China Vegetables
  
中国蔬菜
·Online Submission
·Manuscript Tracking
·Peer Review
·Editor Work
·Office Work
·Editor-in-chief
·Current Issue
·Archive
·Browse by section
·Hot Paper
·Volumn Content
·Read Articles
·Download Articles
·
Adv Search
More>>
 
 
2024 Vol.1 Issue.
1,Published 01 January 2024

1 Vegetable Market Analysis in 2023 and Outlook for 2024
ZHANG Jing,ZHOU Xiangyang,LIU Jifang,WU Jianzhai* Hot!
2024 Vol. 1 (1): 1-5 [Abstract] ( 160 ) [HTML 1KB] [ PDF 1576KB] ( 603 )
6 Studies and Analysis on Japanese Monitoring Measures for Vegetables Imported from China
CHEN Zeyu,ZHANG Yun,ZHANG Xinren,HUANG Xiangzhu*
2024 Vol. 1 (1): 6-13 [Abstract] ( 55 ) [HTML 1KB] [ PDF 1256KB] ( 456 )
14 Application Status of Scientific Fertilization Model in Beijing Facility Vegetables and Advise for Its Extension
QIANG Xiaoyu,PU Yu,CHEN Qin,TANG Xiao,YAN Shiang,XIE Yue*
2024 Vol. 1 (1): 14-21 [Abstract] ( 65 ) [HTML 1KB] [ PDF 2047KB] ( 455 )
22 Comparative Transcriptome Analysis of Age-related Resistance of Ph-2 Gene to Late Blight(Phytophthora infestans)in Tomato
PAN Chunyang,LI Xin,SU Wenyue,HU Junling,LU Xiaoxiao,PAN Feng,ZHANG Chen,ZHANG Hui,HUANG Zejun,GUO Yanmei,WANG Xiaoxuan,DU Yongchen,LIU Lei,LI Junming* Hot!
2024 Vol. 1 (1): 22-28 [Abstract] ( 64 ) [HTML 1KB] [ PDF 1947KB] ( 342 )
29 Comprehensive Evaluation of Nutritional Quality Using Multivariate Statistical Analysis in Brassica juncea
LI Jianzhong1,2,DAI Yun1,YE Xinyu1,2,LI Guoliang1,ZHANG Shifan1,LI Fei1,ZHANG Hui1,YUAN Lingyun2,CHEN Guohu2,WANG Chenggang2,ZHANG Shujiang1* Hot!
2024 Vol. 1 (1): 29-37 [Abstract] ( 63 ) [HTML 1KB] [ PDF 2249KB] ( 422 )
38 In Vitro Culture and Regeneration System Establishment of Pepper
LI Haoyu1,2,JIA Li2,SONG Tingting2,WANG Sheng1,2,ZHANG Yu1,2,FANG Ling2,ZHANG Qi’an2,YAN Congsheng2,SUI Yihu1*,JIANG Haikun2*
2024 Vol. 1 (1): 38-45 [Abstract] ( 53 ) [HTML 1KB] [ PDF 3619KB] ( 327 )
46 Effects of Biochar Application on Growth of Pakchoi and Soil Bacterial Community Structure under Microplastic Pollution
WANG Xiying1,MO Zhongmei1,LI Deyan2,ZHANG Lulu1,3,4,ZHAO Hui1,3,4*,TAN Zhiyong1,3,4,HOU Jianwei1
2024 Vol. 1 (1): 46-59 [Abstract] ( 46 ) [HTML 1KB] [ PDF 2984KB] ( 322 )
60 Evaluation of Several Resistance Inducers’ Control Effects on ZYMV in Watermelon
HAO Xiaoyuan1,LIU Zhuowen1,LIU Fengnan1,LIU Liming1,WU Huijie1,GU Qinsheng1,KANG Baoshan1,2*
2024 Vol. 1 (1): 60-67 [Abstract] ( 95 ) [HTML 1KB] [ PDF 3909KB] ( 325 )
68 Identification of Potato Fusarium Wilt Pathogen in Shandan County Zhangye City
HE Shuwen1,WANG Yan2,CUI Lingxiao2,XU Yongfeng1,WANG Zehao1*,YANG Chengde2*
2024 Vol. 1 (1): 68-73 [Abstract] ( 52 ) [HTML 1KB] [ PDF 3375KB] ( 298 )
74 Effects of Pinching Position and Frequency on Growth and Yield of Tomato under Long-season Cultivation in Solar Greenhouse
LI Nan1,LIU Xigang1,LI Jing1,2,3,JI Tuo1,2,3,WEI Min1,3,YANG Fengjuan1,2,3*
2024 Vol. 1 (1): 74-80 [Abstract] ( 46 ) [HTML 1KB] [ PDF 1791KB] ( 301 )
81 Effects of Biostimulants on Growth,Yield and Quality of‘ Majianghongsuan’
WANG Mengli1,2,WEI Jingjing1,2,ZHOU Shiyang3,WU Qingtao3,LI Maogui3,ZHOU Rong1,2,JIANG Fangling1,2,WU Zhen1,2*
2024 Vol. 1 (1): 81-89 [Abstract] ( 59 ) [HTML 1KB] [ PDF 1627KB] ( 236 )
90 Effects of Different Concentrations of Cynanchon,Naphthylacetic Acid and Uniconazole on Growth of Green Onion at Seedling Stage
CUI Dandan1,HAN Jinlei2,XU Youquan1,WANG Jing1,LI Shengli1*
2024 Vol. 1 (1): 90-95 [Abstract] ( 51 ) [HTML 1KB] [ PDF 1975KB] ( 249 )
96 Field Control Efficacy of Different Pesticides to Tetranychus urticae and T.truncatus
DONG Rui,XU Dandan,LI Yuhuan,WANG Shaoli* Hot!
2024 Vol. 1 (1): 96-100 [Abstract] ( 55 ) [HTML 1KB] [ PDF 1301KB] ( 259 )
101 Establishment of Sensitive Baselines and Resistance Monitoring of Corynespora cassiicola to Diethofencarb and Procymidone
WEN Zhihao,ZHU Guangxue,SUN Bingxue,ZHOU Rongjia,XIE Xuewen,CHAI Ali,LI Lei,FAN Tengfei,LI Baoju*,SHI Yanxia* Hot!
2024 Vol. 1 (1): 101-106 [Abstract] ( 48 ) [HTML 1KB] [ PDF 1637KB] ( 189 )
107 Bio-activity Determination and Field Pesticide Effect Evaluation on Composition of Mefentrifluconazole and Kresoxim-methyl against Strawberry Powdery Mildew
HU Changxiao,CAO Dan*,WANG Haohan,ZHANG Ying
2024 Vol. 1 (1): 107-111 [Abstract] ( 64 ) [HTML 1KB] [ PDF 1311KB] ( 295 )
112 A New Cherry Tomato F1 Hybrid with Resistance to Tomato yellow leaf curl virus —‘Jinbao’
DENG Junjun1,GAO Min1,HE Jie1,WANG Binglin2,SUN Hongbo1,ZHU Honghua1,YAN Han3,YANG Yuan3
2024 Vol. 1 (1): 112-114 [Abstract] ( 47 ) [HTML 1KB] [ PDF 1570KB] ( 287 )
115 A New Tomato F1 Hybrid —‘Minnongke No.3’
ZHANG Qianrong1,2,3,CHEN Mingzhang4,QIU Boyin1,2,3,LIN Hui1,2,3,YE Xinru1,2,3,LIU Jianting1,2,3,LI Yongping1,2,3,ZHU Haisheng1,2,3,WEN Qingfang1,2,3*,LI Dazhong1,2,3*
2024 Vol. 1 (1): 115-117 [Abstract] ( 43 ) [HTML 1KB] [ PDF 1643KB] ( 208 )
118 A New Flowering Chinese Cabbage F1 Hybrid —‘Yutian No.3 caixin’
LI Guangguang,ZHANG Hua*,ZHENG Yansong,JIANG Ding,REN Hailong,XU Xunzhi
2024 Vol. 1 (1): 118-120 [Abstract] ( 50 ) [HTML 1KB] [ PDF 1583KB] ( 250 )
121 A New Watermelon F1 Hybrid —‘Nongkeda No.14’
MA Jianxiang,ZHANG Yong,LI Hao,WEI Chunhua,YANG Jianqiang,BAI Ruyi,SHEN Jian,WEN Ruiqi,FU Yuhang,WANG Xiang,YANG Tian,ZHANG Xian*
2024 Vol. 1 (1): 121-123 [Abstract] ( 41 ) [HTML 1KB] [ PDF 1606KB] ( 301 )
124
2024 Vol. 1 (1): 124-129 [Abstract] ( 50 ) [HTML 1KB] [ PDF 5800KB] ( 190 )
130
Hot!
2024 Vol. 1 (1): 130-133 [Abstract] ( 56 ) [HTML 1KB] [ PDF 2316KB] ( 252 )
134
2024 Vol. 1 (1): 134-135 [Abstract] ( 67 ) [HTML 1KB] [ PDF 1768KB] ( 290 )
136
2024 Vol. 1 (1): 136-138 [Abstract] ( 59 ) [HTML 1KB] [ PDF 1285KB] ( 278 )
China Vegetables
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
More>>
中国蔬菜
   Copyright © 2011
China Vegetables
Address: the haidian district of Beijing zhongguancun south street, number 12 zip
code:100081 Tel:010-82109550 E-mail:zgsc@mail.caas.net.cn