China Vegetables
  
中国蔬菜
·Online Submission
·Manuscript Tracking
·Peer Review
·Editor Work
·Office Work
·Editor-in-chief
·Current Issue
·Archive
·Browse by section
·Hot Paper
·Volumn Content
·Read Articles
·Download Articles
·
Adv Search
More>>
 
 
2023 Vol.1 Issue.
1,Published 01 January 2023

1 Vegetable Market Analysis in 2022 and Outlook for 2023
ZHANG Jing,LIU Jifang,ZHOU Xiangyang*,WU Jianzhai,SHEN Chen Hot!
2023 Vol. 1 (1): 1-6 [Abstract] ( 285 ) [HTML 1KB] [ PDF 1833KB] ( 578 )
7 Analysis on New Variety Breeding of Bitter Gourd and Its Protection Status Quo in China
SU Guozhao1,2,3,WANG Jing1,3,YIN Jiwei1,3,PANG Xuebing2,CHEN Yuhua4,DENG Chao2*,XU Zhenjiang1,3* Hot!
2023 Vol. 1 (1): 7-15 [Abstract] ( 236 ) [HTML 1KB] [ PDF 1859KB] ( 614 )
16 Development Status Quo of External Vegetable Seed Production Industry by Gansu Province and Counter-measures
LI Youqiang,JIANG Zhendong Hot!
2023 Vol. 1 (1): 16-19 [Abstract] ( 119 ) [HTML 1KB] [ PDF 1383KB] ( 470 )
20 Research Progress Made in Light Quality on Biosynthesis and Regulation of Carotenoids in Vegetable Crops
PAN Shifeng1,2,XU Zhigang2,XU Yaliang1,LI Qingming1*,ZHENG Yinjian1* Hot!
2023 Vol. 1 (1): 20-33 [Abstract] ( 150 ) [HTML 1KB] [ PDF 2871KB] ( 354 )
34 Effects of Foliar Spraying with Different Concentrations of Putrescine Mixture on High Temperature Resistance of Cucumber Seedlings
LIU Hongyun,LIN Weizhu,WANG Jian,SUN Jin,SHU Sheng,GUO Shirong,WANG Yu* Hot!
2023 Vol. 1 (1): 34-41 [Abstract] ( 187 ) [HTML 1KB] [ PDF 2257KB] ( 332 )
42 Semi-wild Tomato GZ-01 Rootstock Enhances Drought Tolerance of Grafted Plant
WEI Jianming1,HUANG Xin1,MI Na1,ZHANG Dalong2*,LI Yunzhou1*
2023 Vol. 1 (1): 42-51 [Abstract] ( 295 ) [HTML 1KB] [ PDF 9351KB] ( 399 )
52 Effects of EMS Mutagenesis on Seed Germination and Agronomic Traits of Watermelon
ZHAI Yongqi1,3☆,JIA Li2,3☆,MA Shaojun2,3,JIANG Haikun2,3,DING Qiangqiang2,3,ZHANG Qi’an 2,3,SUN Xueliang2,3,ZHANG Tao2,3,SONG Jianghua 1*,YAN Congsheng 2,3*
2023 Vol. 1 (1): 52-59 [Abstract] ( 158 ) [HTML 1KB] [ PDF 2593KB] ( 331 )
60 Establishment and Application of Real-time PCR for Detecting SdhB-H278Y Mutation in The SdhB Gene Associated with Corynespora cassiicola in Cucumber
ZHU Guangxue1,2☆,YAN Yutao2☆,SUN Bingxue2,ZHOU Rongjia2,YUE Yuanyuan2,XIE Xuewen2,CHAI Ali2,LI Lei2,LI Baoju2*,SHI Yanxia2*
2023 Vol. 1 (1): 60-67 [Abstract] ( 115 ) [HTML 1KB] [ PDF 2663KB] ( 226 )
68 Effects of Root-zone Temperature Stress on Tomato Seedling Root System Growth and Sucrose Metabolism
LIU Bingzhu,ZHANG Feng,LEI Lei,MENG Xianmin,ZHANG Mengxia,DONG Chunjuan,SHANG Qingmao*
2023 Vol. 1 (1): 68-77 [Abstract] ( 116 ) [HTML 1KB] [ PDF 5182KB] ( 334 )
78 Preliminary Analysis on Heterosis of Celery
LIU Mengmeng,CUI Xiangyun,LI Wenjie,LI Mingxuan,CHENG Qing,SHEN Huolin*
2023 Vol. 1 (1): 78-89 [Abstract] ( 127 ) [HTML 1KB] [ PDF 1745KB] ( 206 )
90 Studies on Nutritional Diagnosis of Capsaicin Nitrogen Based on Critical Nitrogen Concentration Dilution Curve Model
XIAO Rui
2023 Vol. 1 (1): 90-97 [Abstract] ( 114 ) [HTML 1KB] [ PDF 2070KB] ( 374 )
98 Effects of Organic Carbon Fertilizer on Growth,Quality,and Metabolizing Enzymes Activities of Carbon and Nitrogen in Lettuce
LI Junpeng,CHEN Riyuan,LIU Houcheng,SONG Shiwei,SU Wei,SUN Guangwen*
2023 Vol. 1 (1): 98-103 [Abstract] ( 124 ) [HTML 1KB] [ PDF 2208KB] ( 282 )
104 A New TYLCV Resistant Tomato F1 Hybrid—‘Qinglian No.1’
HU Jing’ang1,ZHANG Lixia1,LI Zijuan1,YING Fangqing1,HUANG Wen1,ZHOU Tao2,TIAN Zhaohui1*
2023 Vol. 1 (1): 104-106 [Abstract] ( 162 ) [HTML 1KB] [ PDF 1474KB] ( 238 )
107 A New Pepper F1 Hybrid—‘Xiangyanzidanjiao’
DONG Yajing,MIAO Wu*,LI Zeyuan,JIANG Xiang
2023 Vol. 1 (1): 107-109 [Abstract] ( 141 ) [HTML 1KB] [ PDF 1438KB] ( 220 )
110 A New Purple-fleshed Sweet Potato Cultivar—‘Longzi No.9’
CHEN Genhui,HUANG Yanxia,LIN Zilong,GUO Qimao*
2023 Vol. 1 (1): 110-112 [Abstract] ( 150 ) [HTML 1KB] [ PDF 1503KB] ( 229 )
113 A New Okra Variety—‘Shiqiukui No.3’
SONG Juhong1,WU Ran1,WANG Haishan1,FU Yali1,LIANG Lipeng1,XUE Shaohong1,GONG Junliang2,TIAN Haoyuan3*
2023 Vol. 1 (1): 113-115 [Abstract] ( 123 ) [HTML 1KB] [ PDF 1424KB] ( 304 )
116
2023 Vol. 1 (1): 116-120 [Abstract] ( 159 ) [HTML 1KB] [ PDF 2639KB] ( 264 )
121
2023 Vol. 1 (1): 121-122 [Abstract] ( 152 ) [HTML 1KB] [ PDF 1393KB] ( 317 )
123
2023 Vol. 1 (1): 123-125 [Abstract] ( 100 ) [HTML 1KB] [ PDF 1404KB] ( 370 )
126
2023 Vol. 1 (1): 126-128 [Abstract] ( 98 ) [HTML 1KB] [ PDF 1412KB] ( 383 )
129
2023 Vol. 1 (1): 129-130 [Abstract] ( 127 ) [HTML 1KB] [ PDF 1379KB] ( 315 )
China Vegetables
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
More>>
中国蔬菜
   Copyright © 2011
China Vegetables
Address: the haidian district of Beijing zhongguancun south street, number 12 zip
code:100081 Tel:010-82109550 E-mail:zgsc@mail.caas.net.cn