China Vegetables
  
中国蔬菜
·Online Submission
·Manuscript Tracking
·Peer Review
·Editor Work
·Office Work
·Editor-in-chief
·Current Issue
·Archive
·Browse by section
·Hot Paper
·Volumn Content
·Read Articles
·Download Articles
·
Adv Search
More>>
 
 
2016 Vol.1 Issue.
12,Published 01 December 2016

1
Hot!
2016 Vol. 1 (12): 1- [Abstract] ( 174 ) [HTML 1KB] [ PDF 2233KB] ( 592 )
5
2016 Vol. 1 (12): 5- [Abstract] ( 167 ) [HTML 1KB] [ PDF 1730KB] ( 440 )
10
2016 Vol. 1 (12): 10- [Abstract] ( 196 ) [HTML 1KB] [ PDF 1536KB] ( 484 )
14 Genetic Analysis on Pepper Peel Color
DING Pan-pan,JIANG Hai-kun,LIU Tong-guang,CHEN Peng,YI Jian-qun,TIAN Hong-mei,WANG Yan,FANG Ling Hot!
2016 Vol. 1 (12): 14- [Abstract] ( 241 ) [HTML 1KB] [ PDF 2672KB] ( 487 )
22 Effects of Different Water and Fertilizer Management Patterns on Tomato Yield,Quality and Economic Benefits in Solar Greenhouse
LIAN Xiao-juan,WANG Yan,LI Ming-yue,YANG Jun,ZHANG Jin-liang,LIANG Xin-shu,ZHANG Yu-liang,WANG Zheng-xiang
2016 Vol. 1 (12): 22- [Abstract] ( 278 ) [HTML 1KB] [ PDF 1569KB] ( 487 )
26 Effects of Cell Pattern and Nutrient Solution Concentration on Cucumber Plug Seedling Growth under Ebb and Flow Irrigation
TAI Lian-li,ZHANG Zhi-gang,LI Fu-kai,DONG Chun-juan,SHANG Qing-mao
2016 Vol. 1 (12): 26- [Abstract] ( 232 ) [HTML 1KB] [ PDF 1670KB] ( 562 )
30 Effects of Biological Phosphorus Fertilizer on Pakchoi Growth and Quality and Soil Nutrient Status
CAO Cui-ling,YAN Hui,WANG Zhen,SHAO Yang
2016 Vol. 1 (12): 30- [Abstract] ( 208 ) [HTML 1KB] [ PDF 1677KB] ( 440 )
37 Effects of Applying Hydroxyapatite on Watermelon Quality and Cadmium Accumulation in Cadmium Polluted Soil
LI Han,WANG Zhi-wei,MIN Zi-yang,DAI Si-hui,ZOU Tian,Sun Bo,SUN Xiao-wu
2016 Vol. 1 (12): 37- [Abstract] ( 253 ) [HTML 1KB] [ PDF 1675KB] ( 407 )
42 Analysis of Glucosinolates Composition and Content in Filial Lines Derived from Inter-Varietal Cross of Savoy and Tai-tsai by HPLC
FENG Xi-huan,SUN Yan,LIU Qian-qian,WANG Qiao-mei,LIU Wei-xin
2016 Vol. 1 (12): 42- [Abstract] ( 240 ) [HTML 1KB] [ PDF 1595KB] ( 320 )
47 Comparative Analysis of Clubroot Resistance between Different Cultivars of Pakchoi
Mo Fei,HUANG Long-tang,HUANG Dan-feng,ZHANG Yi-dong
2016 Vol. 1 (12): 47- [Abstract] ( 233 ) [HTML 1KB] [ PDF 2128KB] ( 351 )
53 A New Eggplant F1 Hybrid —‘ Changza No.8’
LIU Fu-zhong,LIAN Yong,CHEN Yu-hui,ZHANG Ying
2016 Vol. 1 (12): 53- [Abstract] ( 196 ) [HTML 1KB] [ PDF 1586KB] ( 347 )
55 A New Cucumber F1 Hybrid —‘ Jingyanxiamei ’
LIU Li-gong,WANG Jing,ZHANG Yan-li,ZHANG Feng
2016 Vol. 1 (12): 55- [Abstract] ( 202 ) [HTML 1KB] [ PDF 1578KB] ( 311 )
58 A New Large Black Wax Gourd F1 Hybrid —‘ Modilong’
ZHOU Huo-qiang,MI Bao-bin,JIANG Hong-hua,DUAN Xiao-quan,LIANG Cheng-liang Hot!
2016 Vol. 1 (12): 58- [Abstract] ( 172 ) [HTML 1KB] [ PDF 1608KB] ( 711 )
61 A New Eggplant F1 Hybrid —‘ Qingqie No.2’
ZHANG Rui-xia, FENG Ying-e, LI Shu-hong
2016 Vol. 1 (12): 61-63 [Abstract] ( 260 ) [HTML 1KB] [ PDF 1568KB] ( 322 )
64 A New Fruit-vegetable Type Sweet Corn Cultivar —‘Jingketian 179’
SHI Ya-xing, LU Bai-shan,XU Li,ZHAO Jiu-ran Hot!
2016 Vol. 1 (12): 64- [Abstract] ( 206 ) [HTML 1KB] [ PDF 1572KB] ( 307 )
67 A New Sweet Pepper F1 Hybirid —‘ Jiujiao No.1’
ZHU Xin-ming,FENG Tao,WANG Lai-tian,HE Jun-hong
2016 Vol. 1 (12): 67- [Abstract] ( 311 ) [HTML 1KB] [ PDF 1575KB] ( 269 )
70 A New White Cucumber of Southern China Type -‘ Baifu No.10’
GU Song,GAO Xian-ai,CHEN Zhen-yue,YU Yuan,TANG Qu-lin,CHEN Jiu-ai
2016 Vol. 1 (12): 70- [Abstract] ( 209 ) [HTML 1KB] [ PDF 1585KB] ( 291 )
72 A New Processing Tomato F1 Hybrid —‘ Xinfan No.71’
HONG Wei,Ma Ye-ping,ZHANG Jun,DU Jing
2016 Vol. 1 (12): 72- [Abstract] ( 191 ) [HTML 1KB] [ PDF 1579KB] ( 205 )
75
2016 Vol. 1 (12): 75- [Abstract] ( 160 ) [HTML 1KB] [ PDF 1504KB] ( 309 )
78
Hot!
2016 Vol. 1 (12): 78- [Abstract] ( 236 ) [HTML 1KB] [ PDF 2135KB] ( 586 )
82
Hot!
2016 Vol. 1 (12): 82- [Abstract] ( 271 ) [HTML 1KB] [ PDF 1574KB] ( 368 )
85
2016 Vol. 1 (12): 85- [Abstract] ( 213 ) [HTML 1KB] [ PDF 2421KB] ( 372 )
87
2016 Vol. 1 (12): 87- [Abstract] ( 260 ) [HTML 1KB] [ PDF 2306KB] ( 358 )
90
2016 Vol. 1 (12): 90- [Abstract] ( 252 ) [HTML 1KB] [ PDF 1661KB] ( 270 )
92
2016 Vol. 1 (12): 92- [Abstract] ( 200 ) [HTML 1KB] [ PDF 1790KB] ( 330 )
95
2016 Vol. 1 (12): 95- [Abstract] ( 287 ) [HTML 1KB] [ PDF 1587KB] ( 320 )
97
2016 Vol. 1 (12): 97- [Abstract] ( 173 ) [HTML 1KB] [ PDF 1633KB] ( 407 )
China Vegetables
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
More>>
中国蔬菜
   Copyright © 2011
China Vegetables
Address: the haidian district of Beijing zhongguancun south street, number 12 zip
code:100081 Tel:010-82109550 E-mail:zgsc@mail.caas.net.cn