China Vegetables
  
中国蔬菜
·Online Submission
·Manuscript Tracking
·Peer Review
·Editor Work
·Office Work
·Editor-in-chief
·Current Issue
·Archive
·Browse by section
·Hot Paper
·Volumn Content
·Read Articles
·Download Articles
·
Adv Search
More>>
 
 
2020 Vol.1 Issue.
7,Published 01 July 2020

1
Hot!
2020 Vol. 1 (7): 1-6 [Abstract] ( 227 ) [HTML 1KB] [ PDF 4491KB] ( 717 )
7
Hot!
2020 Vol. 1 (7): 7-12 [Abstract] ( 224 ) [HTML 1KB] [ PDF 1514KB] ( 1055 )
12
2020 Vol. 1 (7): 12-14 [Abstract] ( 184 ) [HTML 1KB] [ PDF 1359KB] ( 454 )
15 Research Progress on Cucumber Breeding with Resistance to Grey Mould
DAI Zhuo-nan,MIAO Han,LI Bao-ju,SHI Yan-xia,BO Kai-liang,DONG Shao-yun,GU Xingfang,ZHANG Sheng-ping Hot!
2020 Vol. 1 (7): 15-23 [Abstract] ( 258 ) [HTML 1KB] [ PDF 1533KB] ( 456 )
24 Research Progress on Disinfection and Algae Removing by Nutrient Solution in Soilless Vegetable Culture
CHEN Lei-fu,LIU Zhi-xiong,WU Jin-ping,JIAO Zhen-biao,GUO Feng-ling,QIU zheng-ming,YUAN Wei-ling
2020 Vol. 1 (7): 24-29 [Abstract] ( 247 ) [HTML 1KB] [ PDF 1525KB] ( 542 )
30 Identification of the Mutant Gene yl-2 Conferring the Yellow Leaf Trait in Cucumber
LI Yang-yang,XUE Bing,ZHOU Qian,WANG Bo-wen,CHEN Chen,CHEN Hui-ming,YANG Xue-yong,ZHANG Zhong-hua,LI Zheng,WANG Shen-hao Hot!
2020 Vol. 1 (7): 30-37 [Abstract] ( 251 ) [HTML 1KB] [ PDF 2836KB] ( 503 )
38 Detection of Cucurbit aphid-borne yellows virus in Southern Xinjiang and System Evolution
Maimaitiaili·Abudunasier,YANG Du,HAN Sheng,Wenqiemu·Abuliezi,Yushanjiang·Maimaiti
2020 Vol. 1 (7): 38-44 [Abstract] ( 237 ) [HTML 1KB] [ PDF 6399KB] ( 351 )
45 Mitigative Effect of Biochar on Cadmium Toxicity and Growth of Pakchoi
XIE Wei-fang,CHENG Ting,LIU Ling-ling,ZHOU Rui-rong,ZHENG Yuan-li,ZHANG Bang-xi
2020 Vol. 1 (7): 45-50 [Abstract] ( 205 ) [HTML 1KB] [ PDF 1726KB] ( 447 )
51 Effects of Cadmium on Growth of Different Type Melons and Differences of Cadmium Contents in Their Organs
KONG Wei-ping,CHENG Hong,YUE Hong-zhong
2020 Vol. 1 (7): 51-55 [Abstract] ( 183 ) [HTML 1KB] [ PDF 1625KB] ( 381 )
56 Determination and Analysis of Fiber Content in Pod Wall of Viburnum Bean Germplasm Resources
QIN Xiang-kai,FENG Guo-jun,LIU Da-jun,LIU Chang,YANG Xiao-xu,YAN Zhi-shan
2020 Vol. 1 (7): 56-62 [Abstract] ( 208 ) [HTML 1KB] [ PDF 1875KB] ( 388 )
63 Effect of Fresh-cut and Low-temperature Storage on Quality of Four Vegetables
LI Fang-man,LIU Gen-zhong,ZHOU Guo-lin,ZHANG Ting-yan,ZHANG Yu-yang
2020 Vol. 1 (7): 63-69 [Abstract] ( 203 ) [HTML 1KB] [ PDF 1869KB] ( 379 )
70 Studies on Sensitivity of Tomato Botrytis cinerea to Fluazinam in Liaoning Province
CHEN Le,MIAO Ze-yan,SUN Bai-xin,ZHAO Yang,BAI Yuan-jun,DUAN Yu-xi
2020 Vol. 1 (7): 70-75 [Abstract] ( 204 ) [HTML 1KB] [ PDF 1676KB] ( 373 )
76 Investigation and Analysis of Infl uencing Factors on Post-harvest Quality of Sweet Corn in Beijing
WANG Fu-dong
2020 Vol. 1 (7): 76-82 [Abstract] ( 213 ) [HTML 1KB] [ PDF 1835KB] ( 482 )
83 A New Cucumber F1 Hybrid —‘Jindong 365’
LIU Nan,DU Sheng-li,HAN Yi-ke,WEI Ai-min,CHEN Zheng-wu,LI Feng-ju
2020 Vol. 1 (7): 83-86 [Abstract] ( 220 ) [HTML 1KB] [ PDF 3367KB] ( 439 )
87 A New Hot Pepper F1 Hybrid —‘Xinxiangla No.2’
ZHAO Qun-ying,MIAO Wu,SUN Jia-jie,LIU Yi-long
2020 Vol. 1 (7): 87-89 [Abstract] ( 202 ) [HTML 1KB] [ PDF 3386KB] ( 437 )
90 A New Upward Pepper F1 Hybrid —‘Cuijiao No.1’
ZHANG Tian-xiang,XU Xiao-ming,LAI Yun-hong,LAI Yun-huo
2020 Vol. 1 (7): 90-92 [Abstract] ( 216 ) [HTML 1KB] [ PDF 3421KB] ( 469 )
93 A New Eggplant F1 Hybrid —‘Minqie No.6’
HUANG Jian-du,LIN Hui,GAO Shan,YE Xin-ru,WANG Bin,ZHANG Qian-rong,WEN Qingfang,CHEN Ji-bing
2020 Vol. 1 (7): 93-95 [Abstract] ( 179 ) [HTML 1KB] [ PDF 3419KB] ( 465 )
96
Hot!
2020 Vol. 1 (7): 96-100 [Abstract] ( 255 ) [HTML 1KB] [ PDF 2602KB] ( 360 )
101
Hot!
2020 Vol. 1 (7): 101-106 [Abstract] ( 210 ) [HTML 1KB] [ PDF 5281KB] ( 441 )
107
2020 Vol. 1 (7): 107-108 [Abstract] ( 226 ) [HTML 1KB] [ PDF 1513KB] ( 328 )
109
2020 Vol. 1 (7): 109-110 [Abstract] ( 280 ) [HTML 1KB] [ PDF 1616KB] ( 346 )
111
2020 Vol. 1 (7): 111-112 [Abstract] ( 228 ) [HTML 1KB] [ PDF 1754KB] ( 491 )
China Vegetables
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
More>>
中国蔬菜
   Copyright © 2011
China Vegetables
Address: the haidian district of Beijing zhongguancun south street, number 12 zip
code:100081 Tel:010-82109550 E-mail:zgsc@mail.caas.net.cn