China Vegetables
  
中国蔬菜
·Online Submission
·Manuscript Tracking
·Peer Review
·Editor Work
·Office Work
·Editor-in-chief
·Current Issue
·Archive
·Browse by section
·Hot Paper
·Volumn Content
·Read Articles
·Download Articles
·
Adv Search
More>>
 
 
2023 Vol.1 Issue.
5,Published 01 May 2023

1 Fluctuation of Potato Industry and Market Development Situation in 2022
LI Guojing1,GAO Mingjie1,YANG Yadong1,LUO Qiyou1*,ZHU Wenbo2 Hot!
2023 Vol. 1 (5): 1-5 [Abstract] ( 125 ) [HTML 1KB] [ PDF 1609KB] ( 281 )
6 Practice and Thinking on Target Price Insurance of Specialty Vegetables —Based on Investigation and Analysis of Shandong Province
GAO Xiancao,REN Yanyun,TAN He,KONG He*,ZHAO Minmin,GAO Farui,ZHU Zhe,LI Yinfeng
2023 Vol. 1 (5): 6-12 [Abstract] ( 81 ) [HTML 1KB] [ PDF 1623KB] ( 186 )
13 Development Current Status of Domestic Large-scale Terraced Vegetable Greenhouse Factorization
WANG Mingmei1,ZHANG Yuefeng1,2*,LI Shengnan1,HUANG Songbo1,ZHAO Yacong1 Hot!
2023 Vol. 1 (5): 13-19 [Abstract] ( 97 ) [HTML 1KB] [ PDF 1926KB] ( 501 )
20 Research Progress on Molecular Biological Genomics of Cytoplasmic Male Sterility Chile Pepper(Capsicum annuum L.)
WANG Benqi,HUANG Shuping,CHEN Xia,ZHANG Hongyuan,TAN Jie,CHEN Hao,WANG Junliang,ZHOU Guolin*,ZHANG Min* Hot!
2023 Vol. 1 (5): 20-29 [Abstract] ( 71 ) [HTML 1KB] [ PDF 1827KB] ( 237 )
30 Research Progress of Cytochrome P450 Gene Family Taking Part in Biosynthesis of Plant Glucosinolates
FEI Dandan,WANG Junwei,WU Xiaomei,HUANG Huiping,MAO Shuxiang,WU Qiuyun,HUANG Ke* Hot!
2023 Vol. 1 (5): 30-41 [Abstract] ( 68 ) [HTML 1KB] [ PDF 2184KB] ( 164 )
42 Identification and Bioinformatics Analysis of SAUR Gene Family in Melon(Cucumis melo L.)
JIAO Liping1,SI Xiuyang2,GUO Ziwen1,LI Pengfei1,LIU Dawei1* Hot!
2023 Vol. 1 (5): 42-55 [Abstract] ( 71 ) [HTML 1KB] [ PDF 9845KB] ( 191 )
56 Studies on Establishing Technology for Screening Transgenic Positive Tomato Seedlings Using Foliar Spraying Method PPT or Kan
DENG Rui☆,PAN Yupeng☆,YANG Yuqing,CUI Haibing,ZHENG Yujie,CHENG Zhihui*
2023 Vol. 1 (5): 56-64 [Abstract] ( 80 ) [HTML 1KB] [ PDF 6515KB] ( 172 )
65 Optimization of High-efficiency Regeneration System in Cucurbita maxima Duch.
SHU Qin1,LIU Ying2,QIU Xiyan1,LU Qiuchen1,HE Yadi1,SUN Yapei1,LIAO Qinggui1,BO Kailiang1,DUAN Ying1*,WANG Changlin1*
2023 Vol. 1 (5): 65-71 [Abstract] ( 47 ) [HTML 1KB] [ PDF 3593KB] ( 113 )
72 Studies on Classification,Identification and Biological Characterization of Chinese Chive Gray Mold Cinerea in Liaoning Province
CHEN Le,MIAO Zeyan,SUN Baixin,ZHAO Yang*
2023 Vol. 1 (5): 72-78 [Abstract] ( 86 ) [HTML 1KB] [ PDF 2674KB] ( 110 )
79 Genetic Diversity Analysis of Fruit Vitamin C Content in Cucumber Core Germplasm
WANG Zhuangzhuang1,2☆,DONG Shaoyun2☆,ZHANG Congying3,GU Xingfang2,MIAO Han2,LIU Xiaoping2,GUAN Jiantao2,XU Kuipeng1*,ZHANG Shengping2*
2023 Vol. 1 (5): 79-87 [Abstract] ( 54 ) [HTML 1KB] [ PDF 4134KB] ( 110 )
88 Effect of Silicon Fertilizer on Potato Growth and Development and Yield Quality
LIU Peng1,BU Wenxuan1,WANG Bin1,GU Shengyi2,FAN Mingshou1,SHI Biao3,JIA Liguo1*
2023 Vol. 1 (5): 88-92 [Abstract] ( 84 ) [HTML 1KB] [ PDF 1585KB] ( 160 )
93 Effects of Soil Conditioners on Storage Quality of New Zinc-rich Potato Variety‘Yunshu 304’
WANG Ying1,2,YANG Wanlin1,2,MA Ruiqi1,3,LIANG Shumin1,2*,SUI Qijun1,2*
2023 Vol. 1 (5): 93-97 [Abstract] ( 56 ) [HTML 1KB] [ PDF 1589KB] ( 109 )
98 Effects of Different Napropamide and Quizalofop-p-ethyl Dosages on Perilla Growth and Weed Control
SHANG Yuqing1,2,WU Mengran1,2,JIA Meimei1,2,REN Yuxing1,2,SUN Yinghao1,2,LI Xiaocheng1,2,JIANG Xinmei1,2*,CHENG Yao1,2*
2023 Vol. 1 (5): 98-104 [Abstract] ( 73 ) [HTML 1KB] [ PDF 2434KB] ( 110 )
105 A New Mid-early Maturing Chinese Cabbage F1 Hybrid with Resistance to Clubroot Disease—‘Liaobai 27’
WANG Lili1,WANG Xin1*,WU Haidong1,WEN Qiang2
2023 Vol. 1 (5): 105-107 [Abstract] ( 71 ) [HTML 1KB] [ PDF 1414KB] ( 123 )
108 A New Purple Carrot F1 Hybrid—‘Ziyu 199’
HUANG Jianxin1,OU Chenggang2,LIU Xing2,ZHAO Zhiwei2,ZHUANG Feiyun1,2*
2023 Vol. 1 (5): 108-111 [Abstract] ( 75 ) [HTML 1KB] [ PDF 1577KB] ( 150 )
111 A New Disease-resistant Potato Variety—‘Beifang 006’
LI Yue,FENG Yan*,WANG Lei,LUO Yating,WANG Kuan,QI Lipan,YIN Jiang
2023 Vol. 1 (5): 111-113 [Abstract] ( 81 ) [HTML 1KB] [ PDF 1474KB] ( 101 )
114 A New Bitter Gourd F1 Hybrid—‘Biyue’
ZHOU Qin1,GUO Ziqing1,XU Henghui2,XU Cheng2,BAO Jinping3,ZHU Pu1*
2023 Vol. 1 (5): 114-116 [Abstract] ( 63 ) [HTML 1KB] [ PDF 1472KB] ( 120 )
117
2023 Vol. 1 (5): 117-119 [Abstract] ( 84 ) [HTML 1KB] [ PDF 2226KB] ( 237 )
120
2023 Vol. 1 (5): 120-121 [Abstract] ( 122 ) [HTML 1KB] [ PDF 1562KB] ( 142 )
122
2023 Vol. 1 (5): 122-125 [Abstract] ( 70 ) [HTML 1KB] [ PDF 1973KB] ( 155 )
125
2023 Vol. 1 (5): 125-127 [Abstract] ( 62 ) [HTML 1KB] [ PDF 1552KB] ( 142 )
128
2023 Vol. 1 (5): 128-130 [Abstract] ( 57 ) [HTML 1KB] [ PDF 1504KB] ( 105 )
China Vegetables
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
More>>
中国蔬菜
   Copyright © 2011
China Vegetables
Address: the haidian district of Beijing zhongguancun south street, number 12 zip
code:100081 Tel:010-82109550 E-mail:zgsc@mail.caas.net.cn