected Glass Greenhouse in China
ZHANG Qiusheng,DING Xiaoming Hot!
2024 Vol. 1 (3): 1-6 [Abstract] ( 66 ) [HTML 1KB] [ PDF 1409KB] ( 625 )
7 Present Situation Analysis and Prospect of Related Standard System for Capsicum annuum L. Production in China
PENG Yue,MA Yanqing,GAO Fengyun,ZHENG Jingyuan
2024 Vol. 1 (3): 7-18 [Abstract] ( 53 ) [HTML 1KB] [ PDF 1468KB] ( 481 )
19 Review of Potato Market Situation in 2023 and Outlook for 2024
ZHOU Xiangyang,ZHANG Jing,CHENG Guodong,CHI Liang,YANG Lu,SHA Dejian,BIAN Wenbo,WU Jianzhai Hot!
2024 Vol. 1 (3): 19-22 [Abstract] ( 65 ) [HTML 1KB] [ PDF 1563KB] ( 509 )
23 Research Progress of Metabonomics in Melon and Fruit Vegetables
GONG Chengsheng,WANG Shubin,LIU Jinbing,PAN Baogui,GUO Guangjun,GAO Changzhou,ZHU Xianwei,DIAO Weiping Hot!
2024 Vol. 1 (3): 23-31 [Abstract] ( 71 ) [HTML 1KB] [ PDF 1432KB] ( 396 )
32 Application of Melatonin in Adversity Stress Resistance of Main Solanaceous Vegetables
ZHANG Yu,JIA Li,JIANG Haikun,FANG Ling,ZHANG Qi’an,SUN Xueliang,ZHANG Tao,LU Xiaomin,YAN Congsheng
2024 Vol. 1 (3): 32-39 [Abstract] ( 47 ) [HTML 1KB] [ PDF 1477KB] ( 521 )
40 Effect of Exogenous Growth Regulating Substances on the Growth of Chilli Seedlings under Low Temperature and Low Light Stress
ZHU Chenghong,FU Wen,ZHANG Zheng,LAN Jiayi,LI Shi,YUAN Siyi,DAI Xiongze Hot!
2024 Vol. 1 (3): 40-50 [Abstract] ( 57 ) [HTML 1KB] [ PDF 2001KB] ( 426 )
51 Regulating Effect of Red Light Supplements UV-A on Lettuce Sesquiterpene Lactones
TIAN Yuanyuan,ZHA Lingyan,WANG Zuoqi,DUAN Yiwen,WEI Shiwei,ZHANG jingjin Hot!
2024 Vol. 1 (3): 51-58 [Abstract] ( 53 ) [HTML 1KB] [ PDF 2173KB] ( 221 )
59 Establishment of Artificial Inoculation Identification System for Alternaria Leaf Blight and Screening of Resistant Germplasm Resources in Carrot
ZHAO Donghang,Huang Jianxin,Zhuang Feiyun,Ou Chenggang,Zhao Zhiwei,Zhang Yifan,Liu Xing Hot!
2024 Vol. 1 (3): 59-66 [Abstract] ( 55 ) [HTML 1KB] [ PDF 1762KB] ( 386 )
67 Identification of Melon Powdery Mildew Pathogen and Screening of Germplasm Resources Resistant to Powdery Mildew
CHEN Jianjun,WANG Feng,CHEN Jihao,LIANG Qigan,FU Xiaofa,FAN Rong,Zhang Hao,WANG Min
2024 Vol. 1 (3): 67-74 [Abstract] ( 47 ) [HTML 1KB] [ PDF 2411KB] ( 403 )
75 Control Effect of Chinese Cabbage Clubroot by Wood Vinegar
FU Kejian,ZHOU Hongyin,ZHANG Naiming,ZHANG Jilai,DENG Yishu,HANG Jiakui,FENG Yuxing,SU Youbo Hot!
2024 Vol. 1 (3): 75-83 [Abstract] ( 41 ) [HTML 1KB] [ PDF 3618KB] ( 299 )
84 Studies on Overwinter Host Species of Rhopalosiphum nymphaeae(L.)and Host Adaptability
FENG Jingjing,ZHOU Lilin,NING Ganxi,WANG Yongmo
2024 Vol. 1 (3): 84-89 [Abstract] ( 41 ) [HTML 1KB] [ PDF 2941KB] ( 118 )
90 Creation and Application of New Germplasm Resources with Different Traits in Chinese Kale
ZHANG Deshuang,Xin Xiaoyun,Zhang Fenglan,YU Yangjun,YU Shuancang,SU Tongbing,Zhao Xiuyun,Wang Weihong,LI Peirong,LU Guixiang
2024 Vol. 1 (3): 90-96 [Abstract] ( 39 ) [HTML 1KB] [ PDF 8367KB] ( 183 )
97 Analysis of Major Nutritional Components and Amino Acid Contents in Fruits of Different Types Eggplant
HUI Zhiming,ZHANG Shugen,DENG Xiaomei,XING Yongping,ZHANG Qin,WANG Zhenquan,ZHANG Junmin Hot!
2024 Vol. 1 (3): 97-103 [Abstract] ( 105 ) [HTML 1KB] [ PDF 2042KB] ( 347 )
104 Genetic Diversity Analysis of Agronomic and Quality Traits in Bitter Gourd Germplasm Resourcs
WANG Zisong,LI Zhaojia,LUO Houqian,SHEN Wei,WANG Taotao,YANG Jing,LIU Zhenglu Hot!
2024 Vol. 1 (3): 104-110 [Abstract] ( 62 ) [HTML 1KB] [ PDF 1477KB] ( 268 )
111 Mixed Substrate of Seedling Based on Mature Rice Husk and its Application Effect
ZHANG Chunmei,WANG Yajuan,ZHAI Ya’nan,LYU Shuo,WU Xiaolei,GAO Hongbo,GAO Yinghao,GONG Binbin
2024 Vol. 1 (3): 111-117 [Abstract] ( 37 ) [HTML 1KB] [ PDF 1796KB] ( 269 )
118 A New Pepper F1 Hybrid —‘Qianyan 001’
ZHANG Li,LI Zhengli
2024 Vol. 1 (3): 118-120 [Abstract] ( 42 ) [HTML 1KB] [ PDF 2438KB] ( 213 )
121 A New Seedless Watermelon F1 Hybrid —‘Molvwuzi No.5’
ZHANG Man,SU Dongtao,HAO Kexing,HOU Dongying,HOU Fuen,ZHANG Tao
2024 Vol. 1 (3): 121-124 [Abstract] ( 33 ) [HTML 1KB] [ PDF 2415KB] ( 233 )
125 A New Squash F1 Hybrid —‘Jinghu 42’
LI Haizhen,ZHANG Fan,ZHANG Guoyu,TIAN Jiaxing,JIA Zhangcai,XIE Shui
2024 Vol. 1 (3): 125-127 [Abstract] ( 36 ) [HTML 1KB] [ PDF 2402KB] ( 195 )
128 A New Flowering Chinese Cabbage F1 Hybrid —‘Nongfeng 70 tiancaixin’
CHEN Muxi,LI Shuxi,LIN Zhixian,CHEN Yinxia,ZHENG Hanfan,LIN Wen
2024 Vol. 1 (3): 128-130 [Abstract] ( 38 ) [HTML 1KB] [ PDF 2459KB] ( 246 )
131
2024 Vol. 1 (3): 131-133 [Abstract] ( 41 ) [HTML 1KB] [ PDF 2765KB] ( 286 )
134
2024 Vol. 1 (3): 134-138 [Abstract] ( 39 ) [HTML 1KB] [ PDF 3315KB] ( 283 )
139
2024 Vol. 1 (3): 139-142 [Abstract] ( 39 ) [HTML 1KB] [ PDF 1554KB] ( 265 )
China Vegetables
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
More>>
中国蔬菜
   Copyright © 2011
China Vegetables
Address: the haidian district of Beijing zhongguancun south street, number 12 zip
code:100081 Tel:010-82109550 E-mail:zgsc@mail.caas.net.cn