China Vegetables
  
中国蔬菜
·Online Submission
·Manuscript Tracking
·Peer Review
·Editor Work
·Office Work
·Editor-in-chief
·Current Issue
·Archive
·Browse by section
·Hot Paper
·Volumn Content
·Read Articles
·Download Articles
·
Adv Search
More>>
 
 
2023 Vol.1 Issue.
4,Published 01 April 2023

1 Development Status and Path of‘One Village,One Product’for Solanaceous Vegetables in China
LI Yuping,YE Lu,LIANG Weihong,DENG Chunmei,LIU Yanqun,WANG Danyang Hot!
2023 Vol. 1 (4): 1-7 [Abstract] ( 154 ) [HTML 1KB] [ PDF 1807KB] ( 484 )
8 Investigation on Preliminary Processing of Vegetables after Harvest in Beijing
QIAN Jing1,CAO Lili2,MAN Jie1,ZHENG Lijing1,WEI Qiang1,SUN Guizhi3,ZHANG Haifang4,ZHAO Liqun1* Hot!
2023 Vol. 1 (4): 8-14 [Abstract] ( 124 ) [HTML 1KB] [ PDF 2237KB] ( 344 )
15 Brief Analysis on Current Situation of Vegetable Export Trade in Shandong Province
WANG Yingchao1,2,LI Jinqing3*,GUO Hongshen4,ZHANG Jingxuan1*
2023 Vol. 1 (4): 15-19 [Abstract] ( 176 ) [HTML 1KB] [ PDF 1419KB] ( 533 )
20 Research Progress on Potato Drought Stress Response and Drought Resistance Integrated Technology
CUI Yong1,LI Peigui2,LI Zhen1,ZHANG Yanling3,WEI Guning1 Hot!
2023 Vol. 1 (4): 20-28 [Abstract] ( 97 ) [HTML 1KB] [ PDF 1585KB] ( 354 )
29 Research Progress on Folate Accumulation in Horticultural Plants
PAN Xi,SUN Fei,ZHANG Jiuyi,YANG Fan,WANG Quanhua,WANG Xiaoli* Hot!
2023 Vol. 1 (4): 29-38 [Abstract] ( 186 ) [HTML 1KB] [ PDF 1689KB] ( 365 )
39 Analysis of Genetic Diversity of Melon(Cucumis melo L.)Germplasm Resources Based on Morphological Characters
QING Dongshan,JIANG Hong,ZHANG Luyao,CHEN Zhongquan,DAI Sihui,SUN Xiaowu*
2023 Vol. 1 (4): 39-49 [Abstract] ( 99 ) [HTML 1KB] [ PDF 2745KB] ( 427 )
50 Effects of Interaction between Root Mineral Elements and Microorganisms on Tomato Growth and Quality under Root Restriction Treatment
GAO Yaqing1,2,JI Yanhai1,2,ZHOU Xinyuan1,2,LIANG Hao1,2,LIU Mingchi1,2*
2023 Vol. 1 (4): 50-56 [Abstract] ( 97 ) [HTML 1KB] [ PDF 1859KB] ( 458 )
57 Studies on Pathogenicity and Isolate Identification of Pathogen Causing Chinese Cabbage Black Spot in Qingdao Region
SONG Yumeng,LIU Wenjie,WANG Min,YUAN Zhonglin,LUO Lan*
2023 Vol. 1 (4): 57-63 [Abstract] ( 88 ) [HTML 1KB] [ PDF 2535KB] ( 200 )
64 Detection and Analysis of Three Viruses from Weeds in Melon Field of Kashi Area
Kadierayi·Maimaiti1,LI Zhiwei3,HAN Sheng2,YANG Du2,Yushanjiang·Maimaiti2*,Maihemutijiang·Mijiti1*
2023 Vol. 1 (4): 64-69 [Abstract] ( 128 ) [HTML 1KB] [ PDF 1654KB] ( 116 )
70 Isolation and Identification of Fusarium oxysporum in Protected Tomato at Shouguang City and Studies on Tomato Varieties Susceptibility to Disease
WU Yafen,XIANG Dan,LI Lin,LIANG Bin*
2023 Vol. 1 (4): 70-78 [Abstract] ( 98 ) [HTML 1KB] [ PDF 3204KB] ( 262 )
79 Effects of Different Bio-stimulants on Quality of Eggplant Seedlings
LIU Xigang1,JI Tuo1,LI Zhuomeng1,LI Nan1,WEI Min1,3,4,LI Jing1,2,3*,YANG Fengjuan1,2,3*
2023 Vol. 1 (4): 79-86 [Abstract] ( 123 ) [HTML 1KB] [ PDF 1601KB] ( 440 )
87 Analysis of Fruit Quality Characters between Taste Tomato and Common Tomato
CHEN Jiaqian1,YANG Songhan1,LIANG Xin2,WU Xiaolei1,GAO Hongbo1,LYU Guiyun1*
2023 Vol. 1 (4): 87-94 [Abstract] ( 162 ) [HTML 1KB] [ PDF 1781KB] ( 555 )
95 Effect of Wheat Straw Returning to Fields on Soil Physical and Chemical Properties and Yield of Zizania latifolia
SHANG Xiaolan1,ZHU Weijing2,WEI Jiqian1,YAO Yanlai2,HONG Chunlai2,HONG Leidong2,ZHU Fengxiang2,WANG Weiping2*
2023 Vol. 1 (4): 95-100 [Abstract] ( 91 ) [HTML 1KB] [ PDF 1577KB] ( 187 )
101 Effects of Industrial Organic Waste on Growth and Cadmium Accumulation of Pakchoi in Cd-contaminated Soil
OU Ya’nan1,LI Longcheng1,HAO Xiangrui2,ZHANG Delong2,CHEN Shuo1,LI Naihui3,CHEN Qing1*
2023 Vol. 1 (4): 101-106 [Abstract] ( 114 ) [HTML 1KB] [ PDF 1574KB] ( 191 )
107 A New Red Fruit Tomato F1 Hybrid—‘Longfan No.14’
HU Zhifeng,SHAO Jingcheng*,ZHANG Li,WANG Ping
2023 Vol. 1 (4): 107-109 [Abstract] ( 102 ) [HTML 1KB] [ PDF 1342KB] ( 440 )
110 A New Chili Pepper Variety—‘Jinxiangla No.1’
SU Dan1,HU Mingwen1*,ZHU Wenchao1,SONG Lala1,SUN Xiaojing1,ZHANG Jin’ge1,CHEN Huazhang2,DUAN Zhengfeng2
2023 Vol. 1 (4): 110-112 [Abstract] ( 108 ) [HTML 1KB] [ PDF 1356KB] ( 318 )
113 A New Melon F1 Hybrid—‘Yongtian 55’
ZANG Quanyu,WANG Yuhong*,DING Weihong,MA Erlei,HAO Fangmin,HUANG Yunping
2023 Vol. 1 (4): 113-115 [Abstract] ( 108 ) [HTML 1KB] [ PDF 1349KB] ( 209 )
116 A New Dandelion Variety—‘Zhengnongpu No.3’
ZHANG Xiaoshen1,CAO Hui1*,ZUO Hongjuan1,ZHANG Hongrui2
2023 Vol. 1 (4): 116-118 [Abstract] ( 129 ) [HTML 1KB] [ PDF 1354KB] ( 175 )
119
2023 Vol. 1 (4): 119-121 [Abstract] ( 198 ) [HTML 1KB] [ PDF 1928KB] ( 337 )
121
2023 Vol. 1 (4): 121-124 [Abstract] ( 99 ) [HTML 1KB] [ PDF 1378KB] ( 149 )
125
2023 Vol. 1 (4): 125-127 [Abstract] ( 160 ) [HTML 1KB] [ PDF 1666KB] ( 199 )
128
2023 Vol. 1 (4): 128-130 [Abstract] ( 297 ) [HTML 1KB] [ PDF 1348KB] ( 519 )
China Vegetables
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
More>>
中国蔬菜
   Copyright © 2011
China Vegetables
Address: the haidian district of Beijing zhongguancun south street, number 12 zip
code:100081 Tel:010-82109550 E-mail:zgsc@mail.caas.net.cn