China Vegetables
  
中国蔬菜
·Online Submission
·Manuscript Tracking
·Peer Review
·Editor Work
·Office Work
·Editor-in-chief
·Current Issue
·Archive
·Browse by section
·Hot Paper
·Volumn Content
·Read Articles
·Download Articles
·
Adv Search
More>>
 
 
2023 Vol.1 Issue.
3,Published 01 March 2023

1 Analysis of Chinese Export Trade Structure for Pepper and International Competitive Power
ZHOU Yue,LIU Yitong,BAI Li,ZHAO Banghong Hot!
2023 Vol. 1 (3): 1-7 [Abstract] ( 176 ) [HTML 1KB] [ PDF 1699KB] ( 488 )
8 Present Status,Problems and Countermeasures of Facility Vegetable Industry in Beijing
WANG Ailing,LI Lingyun,CHUAN Limin,QIN Xiaojing Hot!
2023 Vol. 1 (3): 8-14 [Abstract] ( 143 ) [HTML 1KB] [ PDF 1751KB] ( 479 )
15 Application Status and Development Countermeasures for Green Production Technology of Facility Vegetables in Anhui Province
LIU Caiyu,ZHU Peilei,ZHOU Huaiwen,ZHAO Guiyun Hot!
2023 Vol. 1 (3): 15-21 [Abstract] ( 121 ) [HTML 1KB] [ PDF 1702KB] ( 421 )
22 Research Progress of Image Recognition Technology Based on Depth Learning in Identification of Pest and Disease in Crops in China
WANG Ming,ZHANG Qian
2023 Vol. 1 (3): 22-28 [Abstract] ( 126 ) [HTML 1KB] [ PDF 1356KB] ( 1136 )
29 Research Progress on Edible Fungus Residue in Vegetable Substrate Utilization
ZHAI Tingkai,CHU Yufan,LIN Biying,ZHONG Luming,LIN Huangfang
2023 Vol. 1 (3): 29-36 [Abstract] ( 164 ) [HTML 1KB] [ PDF 1376KB] ( 297 )
37 Genetic Variation in Main Inbred Lines of Processing Tomato
REN Wei,REN Jie,WANG Jianjiang,YANG Xiangkun,ZHANG Zhanqin,XIE Jianhui,LI Yan,YANG Wencai Hot!
2023 Vol. 1 (3): 37-46 [Abstract] ( 128 ) [HTML 1KB] [ PDF 1752KB] ( 269 )
47 Genome-wide Identification and Preliminary Exploration on Function of NCED Genes in Garlic(Allium sativum L.)
YUAN Xiaoge,LI Fu,ZHANG Xueyu,ZENG Zheng,HE Qiaoyun,ZHOU Zhiman,WANG Yanzhou,YANG Xiai,LIU Touming Hot!
2023 Vol. 1 (3): 47-56 [Abstract] ( 101 ) [HTML 1KB] [ PDF 3488KB] ( 304 )
57 Effects of Applying Enzyme Foliar Fertilizer on Pakchoi Yield and Quality
CHEN Caizhi,LI Shuifeng,ZHOU Dong,QUAN Xinhua,HUANG Li
2023 Vol. 1 (3): 57-64 [Abstract] ( 165 ) [HTML 1KB] [ PDF 2092KB] ( 274 )
65 Effects of Exogenous H2S on Growth of Tomato Double-root-cutting Grafted Rootstocks and Seedlings
WU Guoxiu,WU Changjiang,DONG Yaoxin,NIU Xuxu,LI Yang,LI Yanman,LI Shengli
2023 Vol. 1 (3): 65-72 [Abstract] ( 142 ) [HTML 1KB] [ PDF 2022KB] ( 260 )
73 Detection of Pepper Spotted Wilt Virus in Gansu Province
CHEN Lingzhi,WANG Lanlan,ZHANG Ru,ZHANG Yuxin,GAO Yanping
2023 Vol. 1 (3): 73-77 [Abstract] ( 108 ) [HTML 1KB] [ PDF 2597KB] ( 310 )
78 Effects of Different Treatments on Structure and Diversity of Soil Bacterial Community in Pepper Continuous Cropping Soil
XUE Guoping,BAI Hongmei,DU Jinwei,ZHU Chunxia,FU Chongyi,JIANG Wei,SONG Qingcheng,LI Jie,GUO Huanhuan,ZHANG Xiaomei
2023 Vol. 1 (3): 78-84 [Abstract] ( 158 ) [HTML 1KB] [ PDF 1726KB] ( 357 )
85 Effects of High Temperature and High Humidity on Seedling Growth of Different Ecotype Cucumber
TONG Peijiang,MENG Huanwen,PAN Yupeng,LIU Hanqiang,CHENG Zhihui
2023 Vol. 1 (3): 85-91 [Abstract] ( 117 ) [HTML 1KB] [ PDF 1384KB] ( 305 )
92 Effects of Salt Stress on Changes in Sugar and Acid Components of Cherry Tomato Fruits at Different Developmental Stages
SUN Yeshuo,ZHANG Guoxin,DING Shoupeng,MA Ruiping
2023 Vol. 1 (3): 92-97 [Abstract] ( 106 ) [HTML 1KB] [ PDF 1336KB] ( 433 )
98 Evaluation of the Resistance of Different Strawberry Varieties to Three Kinds of Pests and the Control Efficacy of Insecticides to Tetranychus urticae
HE Bingqing,ZHU Ning,QI Changhong,CHEN Jiahe,CHEN Mingyuan,LIU Min,LI Lifeng,HAN Lihong,CAI Lianwei,WU Qingjun
2023 Vol. 1 (3): 98-103 [Abstract] ( 167 ) [HTML 1KB] [ PDF 1424KB] ( 245 )
104 A New Cucumber F1 Hybrid —‘Yuefeng No.2’
CHEN Lin,LIANG Zhaojun,LIN Yu’e,WANG Min,HE Xiaoming,JIANG Biao,LIU Wenrui,Peng Qingwu,XIE Dasen,CAO Zhenqiang
2023 Vol. 1 (3): 104-106 [Abstract] ( 118 ) [HTML 1KB] [ PDF 2291KB] ( 345 )
107 A New Cherry Tomato F1 Hybrid —‘Jianqiang No.4’
WANG Qian,GAN Guiyun,SHI Yanwei,WU Hongyu,CHEN Bin,WANG Xianyu
2023 Vol. 1 (3): 107-109 [Abstract] ( 116 ) [HTML 1KB] [ PDF 2317KB] ( 328 )
110 A New Pepper F1 Hybrid —‘Zhoupilyuyou’
YANG Ning,QIN Delei,CHONG Dongdong,WANG Luocai,XIA Zhenzhen,GE Songsong,MAO Aijun,XU Jipeng,CHENG Yanyan
2023 Vol. 1 (3): 110-112 [Abstract] ( 166 ) [HTML 1KB] [ PDF 2331KB] ( 342 )
113 A New Colorful Potato Variety —‘Shishu No.4’
HU Jinxue,ZHANG Shuqing,XIANG Congchao,FENG Zhiming,LI Dongyu,JIA Mingfei,FAN Jianying
2023 Vol. 1 (3): 113-115 [Abstract] ( 132 ) [HTML 1KB] [ PDF 2324KB] ( 295 )
116
Hot!
2023 Vol. 1 (3): 116-118 [Abstract] ( 104 ) [HTML 1KB] [ PDF 1292KB] ( 217 )
119
Hot!
2023 Vol. 1 (3): 119-122 [Abstract] ( 110 ) [HTML 1KB] [ PDF 3283KB] ( 348 )
123
2023 Vol. 1 (3): 123-125 [Abstract] ( 143 ) [HTML 1KB] [ PDF 1988KB] ( 238 )
126
2023 Vol. 1 (3): 126-128 [Abstract] ( 256 ) [HTML 1KB] [ PDF 1403KB] ( 439 )
128
2023 Vol. 1 (3): 128-130 [Abstract] ( 154 ) [HTML 1KB] [ PDF 1331KB] ( 438 )
China Vegetables
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
More>>
中国蔬菜
   Copyright © 2011
China Vegetables
Address: the haidian district of Beijing zhongguancun south street, number 12 zip
code:100081 Tel:010-82109550 E-mail:zgsc@mail.caas.net.cn