China Vegetables
  
中国蔬菜
·Online Submission
·Manuscript Tracking
·Peer Review
·Editor Work
·Office Work
·Editor-in-chief
·Current Issue
·Archive
·Browse by section
·Hot Paper
·Volumn Content
·Read Articles
·Download Articles
·
Adv Search
More>>
 
 
2023 Vol.1 Issue.
11,Published 01 November 2023

1 Current Situation,Problems and Suggestions for China’s Protected Vegetable Structures
LI Jianming Hot!
2023 Vol. 1 (11): 1-8 [Abstract] ( 152 ) [HTML 1KB] [ PDF 1397KB] ( 813 )
9 Development Current Situation,Tendency,and Countermeasure for China’sPepper Industry
QIAO Lijuan,ZHAO Banghong,ZONG Yixiang,KOU Chunyu,DONG Yuhan
2023 Vol. 1 (11): 9-15 [Abstract] ( 119 ) [HTML 1KB] [ PDF 2092KB] ( 655 )
16 Current Situation and Suggestions for Vegetable Seed Industry Development in Henan Province
YAO Qiuju1,CHANG Xiaoke1,MAO Dan2,ZHU Weiling3,DONG Xiaoyu1* Hot!
2023 Vol. 1 (11): 16-21 [Abstract] ( 105 ) [HTML 1KB] [ PDF 1423KB] ( 511 )
22 Genetic Diversity of Chinese Cabbage Analyzed by STR Fluorescence Labeling Method
ZHONG Shichao,LI Xiaoxuan,FAN Mingxi,TAN Haoran,CHEN Xiaofeng*
2023 Vol. 1 (11): 22-33 [Abstract] ( 108 ) [HTML 1KB] [ PDF 1907KB] ( 552 )
34 Development of KASP Markers for Pepper High Polymorphism
ZHANG Tao1,2,CHANG Lichun2,GUO Chungui,ZHANG Liguo,WU Jian,LIANG Jianli,GAO Jie,WANG Xiaowu2* Hot!
2023 Vol. 1 (11): 34-46 [Abstract] ( 118 ) [HTML 1KB] [ PDF 2111KB] ( 319 )
47 Fine Mapping and Candidate Gene-Specific Marker Development of the BRACHYTIC(BR)Gene in Tomato
YANG Pei,NING Yu,WEI Kai,LIU Xiaolin,YANG Mengxia,LI Shanshan,WANG Xiaoxuan,GUO Yanmei,LIU Lei,Li Xin,DU Yongchen,LI Junming,HUANG Zejun* Hot!
2023 Vol. 1 (11): 47-55 [Abstract] ( 95 ) [HTML 1KB] [ PDF 3176KB] ( 417 )
56 Effects of Different LED Light Qualities on Growth,Nutritional Quality and Antioxidant Activity of Mustard Sprouts
MO Yanling1,LUO Yalan2,LIU Yihua1,ZENG Jing1,GUO Jian3,CHEN Jingjing1* Hot!
2023 Vol. 1 (11): 56-62 [Abstract] ( 108 ) [HTML 1KB] [ PDF 1718KB] ( 672 )
63 Pathogenic Bacteria Isolation and Identification of Brown Leaf Spot on Strawberry in Henan Province and Screening of Control Fungicides
YUAN Hongbo☆,WANG Zhuoni☆,QIN Genhong,SHI Bingke,WANG Li,HOU Hui,GONG Wenfe ng2*,TU Hongtao1*
2023 Vol. 1 (11): 63-68 [Abstract] ( 87 ) [HTML 1KB] [ PDF 2352KB] ( 427 )
69 Identification and Evaluation of Disease Resistance in Pepper Germplasms from Inner Mongolia Autonomous Region
YU Hailong☆,JIN Yuan☆,ZHOU Daiyuan,ZHANG Zhenghai,CAO Yacong,WU Huamao,FENG Xigang,ZHANG Baoxi,WANG Xiuzhi,CUI Congcong*,WANG Lihao* Hot!
2023 Vol. 1 (11): 69-79 [Abstract] ( 83 ) [HTML 1KB] [ PDF 4178KB] ( 377 )
80 Genetic Analysis of Plant Height Trait in Pepper with Major Gene Plus Polygene Mixed Model
PANG Xin,GUO Qinwei,ZHANG Ting,LIU Huiqin,LIU Jia,YU Jiahong,SONG Qiuping,WAN Hongjian* Hot!
2023 Vol. 1 (11): 80-86 [Abstract] ( 122 ) [HTML 1KB] [ PDF 1622KB] ( 416 )
87 Quality Identification and Multivariate Statistical Analysis of Different Palatable Tomato Varieties
CAI Run,SUN Zhengliang,HU Jing’ang,GONG Haijun*,ZHANG Yan* Hot!
2023 Vol. 1 (11): 87-97 [Abstract] ( 167 ) [HTML 1KB] [ PDF 1940KB] ( 711 )
98 Resistance Monitoring of Tetranychus urticae Koch to Five Acaricides in Jiangsu Province
JIANG Gaiqing,HUANG Mengli,LI Xueyin,XING Mengke,ZHANG Bowen
2023 Vol. 1 (11): 98-103 [Abstract] ( 70 ) [HTML 1KB] [ PDF 1458KB] ( 309 )
104 A New Cabbage F1 Hybrid —‘Yuanzhoulv’
LI Qiang,SU Yanbin,GU Liqiang,WANG Ying,ZHAO Yuqian,ZHANG Guoli,SHI Yanli
2023 Vol. 1 (11): 104-106 [Abstract] ( 100 ) [HTML 1KB] [ PDF 1376KB] ( 349 )
107 A New Bean Variety —‘Liannongyufengjiadou’
LIU Xiugen,GUO Jianhua*
2023 Vol. 1 (11): 107-109 [Abstract] ( 61 ) [HTML 1KB] [ PDF 1359KB] ( 159 )
110 A New Melon F1 Hybrid —‘Guimi’
WANG Yan,JIANG Caixue,WANG Xuancang
2023 Vol. 1 (11): 110-112 [Abstract] ( 72 ) [HTML 1KB] [ PDF 1357KB] ( 280 )
113 A New Sweet Potato Variety —‘Ganshu No.8’
LAN Mengjiao,XIAO Manqiu,PAN Hao,LU Lingzhi,HOU Longying,GE Ruihua,WU Wensheng*
2023 Vol. 1 (11): 113-116 [Abstract] ( 74 ) [HTML 1KB] [ PDF 1383KB] ( 214 )
117
2023 Vol. 1 (11): 117-123 [Abstract] ( 78 ) [HTML 1KB] [ PDF 6576KB] ( 139 )
124
2023 Vol. 1 (11): 124-127 [Abstract] ( 77 ) [HTML 1KB] [ PDF 1443KB] ( 311 )
128
2023 Vol. 1 (11): 128-130 [Abstract] ( 76 ) [HTML 1KB] [ PDF 1393KB] ( 301 )
131
2023 Vol. 1 (11): 131-134 [Abstract] ( 101 ) [HTML 1KB] [ PDF 2231KB] ( 346 )
China Vegetables
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
More>>
中国蔬菜
   Copyright © 2011
China Vegetables
Address: the haidian district of Beijing zhongguancun south street, number 12 zip
code:100081 Tel:010-82109550 E-mail:zgsc@mail.caas.net.cn