China Vegetables
  
中国蔬菜
·Online Submission
·Manuscript Tracking
·Peer Review
·Editor Work
·Office Work
·Editor-in-chief
·Current Issue
·Archive
·Browse by section
·Hot Paper
·Volumn Content
·Read Articles
·Download Articles
·
Adv Search
More>>
 
 
2023 Vol.1 Issue.
12,Published 01 December 2023

1 A High Insulation Solar Greenhouse‘Double Film-Double Blanket-Double Chamber’—Suitable for Usage In Extremely Cold Region
ZHOU Changji,SUN Zhaowen,XU Zhe Hot!
2023 Vol. 1 (12): 1-13 [Abstract] ( 134 ) [HTML 1KB] [ PDF 10451KB] ( 723 )
14 Development Status,Existing Problems and Suggestions for Pepper Industry in Inner Mongolia
YANG Zhigang,CHANG Haiwen,HU Shuanhong,ZHANG Pengcheng,KANG Liru,ZHOU Xuan,ZHANG Zhifeng
2023 Vol. 1 (12): 14-19 [Abstract] ( 81 ) [HTML 1KB] [ PDF 1551KB] ( 845 )
20 Application Status and Development Suggestions for Facility Agriculture in Beijing
LEI Xihong,WANG Yanfang,NIU Manli,LI Wei,YANG Liguo,WANG Tiechen
2023 Vol. 1 (12): 20-25 [Abstract] ( 76 ) [HTML 1KB] [ PDF 1775KB] ( 516 )
26 Identification and Bioinformatics Analysis of Heat Shock Protein 20(HSP20)Gene Family in Melon
YANG Senyao,ZHANG Xiuyue,MAO Wenwen,DAI Jin,GAO Shan1WANG Dan,Yongpeng,HU Jianbin,LI Lili Hot!
2023 Vol. 1 (12): 26-34 [Abstract] ( 88 ) [HTML 1KB] [ PDF 6115KB] ( 372 )
35 Identification and Creation of Broad-spectrum Clubroot Resistance Materials
LU Shujin,ZHU Mingzhao,ZHANG Na,FANG Zhiyuan,YANG Limei,ZHUANG Mu,ZHANG Yangyong,LUY Honghao,JI Jialei,YAN Jiping,WANG Yong
2023 Vol. 1 (12): 35-41 [Abstract] ( 62 ) [HTML 1KB] [ PDF 3058KB] ( 223 )
42 Establishment of a Rapid RT-LAMP Detection Method for Pepper Mild Mottle Virus
SHAO Yuzun,ZHANG Wanhong,WANG Hui,WANG Yujie,MIAO Pu,SHEN Lili,LI Ying,JIAO Yubing,YANG Jinguang
2023 Vol. 1 (12): 42-48 [Abstract] ( 56 ) [HTML 1KB] [ PDF 4171KB] ( 229 )
49 Two Endophytic Fusarium Applications Improve Yield and Rhizosphere Microflora of Cabbage
ZHU Ying,TONG Qianqian,GONG Xiaofang,JIN Junmin,YUAN Zhilin,LI Jincheng,
2023 Vol. 1 (12): 49-58 [Abstract] ( 68 ) [HTML 1KB] [ PDF 2341KB] ( 369 )
59 Control Effect of Biocontrol Bacteria Application on Clubroot Disease of Baojian Chinese Cabbage
AI Huinuan,LIN Zihan,KANG Huajun,LI Shuanghui,ZHANG Li’na,SHI Guoliang,WANG Lihua,LI Baoju,CHAI Ali
2023 Vol. 1 (12): 59-64 [Abstract] ( 68 ) [HTML 1KB] [ PDF 2273KB] ( 338 )
65 Effects of β-cyclocitral on Growth of Cucumber Seedlings Under Salt Stress
WANG Xueyun,LI Yuting,NIE Yixuan,TIAN Yongqiang,MA Si
2023 Vol. 1 (12): 65-71 [Abstract] ( 66 ) [HTML 1KB] [ PDF 1859KB] ( 378 )
72 Pathogen Identification and Resistant Germplasms for Rootstock Screening of Root-knot Nematode on Solanum melongena in Hainan
ZOU Min,TAO Tao,YANG Yang,ZHOU Shanshan,ZHANG Shicai,CHEN Guokang,WANG Yongqing,TIAN Shibing Hot!
2023 Vol. 1 (12): 72-78 [Abstract] ( 61 ) [HTML 1KB] [ PDF 2398KB] ( 271 )
79 Genetic Diversity Analysis and Fingerprinting Construction of Euryale ferox Based on SSR Markers
XU Jun,YIN Yulai,XUE Bowen,ZHOU Ronghua,SUN Fangfang
2023 Vol. 1 (12): 79-85 [Abstract] ( 62 ) [HTML 1KB] [ PDF 2055KB] ( 154 )
86 Control Effect Test about Oligosaccharides · Chain Protein and Thiamethoxam Combination on Tomato Yellow Leaf Curl Virus Disease
ZHENG Jianchao,LI Ming,DONG Fei
2023 Vol. 1 (12): 86-90 [Abstract] ( 51 ) [HTML 1KB] [ PDF 1550KB] ( 387 )
91 Laboratory Toxicity of Spinetoram Against Eggs and Larvae of Spodoptera frugiperda in Wuhan
WANG Yong,YANG Fan,ZHOU Lilin,LUO Haibo,SI Shengyun,WANG Pan
2023 Vol. 1 (12): 91-95 [Abstract] ( 43 ) [HTML 1KB] [ PDF 0KB] ( 3 )
96 A New Cherry Tomato F1 Hybrid—‘Jianqiang No.2’
WU Hongyu,SHI Yanwei,CHEN Bin,ZHOU Zhihuan,WANG Qian,WANG Xianyu,JING Zihuan,YANG Qibao
2023 Vol. 1 (12): 96-98 [Abstract] ( 60 ) [HTML 1KB] [ PDF 1549KB] ( 318 )
99 A New Pepper F1 Hybrid —‘Zhejiao No.5’
RUAN Meiying,ZHOU Guozhi,YE Qingjing,LI Zhimiao,WANG Rongqing,YAO Zhuping,WAN Hongjian,CHENG Yuan
2023 Vol. 1 (12): 99-101 [Abstract] ( 78 ) [HTML 1KB] [ PDF 1473KB] ( 285 )
102 A New Mini-fruit Watermelon F1 Hybrid —‘Xicai No.1’
ZHU Honghua,GAO Min,HE Jie,SONG Xifang,SUN Shengxue,GENG Tengfei
2023 Vol. 1 (12): 102-104 [Abstract] ( 59 ) [HTML 1KB] [ PDF 1428KB] ( 284 )
105 A New Processing Specific Chive Variety —‘Exiangcong No.1’
GUO Fengling,QI Chuandong,YI Limei,WU Jinping,ZHOU Jie,ZHOU Qiang
2023 Vol. 1 (12): 105-108 [Abstract] ( 67 ) [HTML 1KB] [ PDF 1533KB] ( 258 )
109
Hot!
2023 Vol. 1 (12): 109-113 [Abstract] ( 136 ) [HTML 1KB] [ PDF 3754KB] ( 239 )
114
2023 Vol. 1 (12): 114-117 [Abstract] ( 62 ) [HTML 1KB] [ PDF 2091KB] ( 303 )
118
2023 Vol. 1 (12): 118-121 [Abstract] ( 49 ) [HTML 1KB] [ PDF 3839KB] ( 233 )
122
2023 Vol. 1 (12): 122-124 [Abstract] ( 61 ) [HTML 1KB] [ PDF 3247KB] ( 362 )
125
2023 Vol. 1 (12): 125-130 [Abstract] ( 45 ) [HTML 1KB] [ PDF 1192KB] ( 391 )
China Vegetables
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
More>>
中国蔬菜
   Copyright © 2011
China Vegetables
Address: the haidian district of Beijing zhongguancun south street, number 12 zip
code:100081 Tel:010-82109550 E-mail:zgsc@mail.caas.net.cn