China Vegetables
  
中国蔬菜
·Online Submission
·Manuscript Tracking
·Peer Review
·Editor Work
·Office Work
·Editor-in-chief
·Current Issue
·Archive
·Browse by section
·Hot Paper
·Volumn Content
·Read Articles
·Download Articles
·
Adv Search
More>>
 
 
2024 Vol.1 Issue.
5,Published 01 May 2024

1 Technological Empowerment for High-quality Development of the Facility Vegetable Industry in Hebei Province
HUO Xiaoqian,WANG Dongping*,JIA Huanhuan,LI Qingyun
2024 Vol. 1 (5): 1-6 [Abstract] ( 50 ) [HTML 1KB] [ PDF 1474KB] ( 311 )
7 Present Situation of Vegetable Industry in Xinjiang Production and Construction Corps and Pathway for Its High-quality Development
FANG Ziyan,WANG Tianye,YU Lu*,BI Xianjie
2024 Vol. 1 (5): 7-13 [Abstract] ( 38 ) [HTML 1KB] [ PDF 1638KB] ( 176 )
14 Research Status of Chinese Cabbage Harvester and Counter-measures for Its Development
ZHANG Zhe1,LIU Simo1,TANG Jincheng1,WEI Dongzheng1,WANG Xiang1,LI Xiaonan3,NING Xiaofeng1,2*
2024 Vol. 1 (5): 14-22 [Abstract] ( 27 ) [HTML 1KB] [ PDF 3457KB] ( 216 )
23 Development of DNA Fingerprinting Technology and Application to Breeding of Brassicaceae Vegetables
XING Xiaolin1,2,WANG Jinglei2,HU Tianhua2,LI Yan3,WANG Yikui3,WANG Wuhong2,HU Haijiao2,WEI Qingzhen2,YAN Yaqin2,GAN Defang1*,BAO Chonglai2* Hot!
2024 Vol. 1 (5): 23-32 [Abstract] ( 34 ) [HTML 1KB] [ PDF 1515KB] ( 240 )
33 Research Progress of Plant Damage Signal Molecule — Extracellular DNA
GAO Huan1,YANG Wanji2,WANG Ziran1,CHENG Wenli1 Hot!
2024 Vol. 1 (5): 33-39 [Abstract] ( 32 ) [HTML 1KB] [ PDF 1381KB] ( 133 )
40 Development of BoFLCs Gene Markers and Pyramiding of Elite Haplotypes in Cabbage(Brassica oleracea L. var. capitata)
WANG Jiao1,2☆,ZHANG Bin2☆,WU Yuankang2,YANG Limei2,ZHUANG Mu2,LYU Honghao2,WANG Yong2,JI Jialei2,YAN Chao1*,ZHANG Yangyong2* Hot!
2024 Vol. 1 (5): 40-50 [Abstract] ( 32 ) [HTML 1KB] [ PDF 4085KB] ( 193 )
51 Differential Analysis of Metabolites in Wax Powder on Surface of Broccoli Florets Based on Non-targeted Metabolomics
TAO Meiqi,PAN Yongfei,SHAN Xi,DAI Zhongliang,ZHANG Zhenchao*
2024 Vol. 1 (5): 51-58 [Abstract] ( 28 ) [HTML 1KB] [ PDF 2416KB] ( 157 )
59 Anthracnose Resistance Identification and Genetic Analysis of Pepper Germplasm Resources
ZHENG Wanwan1,ZHAO Jianrong1,CHENG Chunyuan2,HONG Cheng1,GENG Sansheng2,CHEN Bin2,DU Heshan2,ZHANG Xiaofen2* Hot!
2024 Vol. 1 (5): 59-68 [Abstract] ( 44 ) [HTML 1KB] [ PDF 1810KB] ( 234 )
69 Molecular Identification of Co-infection of Cucumber mosaic virus and Potato virus Y on Lettuce in Baoding,Hebei
CHEN Lida,LI Chang,LI Jingrui,LYU Guiyun,WU Xiaolei,GONG Binbin,GAO Hongbo* Hot!
2024 Vol. 1 (5): 69-74 [Abstract] ( 40 ) [HTML 1KB] [ PDF 2114KB] ( 169 )
75 Optimization and Application in Breeding of Isolated Microspore Culture Technology in Chinese Kale
ZHANG Deshuang,ZHAO Hong,XIN Xiaoyun,ZHANG Fenglan,YU Yangjun,YU Shuancang,SU Tongbing,ZHAO Xiuyun,WANG Weihong,LI Peirong,WANG Jiao,LU Guixiang
2024 Vol. 1 (5): 75-83 [Abstract] ( 30 ) [HTML 1KB] [ PDF 6375KB] ( 76 )
84 Screening and Prevention Effect Study of Biocontrol Bacteria of Pepper Blight
ZHAO Pei,XING Min,KANG Pingzhi*
2024 Vol. 1 (5): 84-90 [Abstract] ( 28 ) [HTML 1KB] [ PDF 1911KB] ( 108 )
91 Screening and Safety Evaluation of Herbicides for Common Spring Weeds in Common Bean Field
LI Mengyu1,TANG Shitong1,CHEN Yibing2,LIU Dajun1,YAN Zhishan1,LIU Chang1,YANG Xiaoxu1,FENG Guojun1*
2024 Vol. 1 (5): 91-97 [Abstract] ( 31 ) [HTML 1KB] [ PDF 2110KB] ( 106 )
98 Identification of Hot-humid Tolerance of Different Ecotype Cucumber Cultivars
TONG Peijiang1,XU Wenjun2,PAN Yupeng1,LIU Hanqiang1,MENG Huanwen1*,CHENG Zhihui1* Hot!
2024 Vol. 1 (5): 98-104 [Abstract] ( 40 ) [HTML 1KB] [ PDF 1448KB] ( 98 )
105 Transcriptome and Differential Gene Analysis of Pumpkin Material under Waterlogging Stress
LIU Zhenyu1,2,WANG Pengwei1,2,GUO Linxin1,2,CHEN Bihua1,2,SUN Li1,2,LI Xinzheng1,2,LIU Zhenwei1,2*
2024 Vol. 1 (5): 105-114 [Abstract] ( 28 ) [HTML 1KB] [ PDF 1578KB] ( 95 )
115 Effects of Plant Growth Regulators on Grafted Bitter Gourd Seedlings Growth
ZHOU Qin1,GUO Ziqing1,XU Cheng2,XU Henghui2,ZHANG Xusheng3,YANG Aiyi1,SU Zhenggang4,SHAO Lei2,ZHOU Wanguan2,ZHENG Tao1,ZHU Pu1*
2024 Vol. 1 (5): 115-122 [Abstract] ( 31 ) [HTML 1KB] [ PDF 1646KB] ( 108 )
123 A New Pepper F1 Hybrid —‘Guota 612’
CHEN Bin1,ZHANG Xiaofen1,DU Heshan1,JIA Zhiyang2,GENG Sansheng1*
2024 Vol. 1 (5): 123-126 [Abstract] ( 27 ) [HTML 1KB] [ PDF 1361KB] ( 64 )
127 A New Pepper F1 Hybrid —‘Yunganjiao No.7’
DU Lei,ZHANG Ruihao,ZHONG Qiuyue,HU Huaran,LONG Hongjin,GUI Min*
2024 Vol. 1 (5): 127-129 [Abstract] ( 25 ) [HTML 1KB] [ PDF 1364KB] ( 80 )
130 A New Tomato F1 Hybrid —‘Lifan No.10’
ZHAO Haixia1,WANG Yanjun2*,YU Anfen3,LI Ruiqin3,DENG Zhigang4,WANG Xueqiang1
2024 Vol. 1 (5): 130-132 [Abstract] ( 30 ) [HTML 1KB] [ PDF 1361KB] ( 124 )
133 A New Chinese Chives Variety —‘Jiuxing No.31’
MA Donghao1,LI Meihuan2,TAO Lulu1,MA Weihao1,YANG Xiaofei1,GAO Jianmin3,WANG Yanbin1,LIU Bingxin1,CAI Liming2,MA Yinghao1,LI Zhengdao2,LIU Jinxing2,MA Jinhai1,WANG Yuxin4,WANG Qingfeng4
2024 Vol. 1 (5): 133-135 [Abstract] ( 26 ) [HTML 1KB] [ PDF 1402KB] ( 112 )
136
2024 Vol. 1 (5): 136-140 [Abstract] ( 27 ) [HTML 1KB] [ PDF 1495KB] ( 140 )
140
2024 Vol. 1 (5): 140-144 [Abstract] ( 32 ) [HTML 1KB] [ PDF 1398KB] ( 172 )
145
2024 Vol. 1 (5): 145-146 [Abstract] ( 29 ) [HTML 1KB] [ PDF 1360KB] ( 131 )
China Vegetables
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
More>>
中国蔬菜
   Copyright © 2011
China Vegetables
Address: the haidian district of Beijing zhongguancun south street, number 12 zip
code:100081 Tel:010-82109550 E-mail:zgsc@mail.caas.net.cn