China Vegetables
  
中国蔬菜
·Online Submission
·Manuscript Tracking
·Peer Review
·Editor Work
·Office Work
·Editor-in-chief
·Current Issue
·Archive
·Browse by section
·Hot Paper
·Volumn Content
·Read Articles
·Download Articles
·
Adv Search
More>>
 
30 Most Down Articles
Published in last 1 year| In last 2 years| In last 3 years| All| Most Downloaded in Recent Month | Most Downloaded in Recent Year|

Published in last 1 year
  
1 Analysis of Current Situation and Competitiveness of Chinese Vegetable Exporting to the United States 2023 Vol.1(2):1-6
ZHAO Jiexin,HUANG Yue,HE Meiying*,YANG Xian [Abstract] (245) [HTML 0 KB][PDF 1188 KB] (885)
2 Research Progress in Genetic Breeding of Cucumber Quality Traits 2023 Vol.0(8):23-37
YANG Hua,YANG Zonghui,LIU Yihan,MENG Zhaojuan,LI Libin,REN Huazhong,LIU Xingwang,CAO Qiwei [Abstract] (79) [HTML 0 KB][PDF 1412 KB] (669)
3 Development Status of China’s Facility Vegetable Industry and Outlook 2023 Vol.1(9):1-6
LI Tianlai [Abstract] (137) [HTML 0 KB][PDF 1559 KB] (637)
4 Current Status of Potato Variety Innovation in China and Suggestions for Development 2023 Vol.0(8):1-5
SHI Mengya,XU Jianfei [Abstract] (69) [HTML 0 KB][PDF 1310 KB] (603)
5 Development Current Status of Domestic Large-scale Terraced Vegetable Greenhouse Factorization 2023 Vol.1(5):13-19
WANG Mingmei1,ZHANG Yuefeng1,2*,LI Shengnan1,HUANG Songbo1,ZHAO Yacong1 [Abstract] (114) [HTML 0 KB][PDF 1926 KB] (579)
6 Current Status of Vegetable Industry in China and Lancang-Mekong Countries and Suggestions for Cooperation and Development under ‘ Belt and Road’ Initiative 2023 Vol.1(7):1-6
LEI Ying,LI Ji,YU Jianfei,CHEN Wei,CHEN Yuehong,CHEN Jie,CHEN Jinfeng [Abstract] (77) [HTML 0 KB][PDF 1263 KB] (561)
7 Current Status of Sweet Corn Industry in China and Countermeasures for its Development 2023 Vol.0(8):14-22
XUE Wanxin,ZHAO Qiuju,QIAN Haizhong [Abstract] (74) [HTML 0 KB][PDF 2306 KB] (505)
8 Research Progress of Image Recognition Technology Based on Depth Learning in Identification of Pest and Disease in Crops in China 2023 Vol.1(3):22-28
WANG Ming,ZHANG Qian [Abstract] (87) [HTML 0 KB][PDF 1356 KB] (481)
9 Review of Potato Market Situation in 2022 and Outlook for 2023 2023 Vol.1(2):7-10
ZHOU Xiangyang1,SHEN Chen1,ZHANG Jing1,CHENG Guodong1,XING Liwei1,LIU Hongyi2,WU Jianzhai1* [Abstract] (235) [HTML 0 KB][PDF 1661 KB] (466)
10 Current Situation,Existing Problems and Suggestions for Intensive Vegetable Seedling Culture Enterprises in Henan Province 2023 Vol.1(6):1-5
LI Shengli,WU Guoxiu [Abstract] (113) [HTML 0 KB][PDF 1547 KB] (442)
11 Vegetable Market Analysis in 2022 and Outlook for 2023 2023 Vol.1(1):1-6
ZHANG Jing,LIU Jifang,ZHOU Xiangyang*,WU Jianzhai,SHEN Chen [Abstract] (216) [HTML 0 KB][PDF 1833 KB] (438)
12 Studies on Sensory Evaluation and Quality Indicators of Different Eggplant Varieties 2023 Vol.1(7):39-44
HENG Zhou,XIE Bingchun,LI Tao,SUN Baojuan,YOU Qian,LI Zhiliang [Abstract] (128) [HTML 0 KB][PDF 1455 KB] (426)
13 Active Heating Technology and Equipment for Chinese Solar Greenhouse 2023 Vol.1(7):7-19
ZHOU Changji [Abstract] (70) [HTML 0 KB][PDF 15529 KB] (415)
14 Screening Identification and Bio-control Effect of Antagonistic Fungus against Pepper Root Rot 2023 Vol.1(9):69-76
LI Shujiang,ZHANG Yunxia,LIU Yu,ZHOU Chuangchuang,ZHANG Zhiqin,FENG Dao,YANG Youlian,WU Di,ZHANG Xiaoyong [Abstract] (73) [HTML 0 KB][PDF 2393 KB] (398)
15 Genetic Analysis of Chinese Pumpkin(Cucurbita moschata Duch.)Strong Femaleness 2023 Vol.1(2):40-44
LI Qian,YANG Jianguo*,WANG Duanhua,WU Shuanghua,WANG Xin [Abstract] (101) [HTML 0 KB][PDF 1788 KB] (394)
16 QTL Mapping Analysis of Cucumber Architecture 2023 Vol.0(8):38-45
GUO Jiangyi,XIN Tongxu,ZHANG Mengzhuo,WANG Shuai,WANG Shenhao,YANG Xueyong [Abstract] (84) [HTML 0 KB][PDF 2071 KB] (389)
17 Research Progress on Comprehensive Preventive and Control Measures for Soil Obstacle in Facility Tomato 2023 Vol.1(2):16-24
CHENG Guoting1,2,WANG Yanfeng1,2*,JIANG Wenting1,2,LIN Jinshui,FENG Xiaodong,CHANG Haifei,QIAO Hongxi3LIANG Yan [Abstract] (139) [HTML 0 KB][PDF 1797 KB] (387)
18 Compatibility Comparison of Different Pumpkin Rootstocks for Watermelon Grafting#br# 2023 Vol.0(8):59-68
LIU Jiyang,XIE Lulu,LIU Yang,LI Fu,TIAN Jianfan,ZHANG Siyuan,GAO Jianchang [Abstract] (67) [HTML 0 KB][PDF 1626 KB] (385)
19 Investigation and Analysis of Fertilization Status of Typical Protected Vegetables in Yinan County 2023 Vol.0(8):103-110
ZHONG Ziwen,SHAO Peng,JING Yongping,XU Jianling,LIU Zhaodong,CAO Xuedong,LI Yan,ZHANG Yingpeng [Abstract] (59) [HTML 0 KB][PDF 1500 KB] (383)
20 Molecular Identification of Tomato Sotted Wilt Virus and Detection of Loop-Mediated Isothermal Amplification Technology in Pepper#br# 2023 Vol.0(8):69-78
WEI Jianming, HUANG Xin,GENG Kun,LI Wenbiao, FENG Wenzhuo, LI Yunzhou [Abstract] (79) [HTML 0 KB][PDF 3838 KB] (375)
21 Regional Comparison of Vegetable Industry in Guangxi and Analysis for its Competitiveness 2023 Vol.0(8):6-13
XU Manyi,TANG Xiaofu,REN Haokui,WEI Lijiao,LIN Jiajia,WEI Xi [Abstract] (84) [HTML 0 KB][PDF 2174 KB] (373)
22 Brief Analysis on Current Situation of Vegetable Export Trade in Shandong Province 2023 Vol.1(4):15-19
WANG Yingchao1,2,LI Jinqing3*,GUO Hongshen4,ZHANG Jingxuan1* [Abstract] (134) [HTML 0 KB][PDF 1419 KB] (369)
23 Collection and Utilization of Local Pepper Germplasm Resources in Jiangsu Province 2023 Vol.1(7):20-24
PAN Baogui,WANG Shubin,LIU Jinbing,DIAO Weiping,GUO Guangjun,GONG Chengsheng,GAO Changzhou,ZHU Xianwei [Abstract] (70) [HTML 0 KB][PDF 2027 KB] (368)
24 New Development Tendency for China’s Vegetable Industry in Post-epidemic Era 2023 Vol.1(10):1-4
LEI Qingjing,XIANG Zhaoyang*,XIAO Xiaoyong [Abstract] (56) [HTML 0 KB][PDF 1742 KB] (367)
25 Analysis of Fruit Quality Characters between Taste Tomato and Common Tomato 2023 Vol.1(4):87-94
CHEN Jiaqian1,YANG Songhan1,LIANG Xin2,WU Xiaolei1,GAO Hongbo1,LYU Guiyun1* [Abstract] (120) [HTML 0 KB][PDF 1781 KB] (364)
26 Research Progress on Biosynthesis and Its Regulation of Colored Potato 2023 Vol.1(7):25-32
QI Enfang,JIA Xiaoxia,HUANG Wei,WANG Min [Abstract] (100) [HTML 0 KB][PDF 1342 KB] (363)
27 Development Status and Path of‘One Village,One Product’for Solanaceous Vegetables in China 2023 Vol.1(4):1-7
LI Yuping,YE Lu,LIANG Weihong,DENG Chunmei,LIU Yanqun,WANG Danyang [Abstract] (112) [HTML 0 KB][PDF 1807 KB] (362)
28 Analysis on the Current Situation of Pesticide Registration on Garlic in China 2023 Vol.1(6):12-22
LUO Junxia1,GAO Shumei2*,SHEN Zhanbin1,YANG Hua1,CHEN Lu1,ZAHNG Qicheng3,ZHAO Jianbo3* [Abstract] (138) [HTML 0 KB][PDF 1838 KB] (349)
29 Analysis on New Variety Breeding of Bitter Gourd and Its Protection Status Quo in China 2023 Vol.1(1):7-15
SU Guozhao1,2,3,WANG Jing1,3,YIN Jiwei1,3,PANG Xuebing2,CHEN Yuhua4,DENG Chao2*,XU Zhenjiang1,3* [Abstract] (179) [HTML 0 KB][PDF 1859 KB] (349)
30 Development of Vegetable Mechanization in China from 2022 to 2023 2023 Vol.1(10):5-10
CHEN Yongsheng [Abstract] (361) [HTML 0 KB][PDF 1370 KB] (345)
中国蔬菜
   Copyright © 2011
China Vegetables
Address: the haidian district of Beijing zhongguancun south street, number 12 zip
code:100081 Tel:010-82109550 E-mail:zgsc@mail.caas.net.cn