China Vegetables
  
中国蔬菜
·Online Submission
·Manuscript Tracking
·Peer Review
·Editor Work
·Office Work
·Editor-in-chief
·Current Issue
·Archive
·Browse by section
·Hot Paper
·Volumn Content
·Read Articles
·Download Articles
·
Adv Search
More>>
 
 
2022 Vol.1 Issue.
12,Published 01 December 2022

1
Hot!
2022 Vol. 1 (12): 1-6 [Abstract] ( 176 ) [HTML 1KB] [ PDF 1620KB] ( 552 )
7
Hot!
2022 Vol. 1 (12): 7-11 [Abstract] ( 191 ) [HTML 1KB] [ PDF 1484KB] ( 554 )
12
Hot!
2022 Vol. 1 (12): 12-15 [Abstract] ( 217 ) [HTML 1KB] [ PDF 1441KB] ( 437 )
16
Hot!
2022 Vol. 1 (12): 16-19 [Abstract] ( 137 ) [HTML 1KB] [ PDF 1414KB] ( 525 )
20 Research Progress on Microspores Culture of Cruciferous Vegetables
NIU Liujing1,ZHAO Yanyan1,YUAN Yuxiang1,WEI Xiaochun,YANG Shuangjuan,WANG Zhiyong,SU Henan,ZHANG Xiaowei,YIN Xien
2022 Vol. 1 (12): 20-29 [Abstract] ( 176 ) [HTML 1KB] [ PDF 1446KB] ( 456 )
30 Research Progress in Applying Molecular Marker Technology to Identify Cauliflower Varieties
SONG Xiaoyu,GAN Defang,YANG Lin,SONG Shunhua,MENG Shuchun
2022 Vol. 1 (12): 30-37 [Abstract] ( 172 ) [HTML 1KB] [ PDF 1449KB] ( 416 )
38 Selective Breeding of Sweet Pepper Genic Male Sterile Line Dual Purpose System Assisted by KASP Molecular Marker
FAN Yanqin,YAN Libin,MENG Yaning,ZHANG Hongxiao
2022 Vol. 1 (12): 38-44 [Abstract] ( 140 ) [HTML 1KB] [ PDF 1645KB] ( 374 )
45 Screening,Identification of Potato Straw Degrading Bacteria and Measuring of Its Degradation Ability
XIU Zhijun,SONG Yadi,ZHANG Dongmei,YANG Chunfang,ZHANG Xuefeng,ZHANG Xiaoyu
2022 Vol. 1 (12): 45-51 [Abstract] ( 154 ) [HTML 1KB] [ PDF 1867KB] ( 253 )
52 Isolation and Identification of Cucumber Fusarium Wilt Antagonistic Bacteria Burkholderia gladioli L1-3 and Effect of Disease Prevention and Health Promotion
LI Yali,HOU Dong,YUE Hongzhong,ZHANG Dongqin,DUAN Yanqiao
2022 Vol. 1 (12): 52-58 [Abstract] ( 136 ) [HTML 1KB] [ PDF 2452KB] ( 379 )
59 Pathogenicity of Cabbage Sclerotinia sclerotiorum Isolatesin Anhui Province and Their Sensitivity to 3 Fungicides
ZHANG Huarui,XIA Zhijie,SONG Jianghua,ZHANG Lixin
2022 Vol. 1 (12): 59-63 [Abstract] ( 113 ) [HTML 1KB] [ PDF 1732KB] ( 261 )
64 Variation in Cadmium and Lead Accumulation and Translocation among Pokchoi Cultivars under Hydroponic Condition
GUO Xiongchang,SUI Xiuyu,WU Yiyi,XIN Zaijun,SUN Xiaoyan
2022 Vol. 1 (12): 64-73 [Abstract] ( 143 ) [HTML 1KB] [ PDF 1822KB] ( 283 )
74 Effects of Different Triacontanol Applying Methods on Stem Swelling Stage,Yield and Nutritional Quality of Zizania latifolia
LI Fang,ZHANG Juefeng,ZHONG Haiying,CHEN Jianming
2022 Vol. 1 (12): 74-79 [Abstract] ( 154 ) [HTML 1KB] [ PDF 2619KB] ( 265 )
80 Effects of Foliar Spraying Melatonin on Strawberry Growth,Photosynthesis and Fruit Quality
LI Gongfeng,GAO Yaxin,MA Wancheng,ZHANG Zhenxing,LIU Yike,LI Ning,LI Qingyun
2022 Vol. 1 (12): 80-85 [Abstract] ( 225 ) [HTML 1KB] [ PDF 1541KB] ( 307 )
86 Effects of Different Kitchen Waste Biogas Slurry and Its Dilution Multiples on Seed Germination of Cucumber and Radish
YANG Xueyan,LIU Jiaqi,LI Yanming,CHEN Qing,CHANG Ruixue
2022 Vol. 1 (12): 86-91 [Abstract] ( 163 ) [HTML 1KB] [ PDF 1858KB] ( 309 )
92 A New Pod Pepper Variety of Processing Type—‘Mingjiao No.12’
ZHANG Rui,WU Lidong,ZENG Shaogui,QIU Yinhui,LI Yongqing,SHANG Wei,LIAO Chengshu,LUO Ying
2022 Vol. 1 (12): 92-95 [Abstract] ( 112 ) [HTML 1KB] [ PDF 2421KB] ( 320 )
95 A New Functional Form Potato Cultivar —‘ Kencaishu No.1’
ZHANG Guizhi,YANG Sheng,JIN Guanghui,JIANG Lili,WANG Teng,TAI Lianmei
2022 Vol. 1 (12): 95-97 [Abstract] ( 155 ) [HTML 1KB] [ PDF 2478KB] ( 295 )
98 A New Vegetable Soybean Variety —‘Mindou No.9’
ZHANG Yumei,LAN Xinlong,LIN Shanshan,HU Runfang,LIN Guoqiang
2022 Vol. 1 (12): 98-100 [Abstract] ( 117 ) [HTML 1KB] [ PDF 2364KB] ( 256 )
101 A New Cherry Tomato Variety —‘Bianying No.1’
ZHU Jindi,Du Wenqing,ZHU Xuegang,ZHANG Ting,QIU Tuoyu,ZHAO Xinbin
2022 Vol. 1 (12): 101-103 [Abstract] ( 118 ) [HTML 1KB] [ PDF 2365KB] ( 313 )
104
Hot!
2022 Vol. 1 (12): 104-108 [Abstract] ( 143 ) [HTML 1KB] [ PDF 5009KB] ( 417 )
109
2022 Vol. 1 (12): 109-112 [Abstract] ( 93 ) [HTML 1KB] [ PDF 4337KB] ( 298 )
113
2022 Vol. 1 (12): 113-118 [Abstract] ( 120 ) [HTML 1KB] [ PDF 4910KB] ( 396 )
119
2022 Vol. 1 (12): 119-121 [Abstract] ( 114 ) [HTML 1KB] [ PDF 3331KB] ( 386 )
122
2022 Vol. 1 (12): 122-124 [Abstract] ( 124 ) [HTML 1KB] [ PDF 2146KB] ( 309 )
China Vegetables
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
More>>
中国蔬菜
   Copyright © 2011
China Vegetables
Address: the haidian district of Beijing zhongguancun south street, number 12 zip
code:100081 Tel:010-82109550 E-mail:zgsc@mail.caas.net.cn