China Vegetables
  
中国蔬菜
·Online Submission
·Manuscript Tracking
·Peer Review
·Editor Work
·Office Work
·Editor-in-chief
·Current Issue
·Archive
·Browse by section
·Hot Paper
·Volumn Content
·Read Articles
·Download Articles
·
Adv Search
More>>
 
 
2022 Vol.1 Issue.
7,Published 01 July 2022

1
Hot!
2022 Vol. 1 (7): 1-7 [Abstract] ( 141 ) [HTML 1KB] [ PDF 1265KB] ( 460 )
8
2022 Vol. 1 (7): 8-12 [Abstract] ( 83 ) [HTML 1KB] [ PDF 1407KB] ( 436 )
13
2022 Vol. 1 (7): 13-22 [Abstract] ( 105 ) [HTML 1KB] [ PDF 1313KB] ( 237 )
23 Research Progress on Tomato Fruits Flavor Substance Composition and Its Influencing Factors
CHENG Guoting,LOU Qianqi,LI Xianfang,SUN Huiru,XU Chengnan,LI Shuang,ZHAO Jirong,QIAO Hongxi,WANG Yanfeng,LIANG Yan Hot!
2022 Vol. 1 (7): 23-33 [Abstract] ( 119 ) [HTML 1KB] [ PDF 1424KB] ( 586 )
34 Amino Acid Characteristics in Different Organs of Soilless Cultured Water Dropwort and Analysis for Its Potential in Resource Utilization
LIU Jixiang,DU Fengfeng,SUN Linhe,WANG Wei,ZHAO Huijun,YAO Dongrui,CHANG Yajun
2022 Vol. 1 (7): 34-44 [Abstract] ( 125 ) [HTML 1KB] [ PDF 1483KB] ( 206 )
45 Applying Sucrose Promotes Cucumber Lateral Branch Outgrowth
ZHANG Zeqin,ZHOU Zhaoyang,ZHANG Xiaolan Hot!
2022 Vol. 1 (7): 45-51 [Abstract] ( 117 ) [HTML 1KB] [ PDF 2651KB] ( 353 )
52 Cryopreservation of Chinese Cabbage(Brassica rapa)Microspore and Its Embryoid Induction
TAN Shuxin,ZHANG Shujiang,ZHANG Shifan,ZHANG Hui,LI Guoliang,LIU Xitong,LIU Yujia,SUN Rifei,LI Fei
2022 Vol. 1 (7): 52-61 [Abstract] ( 81 ) [HTML 1KB] [ PDF 3312KB] ( 248 )
62 Phenotypic Identification and Physiological Analysis of Pepper Semi-dwarf Mutant‘ E483
XIAO Jialin,LI Liyuan,HUANG Hurong,LIU Zhoubin,OU Lijun,SUO Huan,ZOU Xuexiao,ZHOU Shudong,YANG Bozhi
2022 Vol. 1 (7): 62-68 [Abstract] ( 83 ) [HTML 1KB] [ PDF 2306KB] ( 164 )
69 Comprehensive Evaluation of Agronomic Characters for 195 Accessions of Garlic Germplasm Resources in Southern China Region
HE Qiaoyun,ZHOU Zhiman,ZENG Zheng,YUAN Xiaoge,ZHOU Jianjun,WANG Yanzhou,LIU Touming
2022 Vol. 1 (7): 69-77 [Abstract] ( 87 ) [HTML 1KB] [ PDF 2696KB] ( 192 )
78 A Phallus Fungi Isolation & Identification and Analysis of Volatile Components
YI Xueqian,XU Ning,WANG Xiaoyan,HUANG Xiaohui,LIU Zhuxiang
2022 Vol. 1 (7): 78-84 [Abstract] ( 74 ) [HTML 1KB] [ PDF 2324KB] ( 151 )
85 Screening of Melon Col d Resistant Rootstocks and Evaluation on Cold Tolerance of Grafted Seedlings
ZHANG Qian,NIE Lanchun,ZHAO Wensheng,FANG Siyu,ZHAO Jiateng,GUO Kedong
2022 Vol. 1 (7): 85-91 [Abstract] ( 117 ) [HTML 1KB] [ PDF 1609KB] ( 282 )
92 Risk Evaluation of Pesticide Residues in Leeks in Shanxi Province Based on Food Safety Index and Hazard Risk Coefficient Method
MA Xinyao,LIU Jiao,LI Wei,WANG Jing,ZHU Jiusheng
2022 Vol. 1 (7): 92-97 [Abstract] ( 73 ) [HTML 1KB] [ PDF 1425KB] ( 155 )
98 A New Pepper F1 Hybrid for Facility Cultivation —‘Shouyanyangjiao 653’
ZHANG Hanming,YANG Xiaowei,WANG Chunhai,WANG Xue,WEI Meitian,CHENG Lin,CHENG Fei,ZHANG Junhong
2022 Vol. 1 (7): 98-100 [Abstract] ( 110 ) [HTML 1KB] [ PDF 1856KB] ( 159 )
101 A New Pepper F1 Hybrid —‘Qianjiao No.13’
ZHANG Li,LI Zhengli,YANG Shengjun
2022 Vol. 1 (7): 101-103 [Abstract] ( 94 ) [HTML 1KB] [ PDF 1945KB] ( 169 )
104 A New Ginger Variety —‘Xiaolinhuangjiang No.1’
MA Houjun,XU Jianrong,JIA Fenhua,YE Zihong,WANG Zhong,HUANG Xizhi,YU Juhua,ZHANG Yafen,LIN Shuijuan
2022 Vol. 1 (7): 104-107 [Abstract] ( 105 ) [HTML 1KB] [ PDF 1970KB] ( 167 )
107 A New Yam Variety —‘Zishiyao No.9’
LIU Yenan,LIN Feirong,HE Xianbiao,HUANG Lifei,LIU Weiming
2022 Vol. 1 (7): 107-109 [Abstract] ( 116 ) [HTML 1KB] [ PDF 1917KB] ( 249 )
110
2022 Vol. 1 (7): 110-113 [Abstract] ( 62 ) [HTML 1KB] [ PDF 1399KB] ( 250 )
114
2022 Vol. 1 (7): 114-116 [Abstract] ( 113 ) [HTML 1KB] [ PDF 1244KB] ( 198 )
117
Hot!
2022 Vol. 1 (7): 117-120 [Abstract] ( 90 ) [HTML 1KB] [ PDF 1999KB] ( 194 )
121
Hot!
2022 Vol. 1 (7): 121-124 [Abstract] ( 75 ) [HTML 1KB] [ PDF 4622KB] ( 388 )
125
Hot!
2022 Vol. 1 (7): 125-127 [Abstract] ( 82 ) [HTML 1KB] [ PDF 3239KB] ( 210 )
128
2022 Vol. 1 (7): 128-130 [Abstract] ( 110 ) [HTML 1KB] [ PDF 1388KB] ( 199 )
China Vegetables
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
More>>
中国蔬菜
   Copyright © 2011
China Vegetables
Address: the haidian district of Beijing zhongguancun south street, number 12 zip
code:100081 Tel:010-82109550 E-mail:zgsc@mail.caas.net.cn