China Vegetables
  
中国蔬菜
·Online Submission
·Manuscript Tracking
·Peer Review
·Editor Work
·Office Work
·Editor-in-chief
·Current Issue
·Archive
·Browse by section
·Hot Paper
·Volumn Content
·Read Articles
·Download Articles
·
Adv Search
More>>
 
 
2021 Vol.1 Issue.
7,Published 01 July 2021

1
Hot!
2021 Vol. 1 (7): 1-4 [Abstract] ( 127 ) [HTML 1KB] [ PDF 995KB] ( 451 )
5
2021 Vol. 1 (7): 5-9 [Abstract] ( 122 ) [HTML 1KB] [ PDF 843KB] ( 415 )
9
2021 Vol. 1 (7): 9-13 [Abstract] ( 150 ) [HTML 1KB] [ PDF 856KB] ( 443 )
14 Research Progress on Genetic Breeding of Cucumber Tolerance for Salt Stress
LIU Dongrang,DONG Shaoyun,MIAO Han,BO Kailiang,ZHANG Shengping,GU Xingfang Hot!
2021 Vol. 1 (7): 14-23 [Abstract] ( 137 ) [HTML 1KB] [ PDF 901KB] ( 276 )
24 Comparative Transcriptome Analysis of CMV Resistance of Pepper at Seedling Stage
LEI Yang,CHENG Yan,QIAO Ning,JIAO Yansheng,WU Yueli Hot!
2021 Vol. 1 (7): 24-31 [Abstract] ( 130 ) [HTML 1KB] [ PDF 1061KB] ( 265 )
32 Analysis of Differentially Expressed Genes of Sugar Metabolism in aga2 Mutant Watermelon Fruit under Low Temperature and Weak Light
DING Shuangyu,REN Yi,GONG Guoyi,ZHANG Haiying,GUO Shaogui,YU Yongtao,LI Maoying,ZHANG Jie,XU Yong Hot!
2021 Vol. 1 (7): 32-39 [Abstract] ( 128 ) [HTML 1KB] [ PDF 1393KB] ( 369 )
40 Effects of Different Topdressing Nitrogen Fertilizer on Quality,Growth,and Nitrogen Use Efficiency of Cherry Tomato in Solar Greenhouse
LIU Yuxi,WANG Juanjuan,WU Longkai,LI Yansu,HE Chaoxing,YU Xianchang,WANG Jun
2021 Vol. 1 (7): 40-47 [Abstract] ( 140 ) [HTML 1KB] [ PDF 886KB] ( 411 )
48 Effects of GABA and CaCl2 Compound on Growth,Chlorophyll Fluorescence Parameters and Reactive Oxygen of Tomato Seedlings under Salt and Alkali Stress
CHEN Guangxin,DING Dong,LI Qian,CHEN Yingxue,WANG Yening,LYU Chenxi,GAO Hongbo,WU Xiaolei
2021 Vol. 1 (7): 48-55 [Abstract] ( 133 ) [HTML 1KB] [ PDF 1338KB] ( 202 )
56 Studies and Application of New Simplified Water-saving Cultivation Technology for Chinese Cabbage
WU Ping,ZHANG Fenglan,YU Yangjun,WANG Weihong,WANG Dexin,SONG Shunhua,XU Xiulan,TANG Xiaowei,GUO Yu,ZHANG Haijun,WANG Baoju,GAO Yan
2021 Vol. 1 (7): 56-61 [Abstract] ( 110 ) [HTML 1KB] [ PDF 865KB] ( 337 )
62 Glycoalkaloid Content in Tubers of Main Potato Cultivars in China and Effect of Mulching Methods and Processing on Its Glycoalkaloid Content
XIONG Anping,CHEN Ming,LU Ying,QIN Yuzhi,PENG Zhong,XIONG Xingyao,HU Xinxi
2021 Vol. 1 (7): 62-68 [Abstract] ( 136 ) [HTML 1KB] [ PDF 971KB] ( 235 )
69 Studies On Correlation Between Peel Hardness and Grain Plumpness of Seed-used Zucchini
ZHU Hongyan,WEI Zhaoxin,ZHANG Yongjiu
2021 Vol. 1 (7): 69-73 [Abstract] ( 132 ) [HTML 1KB] [ PDF 1256KB] ( 208 )
74 Effects of Different Preceding Crops on Clubroot and Yield of Chinese Cabbage in Autumn
LU Peng,LUO Xiaohan,WANG Xuedong,LIANG Xinyu,WU Fengzhi,PAN Kai
2021 Vol. 1 (7): 74-78 [Abstract] ( 115 ) [HTML 1KB] [ PDF 914KB] ( 278 )
79 Isolation and Identification of Fruit Rot Pathogen in Pumpkin
LIU Wenjie,Wang Wenzheng,LUO Lan Hot!
2021 Vol. 1 (7): 79-82 [Abstract] ( 117 ) [HTML 1KB] [ PDF 2038KB] ( 214 )
83 Control Effect of Five Biological Pesticides Against Asparagus Stem Blight
YANG Shuai,XU Shubing,JIN Yan,ZHANG Guofu,FENG Yongxin,WANG Hongyan
2021 Vol. 1 (7): 83-87 [Abstract] ( 161 ) [HTML 1KB] [ PDF 840KB] ( 260 )
88 Studies on Factors Affecting Quality and Safety of Flowering Chinese Cabbage Based on Delphi-AHP
CHEN Huijun,LIU Huan,HUANG Zhuoquan,JIN Dengpeng,KE Qianhua,LIU Chunhong
2021 Vol. 1 (7): 88-92 [Abstract] ( 130 ) [HTML 1KB] [ PDF 871KB] ( 177 )
93 A New Cucumber F1 Hybrid —‘Longlyu No.3’
XU Chunmei,ZHANG Zuobiao,LIU Jinglan,MENG Xuejiao,LIU Siyu,YE Wanjun,YAO Hongquan,YANG Long
2021 Vol. 1 (7): 93-95 [Abstract] ( 124 ) [HTML 1KB] [ PDF 1798KB] ( 225 )
95 A New Chieh-qua F1 Hybrid —‘Jibao No.1’
CHEN Muxi,XIE Yuebo,CHEN Kunhao,CHEN Ruzhu,DU Bingzi,ZHENG Hanfan
2021 Vol. 1 (7): 95-97 [Abstract] ( 122 ) [HTML 1KB] [ PDF 1759KB] ( 263 )
98 A New Chinese Chives Variety —‘Pengbao’
LI Jijun,LI Yixiao,MA Peifang,LI Yunying,LYU Aiqin,YIN Shouheng,CHEN Jianhua
2021 Vol. 1 (7): 98-100 [Abstract] ( 112 ) [HTML 1KB] [ PDF 1753KB] ( 179 )
101 A New Fresh Edible Sweet and Waxy Corn F1 Hybrid —‘Baitiannuo 209’
WANG Jun,LI Hongtao,XU Hanyuan,ZHU Qing,LI Shufen,CHI Ming
2021 Vol. 1 (7): 101-103 [Abstract] ( 140 ) [HTML 1KB] [ PDF 1711KB] ( 244 )
104
Hot!
2021 Vol. 1 (7): 104-106 [Abstract] ( 153 ) [HTML 1KB] [ PDF 2077KB] ( 339 )
107
2021 Vol. 1 (7): 107-109 [Abstract] ( 106 ) [HTML 1KB] [ PDF 882KB] ( 336 )
110
2021 Vol. 1 (7): 110-113 [Abstract] ( 149 ) [HTML 1KB] [ PDF 1329KB] ( 226 )
114
2021 Vol. 1 (7): 114-116 [Abstract] ( 107 ) [HTML 1KB] [ PDF 950KB] ( 349 )
116
2021 Vol. 1 (7): 116-118 [Abstract] ( 116 ) [HTML 1KB] [ PDF 872KB] ( 254 )
119
2021 Vol. 1 (7): 119-121 [Abstract] ( 130 ) [HTML 1KB] [ PDF 1295KB] ( 263 )
China Vegetables
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
More>>
中国蔬菜
   Copyright © 2011
China Vegetables
Address: the haidian district of Beijing zhongguancun south street, number 12 zip
code:100081 Tel:010-82109550 E-mail:zgsc@mail.caas.net.cn