China Vegetables
  
中国蔬菜
·Online Submission
·Manuscript Tracking
·Peer Review
·Editor Work
·Office Work
·Editor-in-chief
·Current Issue
·Archive
·Browse by section
·Hot Paper
·Volumn Content
·Read Articles
·Download Articles
·
Adv Search
More>>
 
 
2022 Vol.1 Issue.
6,Published 01 June 2022

1
Hot!
2022 Vol. 1 (6): 1-6 [Abstract] ( 43 ) [HTML 1KB] [ PDF 1533KB] ( 137 )
7
Hot!
2022 Vol. 1 (6): 7-10 [Abstract] ( 55 ) [HTML 1KB] [ PDF 1271KB] ( 167 )
10
2022 Vol. 1 (6): 10-15 [Abstract] ( 41 ) [HTML 1KB] [ PDF 1360KB] ( 282 )
16 Identification Index Screening and Comprehensive Evaluation for Alkali Tolerance of Common Bean Variety Resources in Seedling Stage
SU Yi,FENG Guojun,LIU Dajun,YANG Xiaoxu,YAN Zhishan,LIU Chang
2022 Vol. 1 (6): 16-24 [Abstract] ( 33 ) [HTML 1KB] [ PDF 1330KB] ( 97 )
25 Identification and Evaluation of Garlic Germplasm Resources and Screening of Excellent Germplasm
QI Chuandong,ZHOU Jie,FU Jiaping,WU Fanghua,LI hui,WU Jinping,GUO Fengling Hot!
2022 Vol. 1 (6): 25-32 [Abstract] ( 48 ) [HTML 1KB] [ PDF 2194KB] ( 128 )
33 Screening of Microbial Consortium Capable of Degrading Cucumber Plant Straw and Exploration of Its Growth Promotion Effect
LI Xin,ZHANG Xu,LA Shikai,XIE Yingfei,CHEN Shijun,GAO Lihong,TIAN Yongqiang
2022 Vol. 1 (6): 33-43 [Abstract] ( 38 ) [HTML 1KB] [ PDF 3520KB] ( 400 )
44 Effects of the Formed Applying Organic Substrate Planting-board in Greenhouse Cultivation of Lettuce
MAO Xin,YUAN Wenfei,ZHANG Yi,LI Yaling,WEN Xiangzhen,HOU Leiping,BAI Longqiang,LI Yansu
2022 Vol. 1 (6): 44-49 [Abstract] ( 38 ) [HTML 1KB] [ PDF 3093KB] ( 100 )
50 Studies on Regulating and Controlling Excessive Growth of Cucumber Seedlings  by CCC Applying Method and Irrigation Water Temperature
SANG Jiajun,JI Yanhai,LIU Mingchi,WU Zhanhui,WANG Liping,WANG Suna
2022 Vol. 1 (6): 50-55 [Abstract] ( 53 ) [HTML 1KB] [ PDF 1812KB] ( 101 )
56 Isolation and Identification of Three Strains of Pathogen Causing Konjac Stem Rot and Studies on Pathogenicity
ZHAO Xingli,HE Shengling,LIU Sirui,LUO Linli,ZHOU Luona,FAN Shijie,ZHOU Yufeng
2022 Vol. 1 (6): 56-63 [Abstract] ( 48 ) [HTML 1KB] [ PDF 3587KB] ( 63 )
64 Inhibitory Effect of Biocontrol Streptomyces sp. Strain PBSH9 on Potato Common Scab and Optimization of Its Metabolites Cultivation Condition
WANG Liwei,WAN Zhongyi,SONG Yadi,XIU Zhijun,YU Shicheng,DU Meie,ZHANG Xiaoyu
2022 Vol. 1 (6): 64-71 [Abstract] ( 45 ) [HTML 1KB] [ PDF 3607KB] ( 69 )
72 Studies on Rootstock and Scion Age Suitable for Mechanized Amplexiform of Watermelon
LIANG Huan,LI Aicheng,WANG Dehuan,ZHU Juhong,GE Mihong,ZHOU Mobing,SHIXianfeng
2022 Vol. 1 (6): 72-78 [Abstract] ( 32 ) [HTML 1KB] [ PDF 1587KB] ( 68 )
79 Effect of Pumpkin Rootstock on Growth and Cadmium Accumulation Characteristics of Grafted Cucumber Seedlings
YANG Helian,ZHANG Yuguang,GUO Weili,CHEN Bihua,LI Xinzheng,ZHOU Junguo
2022 Vol. 1 (6): 79-83 [Abstract] ( 33 ) [HTML 1KB] [ PDF 1408KB] ( 76 )
84 Screening of Highly Effective Pesticides Against Polyphagotarsonemus latus
TIAN Tian,ZHANG Youjun,WANG Shaoli Hot!
2022 Vol. 1 (6): 84-88 [Abstract] ( 52 ) [HTML 1KB] [ PDF 1517KB] ( 73 )
89 Economic Evaluation on High-Efficiency Ecological Farming Technology of Lotus Root-Crayfish
WU Man,WANG Junqin,ZONG Yixiang,ZHAO Banghong
2022 Vol. 1 (6): 89-95 [Abstract] ( 22 ) [HTML 1KB] [ PDF 1554KB] ( 62 )
96 A New Cherry Tomato F1 Hybrid —‘Yuekeda 201’
LI Yanhong,NIE Jun,TAN Delong,XIE Yuming,SHI Liangliang,ZHANG Changyuan,ZHENG Jinrong
2022 Vol. 1 (6): 96-98 [Abstract] ( 36 ) [HTML 1KB] [ PDF 3043KB] ( 89 )
99 A New Pod Pepper F1 Hybrid —‘Dingdinghong No.5’
ZHANG Bing,MAO Dan,SHEN Bingtao,QI Weiqiang,LIANG Fangfang
2022 Vol. 1 (6): 99-101 [Abstract] ( 44 ) [HTML 1KB] [ PDF 3029KB] ( 74 )
102 A New Colorful Potato Variety —‘Kencaishu No.2’
YANG Sheng,ZHANG Guizhi,JIN Guanghui,JIANG Lili,TAI Lianmei
2022 Vol. 1 (6): 102-104 [Abstract] ( 30 ) [HTML 1KB] [ PDF 3032KB] ( 81 )
105 A New Tetraploid Ginger Variety —‘Jinfeng No.1’
WU Jinping,ZHOU Jie,QI Chuandong,FU Jiaping,GUO Fengling
2022 Vol. 1 (6): 105-107 [Abstract] ( 42 ) [HTML 1KB] [ PDF 3053KB] ( 59 )
108
Hot!
2022 Vol. 1 (6): 108-114 [Abstract] ( 48 ) [HTML 1KB] [ PDF 4426KB] ( 136 )
115
Hot!
2022 Vol. 1 (6): 115-119 [Abstract] ( 53 ) [HTML 1KB] [ PDF 2955KB] ( 133 )
119
2022 Vol. 1 (6): 119-122 [Abstract] ( 44 ) [HTML 1KB] [ PDF 1759KB] ( 81 )
123
2022 Vol. 1 (6): 123-124 [Abstract] ( 38 ) [HTML 1KB] [ PDF 1327KB] ( 82 )
125
2022 Vol. 1 (6): 125-127 [Abstract] ( 37 ) [HTML 1KB] [ PDF 1360KB] ( 126 )
128
2022 Vol. 1 (6): 128-130 [Abstract] ( 29 ) [HTML 1KB] [ PDF 1675KB] ( 90 )
China Vegetables
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
More>>
中国蔬菜
   Copyright © 2011
China Vegetables
Address: the haidian district of Beijing zhongguancun south street, number 12 zip
code:100081 Tel:010-82109550 E-mail:zgsc@mail.caas.net.cn