China Vegetables
  
中国蔬菜
·Online Submission
·Manuscript Tracking
·Peer Review
·Editor Work
·Office Work
·Editor-in-chief
·Current Issue
·Archive
·Browse by section
·Hot Paper
·Volumn Content
·Read Articles
·Download Articles
·
Adv Search
More>>
 
 
2021 Vol.1 Issue.
5,Published 01 May 2021

1
Hot!
2021 Vol. 1 (5): 1-10 [Abstract] ( 154 ) [HTML 1KB] [ PDF 5889KB] ( 583 )
11
2021 Vol. 1 (5): 11-14 [Abstract] ( 146 ) [HTML 1KB] [ PDF 1229KB] ( 516 )
15
2021 Vol. 1 (5): 15-19 [Abstract] ( 140 ) [HTML 1KB] [ PDF 1719KB] ( 448 )
20 Research Progress on Cucurbita pepo L. Virus Disease
TIAN Jiaxing,ZHANG Guoyu,QIU Yanhong,ZHANG Fan,JIA Zhangcai,LI Haizhen Hot!
2021 Vol. 1 (5): 20-27 [Abstract] ( 172 ) [HTML 1KB] [ PDF 1007KB] ( 499 )
28 Detection of Leaf Curl Virus Infected Tomato and Genetic Evolution Analysis
TIAN Peijie,LI Shijun,ZHANG Yu,LIU Yong,ZHANG Songbai,ZHANG Deyong Hot!
2021 Vol. 1 (5): 28-32 [Abstract] ( 163 ) [HTML 1KB] [ PDF 1476KB] ( 456 )
33 Preliminary Screening and Identification of Molecular Markers Related to Sulforaphane Content in Leaf Mustard Based on BSA-SSR
LAN Mei,ZHANG Liqin,HU Jingfeng,XU Xuezhong,YANG Hongli,HE Jiangming
2021 Vol. 1 (5): 33-38 [Abstract] ( 140 ) [HTML 1KB] [ PDF 1378KB] ( 324 )
39 Evaluation of Tomato Rootstock Heat Resistance and Studies on Its Physiological Response to Heat Stress
TIAN Maoyan,XIANG Tingying,ZHONG Chuan,WANG Peng,YANG Yanjuan,YU Wenjing
2021 Vol. 1 (5): 39-47 [Abstract] ( 175 ) [HTML 1KB] [ PDF 1247KB] ( 502 )
48 Effect of Selenium on Glucosinolates Content and Component in Chinese Kale
LI Weiqiang,LI Yang,WANG Lili,YU Youjian,ZHU Zhujun
2021 Vol. 1 (5): 48-52 [Abstract] ( 126 ) [HTML 1KB] [ PDF 957KB] ( 354 )
53 Studies on Color and Wax Heredity in Chinese Kale and Selective Breeding of ‘Jingzi No.2’
ZHANG Deshuang,XIN Xiaoyun,ZHANG Fenglan,YU Yangjun,ZHAO Xiuyun,YU Shuancang,HE Hongju,WANG Weihong,SU Tongbing,LI Peirong,LU Guixiang Hot!
2021 Vol. 1 (5): 53-57 [Abstract] ( 190 ) [HTML 1KB] [ PDF 3169KB] ( 240 )
58 Effect of Seedling Age on Adventitious Root Formation at Stem Bases of Solanaceous Vegetables Cuttings
ZHANG Xiaorui,DONG Chunjuan,SHANG Qingmao
2021 Vol. 1 (5): 58-63 [Abstract] ( 155 ) [HTML 1KB] [ PDF 2071KB] ( 285 )
64 Monitoring of Resistance in Field Populations of Bemisia tabaci to 5 Insecticides in China
TAN Xing,ZHENG Huixin,JI Yao,XIE Wen,ZHANG Youjun Hot!
2021 Vol. 1 (5): 64-69 [Abstract] ( 192 ) [HTML 1KB] [ PDF 995KB] ( 398 )
70 Combined Virulence of Pseudomonas fluorescens YG-1 and Fungicide Compound on Tomato Gray Mold
ZHANG Meng,ZHAI Qianhang,ZHU Chengyu,ZHENG Lining,ZHANG Hao
2021 Vol. 1 (5): 70-74 [Abstract] ( 170 ) [HTML 1KB] [ PDF 983KB] ( 231 )
75 Effect of Different Straw Addition on Quality of Wrapped Silage in Discarded Vegetables
LI Xinmiao,WANG Haojie,LI Yan,JIN Xiaojun
2021 Vol. 1 (5): 75-78 [Abstract] ( 128 ) [HTML 1KB] [ PDF 1129KB] ( 224 )
79 Ultrasonic-assisted Cellulase Extraction of Polysaccharides from Sparassis crispa
FENG Liguo,CHEN Xianglian,XU Ning,HUANG Xiaohui
2021 Vol. 1 (5): 79-84 [Abstract] ( 126 ) [HTML 1KB] [ PDF 1149KB] ( 243 )
85 Present Situation Investigation and Decrement Countermeasures of Pesticide Usage in Potato Planted in Winter in Guangdong Province
LI Chengchen,YANG Dongsheng,SUO Haicui,AN Kang,LIU Jitao,LUO Huanming,LI Xiaobo
2021 Vol. 1 (5): 85-93 [Abstract] ( 129 ) [HTML 1KB] [ PDF 1190KB] ( 309 )
94 A New TYLCV Resistant Cherry Tomato F1 Hybrid —‘Zheyingfen No.3’
RUAN Meiying,ZHOU Guozhi,WANG Rongqing,YE Qingjing,ZHONG Yangmin,YAO Zhuping,WAN Hongjian,LI Zhimiao,TAO Jiacui
2021 Vol. 1 (5): 94-96 [Abstract] ( 155 ) [HTML 1KB] [ PDF 2729KB] ( 299 )
97 A New Cucumber F1 Hybrid —‘Jingyanchunqiulyu No.3’
2021 Vol. 1 (5): 97-99 [Abstract] ( 144 ) [HTML 1KB] [ PDF 2680KB] ( 291 )
100 A New Watermelon F1 Hybrid —‘Lihua No.3’
HOU Dongying,HAO Kexing,SU Dongtao,WANG Jing,ZHANG Man,HOU Fuen,ZHANG Tao,XING Hongjuan
2021 Vol. 1 (5): 100-102 [Abstract] ( 151 ) [HTML 1KB] [ PDF 2699KB] ( 178 )
103 A New Sweetpotato Variety of High Anthocyanin Type —‘Ganshu No.6’
LAN Mengjiao,WU Wensheng,XIAO Manqiu,PAN Hao,HOU Longying,GE Ruihua
2021 Vol. 1 (5): 103-106 [Abstract] ( 150 ) [HTML 1KB] [ PDF 2785KB] ( 230 )
107
2021 Vol. 1 (5): 107-110 [Abstract] ( 175 ) [HTML 1KB] [ PDF 1688KB] ( 273 )
111
2021 Vol. 1 (5): 111-112 [Abstract] ( 141 ) [HTML 1KB] [ PDF 1381KB] ( 324 )
113
2021 Vol. 1 (5): 113-115 [Abstract] ( 122 ) [HTML 1KB] [ PDF 973KB] ( 351 )
115
2021 Vol. 1 (5): 115-117 [Abstract] ( 137 ) [HTML 1KB] [ PDF 1353KB] ( 321 )
118
2021 Vol. 1 (5): 118-119 [Abstract] ( 108 ) [HTML 1KB] [ PDF 1650KB] ( 411 )
120
2021 Vol. 1 (5): 120-122 [Abstract] ( 167 ) [HTML 1KB] [ PDF 1316KB] ( 294 )
China Vegetables
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
More>>
中国蔬菜
   Copyright © 2011
China Vegetables
Address: the haidian district of Beijing zhongguancun south street, number 12 zip
code:100081 Tel:010-82109550 E-mail:zgsc@mail.caas.net.cn