China Vegetables
  
中国蔬菜
·Online Submission
·Manuscript Tracking
·Peer Review
·Editor Work
·Office Work
·Editor-in-chief
·Current Issue
·Archive
·Browse by section
·Hot Paper
·Volumn Content
·Read Articles
·Download Articles
·
Adv Search
More>>
 
 
2019 Vol.1 Issue.
12,Published 01 December 2019

1
Hot!
2019 Vol. 1 (12): 1-5 [Abstract] ( 220 ) [HTML 1KB] [ PDF 1483KB] ( 493 )
6
2019 Vol. 1 (12): 6-10 [Abstract] ( 219 ) [HTML 1KB] [ PDF 1482KB] ( 464 )
11
2019 Vol. 1 (12): 11-14 [Abstract] ( 182 ) [HTML 1KB] [ PDF 1598KB] ( 493 )
15
Hot!
2019 Vol. 1 (12): 15-17 [Abstract] ( 227 ) [HTML 1KB] [ PDF 1432KB] ( 485 )
18 Research Progress and Prospect on Pepper Resistance to Tomato spot wilt virus Disease
WANG Kun,ZHANG Bao-xi,ZHANG Zheng-hai,CAO Ya-cong,YU Hai-long,WANG Li-hao Hot!
2019 Vol. 1 (12): 18-24 [Abstract] ( 279 ) [HTML 1KB] [ PDF 1583KB] ( 578 )
25 Research Progress on Anthocyanins in Lettuce
QIU Zheng-ming,YAN Cheng-huan,HUANG Yan,LIU Zhi-xiong,ZHU Feng-juan,WU Jin-ping,GUO Feng-ling
2019 Vol. 1 (12): 25-30 [Abstract] ( 245 ) [HTML 1KB] [ PDF 1792KB] ( 461 )
31 Effect of mapk Double Chain RNA Expression Carrier Cucumber on Soil Nematode Diversity
2019 Vol. 1 (12): 31-36 [Abstract] ( 225 ) [HTML 1KB] [ PDF 1628KB] ( 477 )
37 Relationship Between Fruit Firmness,Peel Structure and Pectin Content in Tomato
2019 Vol. 1 (12): 37-40 [Abstract] ( 370 ) [HTML 1KB] [ PDF 1655KB] ( 386 )
41 Effect of Salt-alkali Interaction Stress on Yield and Quality of Ginger and Establishment of Its Mathematical Model
2019 Vol. 1 (12): 41-45 [Abstract] ( 219 ) [HTML 1KB] [ PDF 1532KB] ( 316 )
46 Evaluation of Freezing Tolerance of 103 Potato Germplasm Resources
DING Hong-ying,XIONG Xing-yao,WANG Wan-xing,HU Xin-xi,TIAN Yu-hao,QIN Yu-zhi
2019 Vol. 1 (12): 46-55 [Abstract] ( 228 ) [HTML 1KB] [ PDF 3062KB] ( 356 )
56 Genetic Diversity Analysis of Welsh Onion Germplasm Resources
LIU He-juan,JIAO Yu-shun,REN Fu-sen*,GUO Zhi-wei,CHEN Hao-fang,SUN Qiang
2019 Vol. 1 (12): 56-61 [Abstract] ( 213 ) [HTML 1KB] [ PDF 1566KB] ( 403 )
62 Control Effect of Novonestmycin on Rhizoctonia solani Damping-off of Watermelon
HUANG Da-ye,FANG Wei,WAN Zhong-yi,ZHANG Ya-ni,YANG Dan,ZHENG Jiao-li,YAO Jing-wu,WANG Kai-mei,ZHOU Rong-hua,LI Jing-ping,CAO Chun-xia
2019 Vol. 1 (12): 62-65 [Abstract] ( 190 ) [HTML 1KB] [ PDF 2332KB] ( 335 )
66 Problems and Technical Strategies for Seed Lotus Production and Fertilization in Guangchang County,Jiangxi Province
2019 Vol. 1 (12): 66-71 [Abstract] ( 200 ) [HTML 1KB] [ PDF 1619KB] ( 330 )
72 A New Fruit Cucumber F1 Hybrid —‘ Jingyanmini No.9’
WANG Hang,CHEN Chun-xiu,WEN Chang-long,MAO Ai-jun
2019 Vol. 1 (12): 72-75 [Abstract] ( 208 ) [HTML 1KB] [ PDF 3311KB] ( 316 )
75 A New Pepper F1 Hybrid —‘Jinjiao 501’
QIAO Ning,JIAO Yan-sheng,CHENG Yan,LEI Yang,MA Rong-li,LIANG Yan-ping,TIAN Ruxia,MIAO Ru-yi
2019 Vol. 1 (12): 75-77 [Abstract] ( 264 ) [HTML 1KB] [ PDF 3252KB] ( 302 )
78 A New Cherry Tomato Rootstock F1 Hybrid —‘ Haiqiezhen No.1’
WU Zhuang-sheng,WU Yue-yan,WANG Xiao-juan,LI Xue-qiao,GAO Fang-hua
2019 Vol. 1 (12): 78-81 [Abstract] ( 255 ) [HTML 1KB] [ PDF 3305KB] ( 347 )
81 A New Purple-fleshed Sweetpotato Cultivar —‘ Xiangzishu 174’
HUANG Yan-lan,ZHANG Chao-fan,ZHANG Dao-wei,DONG Fang,XIANG Wei
2019 Vol. 1 (12): 81-84 [Abstract] ( 279 ) [HTML 1KB] [ PDF 3295KB] ( 299 )
85
Hot!
2019 Vol. 1 (12): 85-87 [Abstract] ( 208 ) [HTML 1KB] [ PDF 2374KB] ( 379 )
88
2019 Vol. 1 (12): 88-89 [Abstract] ( 205 ) [HTML 1KB] [ PDF 1488KB] ( 322 )
90
Hot!
2019 Vol. 1 (12): 90-92 [Abstract] ( 204 ) [HTML 1KB] [ PDF 1457KB] ( 374 )
93
Hot!
2019 Vol. 1 (12): 93-96 [Abstract] ( 218 ) [HTML 1KB] [ PDF 2235KB] ( 358 )
97
2019 Vol. 1 (12): 97-99 [Abstract] ( 175 ) [HTML 1KB] [ PDF 1516KB] ( 393 )
100
2019 Vol. 1 (12): 100-103 [Abstract] ( 211 ) [HTML 1KB] [ PDF 1530KB] ( 348 )
103
2019 Vol. 1 (12): 103-104 [Abstract] ( 192 ) [HTML 1KB] [ PDF 1463KB] ( 263 )
105
2019 Vol. 1 (12): 105-110 [Abstract] ( 174 ) [HTML 1KB] [ PDF 1598KB] ( 306 )
China Vegetables
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
More>>
中国蔬菜
   Copyright © 2011
China Vegetables
Address: the haidian district of Beijing zhongguancun south street, number 12 zip
code:100081 Tel:010-82109550 E-mail:zgsc@mail.caas.net.cn