China Vegetables
  
中国蔬菜
·Online Submission
·Manuscript Tracking
·Peer Review
·Editor Work
·Office Work
·Editor-in-chief
·Current Issue
·Archive
·Browse by section
·Hot Paper
·Volumn Content
·Read Articles
·Download Articles
·
Adv Search
More>>
 
 
2022 Vol.1 Issue.
10,Published 01 October 2022

1
Hot!
2022 Vol. 1 (10): 1-4 [Abstract] ( 253 ) [HTML 1KB] [ PDF 1606KB] ( 585 )
5
Hot!
2022 Vol. 1 (10): 5-13 [Abstract] ( 140 ) [HTML 1KB] [ PDF 3588KB] ( 515 )
14
Hot!
2022 Vol. 1 (10): 14-19 [Abstract] ( 147 ) [HTML 1KB] [ PDF 1642KB] ( 582 )
20  Research Progress on Radish Genetic Breeding during‘The Thirteenth Five-year Plan’in China
HU Haijiao1,WANG Jinglei 1,HU Tianhua 1,WANG Yikui 2,LI Yan2,WANG Wuhong1,WEI Qingzhen1,YAN Yaqin1,BAO Chonglai1* Hot!
2022 Vol. 1 (10): 20-26 [Abstract] ( 175 ) [HTML 1KB] [ PDF 1717KB] ( 394 )
27 Research Progress on Integrated Control of Clubroot in Cruciferous Crops
ZHANG Yi1,2,MA Xinyan1,2,YU Hongrui1,2,DONG Zhengzhong3,LEI Na4,YU Xiaolin1,2* Hot!
2022 Vol. 1 (10): 27-37 [Abstract] ( 162 ) [HTML 1KB] [ PDF 1816KB] ( 510 )
38 Research Progress of Nitrogen Fertilizer Management Schemes Based on Different Potato Varieties
GAO Tianyu,FAN Mingshou*,YU Jing,WANG Jing Hot!
2022 Vol. 1 (10): 38-44 [Abstract] ( 106 ) [HTML 1KB] [ PDF 1682KB] ( 364 )
45 One Year Two-generation Propagation Tetechnology of Cabbage and Its Application in Male Sterility Transformation
WANG Dongmei1,GAO Xiaoxu2,XU Jingxiu1,JIA Jun1
2022 Vol. 1 (10): 45-51 [Abstract] ( 205 ) [HTML 1KB] [ PDF 1839KB] ( 360 )
52 Effects of Attapulgite on Growth Physiology and Cadmium Enrichment of Spinach under Cadmium Stress
ZHANG Hui1,LI Lushan1,2,YANG Xiaofeng1,LI Huabing1,HUANG Yan1,DU Xuanyan1,TENG Zhi1
2022 Vol. 1 (10): 52-57 [Abstract] ( 117 ) [HTML 1KB] [ PDF 1730KB] ( 283 )
58 Isolation,Identification and Fungicide Screening of Capsicum Anthracnose Pathogen in Nanxiong County
ZHENG Jie1,3,ZHUANG Yuanhang1,GUO Ziqi1,XU Yi1,ZHONG Junjie1,HUANG Weifeng1,HU Fang1,LI Haibo1,LEI Jianjun1,2*,WU Hao1*
2022 Vol. 1 (10): 58-65 [Abstract] ( 259 ) [HTML 1KB] [ PDF 4418KB] ( 252 )
66 Analysis on Floral Phenotypic Diversity of Chinese Chive Germplasm Resources
JIAO Ziyuan1,2,YIN Shouheng1,2,CHEN Jianhua1,2
2022 Vol. 1 (10): 66-73 [Abstract] ( 120 ) [HTML 1KB] [ PDF 4935KB] ( 320 )
74 Analysis of Physiological Differences in Seedling Stage of Cucurbita moschata Duch. with Different Cold Tolerance under Low Temperature Stress
邱喜岩1,段颖1,张硕1,张蒙1,疏琴1,孙雅佩1,何亚迪1,廖青桂1,王长林1,2*,薄凯亮1*
2022 Vol. 1 (10): 74-80 [Abstract] ( 132 ) [HTML 1KB] [ PDF 3083KB] ( 298 )
81 Control Effect of Soil Fumigant on Chinese Cabbage Clubroot and Its Effect on Soil Properties
SONG Yumeng1,CHEN Haohan2,WANG Min1,LIU Wenjie1,LI Xulin2,LUO Lan1*
2022 Vol. 1 (10): 81-85 [Abstract] ( 124 ) [HTML 1KB] [ PDF 1609KB] ( 227 )
86 Determination of Residual Quantity from Five Pesticides and Their Metabolites in Cowpea and Dietary Risk Assessment
ZHANG Qun,DUAN Yun,MA Chen,TIAN Hai,HUAN Zhibo,WU Xiaopeng
2022 Vol. 1 (10): 86-96 [Abstract] ( 159 ) [HTML 1KB] [ PDF 2197KB] ( 333 )
97 A New Pepper F1 Hybrid—‘Jiaoyang No.3’
LIAO Weiqin1,2,TIAN Hao1,2,ZHENG Yan1,REN Chaohui1,2*
2022 Vol. 1 (10): 97-99 [Abstract] ( 130 ) [HTML 1KB] [ PDF 1482KB] ( 388 )
100 A New Large-fruit Watermelon F1 Hybrid—‘Longke No.12’
SU Yongquan,ZHANG Huasheng,YANG Yonggang,LI Xiaofang,REN Kaili
2022 Vol. 1 (10): 100-102 [Abstract] ( 130 ) [HTML 1KB] [ PDF 1480KB] ( 232 )
103 A New Vegetable Soybean Variety—‘Langxian No.1’
WANG Jiliang1,ZHAO Chunxia1*,HUA Jianxin1,SUN Huigang2
2022 Vol. 1 (10): 103-106 [Abstract] ( 118 ) [HTML 1KB] [ PDF 1433KB] ( 210 )
106 A New Early-maturing Potato Cultivar—‘Shishu No.2’
JIA Mingfei,FAN Jianying,FENG Zhiming,LI Dongyu,XIANG Congchao,HU Jinxue,ZHANG Shuqing*
2022 Vol. 1 (10): 106-108 [Abstract] ( 189 ) [HTML 1KB] [ PDF 1498KB] ( 270 )
109
2022 Vol. 1 (10): 109-114 [Abstract] ( 101 ) [HTML 1KB] [ PDF 4011KB] ( 326 )
115
2022 Vol. 1 (10): 115-118 [Abstract] ( 123 ) [HTML 1KB] [ PDF 2419KB] ( 340 )
119
2022 Vol. 1 (10): 119-121 [Abstract] ( 156 ) [HTML 1KB] [ PDF 2921KB] ( 314 )
122
2022 Vol. 1 (10): 122-125 [Abstract] ( 199 ) [HTML 1KB] [ PDF 3765KB] ( 300 )
126
2022 Vol. 1 (10): 126-128 [Abstract] ( 169 ) [HTML 1KB] [ PDF 2090KB] ( 280 )
129
2022 Vol. 1 (10): 129-130 [Abstract] ( 152 ) [HTML 1KB] [ PDF 1585KB] ( 311 )
China Vegetables
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
More>>
中国蔬菜
   Copyright © 2011
China Vegetables
Address: the haidian district of Beijing zhongguancun south street, number 12 zip
code:100081 Tel:010-82109550 E-mail:zgsc@mail.caas.net.cn