China Vegetables
  
中国蔬菜
·Online Submission
·Manuscript Tracking
·Peer Review
·Editor Work
·Office Work
·Editor-in-chief
·Current Issue
·Archive
·Browse by section
·Hot Paper
·Volumn Content
·Read Articles
·Download Articles
·
Adv Search
More>>
 
 
2017 Vol.1 Issue.
9,Published 01 September 2017

1
Hot!
2017 Vol. 1 (9): 1-6 [Abstract] ( 198 ) [HTML 1KB] [ PDF 1616KB] ( 669 )
7
2017 Vol. 1 (9): 7-11 [Abstract] ( 261 ) [HTML 1KB] [ PDF 1811KB] ( 686 )
12
2017 Vol. 1 (9): 12-16 [Abstract] ( 192 ) [HTML 1KB] [ PDF 1712KB] ( 450 )
17
2017 Vol. 1 (9): 17-21 [Abstract] ( 254 ) [HTML 1KB] [ PDF 1540KB] ( 901 )
22 Research Progress on Chemical Regulation Technology for Vegetable Seedling
ZHANG Zhi-gang,DONG Chun-juan,SHANG Qing-mao
2017 Vol. 1 (9): 22-25 [Abstract] ( 226 ) [HTML 1KB] [ PDF 1534KB] ( 623 )
26 Analysis and Evaluation of Nutritional Component and Antioxidant Activity of Cucumis metuliferus
XIE Hong-qi,HE Ying-jie,YANG Tian,XIE Bing-yan,WANG Lei,KANG Xin-cong,ZHANG Zhi-xu,LIU Dong-bo Hot!
2017 Vol. 1 (9): 26-31 [Abstract] ( 280 ) [HTML 1KB] [ PDF 1979KB] ( 572 )
32 Differences between Cadmium Uptake and Translocation among Different Pepper Varieties
LI Xin-chen,LI Tao,XU Wei-hong,QIN Yu-li,ZHENG Ying-hui,ZHANG Chun-lai,LI Yan-hua Hot!
2017 Vol. 1 (9): 32-36 [Abstract] ( 230 ) [HTML 1KB] [ PDF 1597KB] ( 338 )
36 A Rapid DNA Extraction Method for Large Squash Population
LI Wei,DAI Zu-yun,XIA Wei-wei,WANG Wen-wen
2017 Vol. 1 (9): 36-40 [Abstract] ( 225 ) [HTML 1KB] [ PDF 1793KB] ( 333 )
41 Molecular Identification of Tomato chlorosis virus on Eggplant in Shandong Province
LIU Yong-guang,DAI Hui-jie,YANG Yuan-yuan,CHEN Peng,ZHU Xiao-ping,ZHAO Jing Hot!
2017 Vol. 1 (9): 41-46 [Abstract] ( 240 ) [HTML 1KB] [ PDF 1688KB] ( 583 )
46 Studies on Controlling Effect of Oligosaccharide on Corynespora Leaf Spot of Eggplant
HUANG Da-ye,XIANG Zhao-hui,ZHOU Shi-wei,WANG Zhang-wei,MENG Xiang-sheng,WANG Jing-zhi,ZENG Fan-yong,CAO Chun-xia,WAN Zhong-yi,YANG Zi-wen
2017 Vol. 1 (9): 46-49 [Abstract] ( 248 ) [HTML 1KB] [ PDF 1868KB] ( 369 )
50 Pest Species and Vertical Distribution in Highland Cruciferous Vegetable
JIAO Zhen-biao,JIAO Zhong-jiu,WU Jin-ping,CHEN Lei-fu,LIU Zhi-xiong,ZHU Feng-juan,QIU Zheng-ming
2017 Vol. 1 (9): 50-54 [Abstract] ( 205 ) [HTML 1KB] [ PDF 1648KB] ( 492 )
54 Investigation and Survey Report about Strawberry Postharvest Situation in Beijing
MA Xin,ZONG Jing,WANG Jun-ying
2017 Vol. 1 (9): 54-57 [Abstract] ( 245 ) [HTML 1KB] [ PDF 1563KB] ( 525 )
58 A New Pepper F1 Hybrid —‘Sujiao No.27’
PAN Bao-gui,LIU Jin-bing,WANG Shu-bin,DIAO Wei-ping,GE Wei,GUO Guang-jun
2017 Vol. 1 (9): 58-60 [Abstract] ( 214 ) [HTML 1KB] [ PDF 1582KB] ( 304 )
60 A New Red Fruit Tomato F1 Hybrid Resistant to TY —‘Changfeng No.10’
LI Ji-gang,LIANG Yan,ZHANG Yan,WU Lang,QIN Lei
2017 Vol. 1 (9): 60-62 [Abstract] ( 218 ) [HTML 1KB] [ PDF 1604KB] ( 261 )
63 A New Cucumber F1 Hybrid —‘Longzao No.1’
LIU Jing-lan,ZHANG Zuo-biao,XU Chun-mei
2017 Vol. 1 (9): 63-65 [Abstract] ( 190 ) [HTML 1KB] [ PDF 1557KB] ( 319 )
66 A New Bitter Gourd F1 Hybrid —‘Guinongke No.9’
FENG Cheng-cheng,HUANG Ru-kui,HUANG Xiong-juan,CHEN Zhen-dong,HUANG Yu-hui,
2017 Vol. 1 (9): 66-68 [Abstract] ( 319 ) [HTML 1KB] [ PDF 1601KB] ( 272 )
69 A New Leaf-edible Mustard F1 Hybrid —‘Yongxue No.4’
REN Xi-liang,WANG Yu-hong,MENG Qiu-feng,HUANG Yun-ping
2017 Vol. 1 (9): 69-71 [Abstract] ( 190 ) [HTML 1KB] [ PDF 1585KB] ( 269 )
71 A New Chieh-qua F1 Hybrid —‘ Fengguan No.3’
PENG Qing-wu,HE Xiao-ming,LIU Wen-rui,XIE Da-sen,JIANG Biao,LIN Yu-er,Liang Zhao-jun
2017 Vol. 1 (9): 71-73 [Abstract] ( 203 ) [HTML 1KB] [ PDF 1576KB] ( 247 )
74 A New Cherry Radish F1 Hybrid —‘Jingyanhongyingtao’
ZHANG Li,WANG Qing-biao
2017 Vol. 1 (9): 74-76 [Abstract] ( 203 ) [HTML 1KB] [ PDF 1567KB] ( 439 )
76 A New Sweet Glutinous Corn F1 Hybrid —‘Tianxiangnuo No.9’
ZHANG Wen-jun,YANG Ji-de,YAN Xiu-xia
2017 Vol. 1 (9): 76-78 [Abstract] ( 231 ) [HTML 1KB] [ PDF 1564KB] ( 219 )
79
2017 Vol. 1 (9): 79-80 [Abstract] ( 174 ) [HTML 1KB] [ PDF 1585KB] ( 287 )
81
Hot!
2017 Vol. 1 (9): 81-83 [Abstract] ( 177 ) [HTML 1KB] [ PDF 2192KB] ( 502 )
84
2017 Vol. 1 (9): 84-86 [Abstract] ( 178 ) [HTML 1KB] [ PDF 1616KB] ( 290 )
86
2017 Vol. 1 (9): 86-88 [Abstract] ( 161 ) [HTML 1KB] [ PDF 1717KB] ( 283 )
89
Hot!
2017 Vol. 1 (9): 89-91 [Abstract] ( 234 ) [HTML 1KB] [ PDF 1654KB] ( 330 )
92
2017 Vol. 1 (9): 92-93 [Abstract] ( 176 ) [HTML 1KB] [ PDF 1599KB] ( 407 )
93
2017 Vol. 1 (9): 93-98 [Abstract] ( 227 ) [HTML 1KB] [ PDF 1609KB] ( 361 )
99
2017 Vol. 1 (9): 99-100 [Abstract] ( 232 ) [HTML 1KB] [ PDF 1938KB] ( 233 )
101
2017 Vol. 1 (9): 101-102 [Abstract] ( 211 ) [HTML 1KB] [ PDF 1732KB] ( 495 )
China Vegetables
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
More>>
中国蔬菜
   Copyright © 2011
China Vegetables
Address: the haidian district of Beijing zhongguancun south street, number 12 zip
code:100081 Tel:010-82109550 E-mail:zgsc@mail.caas.net.cn