China Vegetables
  
中国蔬菜
·Online Submission
·Manuscript Tracking
·Peer Review
·Editor Work
·Office Work
·Editor-in-chief
·Current Issue
·Archive
·Browse by section
·Hot Paper
·Volumn Content
·Read Articles
·Download Articles
·
Adv Search
More>>
 
Top Read Articles
Published in last 1 year |  In last 2 years |  In last 3 years |  All

1 [Effects of Branch Maturity on Growth and Nutrient Contents of Young Bud of Aralia elata(Miq.)Seem.] 2019 Vol.1(8):59-63
YU Xi-hong,SHAO Qi-feng,CHENG Yao,LIU Han-bing,HUI Ai-bin,JIANG Xin-mei,ZHAO Heng-tian [Abstract] ( 99 ) [HTML 0 KB][PDF 1740 KB] (60)
2 [Research Progress on Breeding of Seed-used Pumpkin] 2019 Vol.1(8):13-20
SHI Yu-zi,MA Wei,SUN Ting-zhen,DUAN Ying,WANG Chang-lin [Abstract] ( 92 ) [HTML 0 KB][PDF 1816 KB] (125)
3 [Optimization and Primers Screening of MSAP Analysis System in Cucurbita] 2019 Vol.1(9):30-36
JIANG Yi,JIANG Li-na*,ZHOU Jun-guo* [Abstract] ( 86 ) [HTML 0 KB][PDF 1667 KB] (148)
4 [Current Situation Analysis of Light and Simplified Production in Greenhouse Vegetable Gardens in Beijing] 2019 Vol.1(8):68-75
LI Zhan-tai,YANG Jun-gang,ZOU Guo-yuan,HUANG Jie,WANG Ji-qing [Abstract] ( 84 ) [HTML 0 KB][PDF 2264 KB] (121)
5 [Research Progress and Prospect on Pepper Resistance to Tomato spot wilt virus Disease] 2019 Vol.1(12):18-24
WANG Kun,ZHANG Bao-xi,ZHANG Zheng-hai,CAO Ya-cong,YU Hai-long,WANG Li-hao [Abstract] ( 82 ) [HTML 0 KB][PDF 1583 KB] (229)
6 [A New Watermelon F1 Hybrid —‘ Heijin No.2’] 2019 Vol.1(8):76-78
WANG Ming,ZHANG Tao,YANG Jin-ming,HOU Fu-en,SU Dong-tao,HAO Ke-xing [Abstract] ( 77 ) [HTML 0 KB][PDF 3173 KB] (76)
7 [Evaluation on Bolting Tolerance of Pakchoi Germplasm Resources and Screening of Bolting Tolerance Germplasm] 2019 Vol.1(9):37-43
LIU Juan,LI Li,LU Bing-chen,DENG Pu,AI Xin* [Abstract] ( 75 ) [HTML 0 KB][PDF 1592 KB] (171)
8 [Research Progress in Biological and Chemical Control Mechanisms of Botrytis cinerea] 2019 Vol.1(9):18-23
XIAO Jing-hui1,2,PANG Fei1,2,NI Rui-qi1,CHI Nai-yu1,2,WANG Meng-yu1,2* [Abstract] ( 74 ) [HTML 0 KB][PDF 1490 KB] (207)
9 [Studies on Physiological Race Identification of Plasmodiophora brassicae Woron. in Chinese Cabbage] 2019 Vol.1(8):64-67
ZHANG Shu-xia,ZHANG Qing-xia,SI Chao-guang,LI Jian,WANG Dian-chun,YANG Xiao-yun [Abstract] ( 74 ) [HTML 0 KB][PDF 1541 KB] (76)
10 [Cluster Analysis of Vegetable Industry Competitiveness in Different Regions of China] 2019 Vol.1(8):21-27
YU Li-yan,MU Yue-ying [Abstract] ( 64 ) [HTML 0 KB][PDF 1618 KB] (180)
中国蔬菜
   Copyright © 2011
China Vegetables
Address: the haidian district of Beijing zhongguancun south street, number 12 zip
code:100081 Tel:010-82109550 E-mail:zgsc@mail.caas.net.cn