China Vegetables
  
中国蔬菜
·Online Submission
·Manuscript Tracking
·Peer Review
·Editor Work
·Office Work
·Editor-in-chief
·Current Issue
·Archive
·Browse by section
·Hot Paper
·Volumn Content
·Read Articles
·Download Articles
·
Adv Search
More>>
 
 
2022 Vol.1 Issue.
9,Published 01 September 2022

1
Hot!
2022 Vol. 1 (9): 1-7 [Abstract] ( 211 ) [HTML 1KB] [ PDF 2019KB] ( 525 )
8
2022 Vol. 1 (9): 8-13 [Abstract] ( 127 ) [HTML 1KB] [ PDF 1480KB] ( 275 )
13
Hot!
2022 Vol. 1 (9): 13-15 [Abstract] ( 219 ) [HTML 1KB] [ PDF 1449KB] ( 253 )
16 Research Progress on Tomato Fusarium Crown and Root Rot
SU Xiaomei,ZHU Chunyu,LIU Shumei,WANG Shihui,LYU Hongjun,HOU Lixia Hot!
2022 Vol. 1 (9): 16-21 [Abstract] ( 215 ) [HTML 1KB] [ PDF 1428KB] ( 410 )
22 Effect of Autotoxic Stress on Seed Germination and Antioxidant Property of Cucumber Scion and Rootstock
XIAO Xuemei,MA Ning,LI Ju,WANG Rui,HU Linli,WU Yue,YU Jihua
2022 Vol. 1 (9): 22-29 [Abstract] ( 129 ) [HTML 1KB] [ PDF 1771KB] ( 258 )
30 Effects of Root Exudates of Different Wheat Varieties on Cucumber Growth,Fusarium Wilt Occurrence and Pathogenic Bacteria
DONG Hang,WU Jinbao,QIN Kai,JIANG Zhen,FU Lianshuang,LYU Shuang,LIU Shouwei,WU Fengzhi
2022 Vol. 1 (9): 30-38 [Abstract] ( 146 ) [HTML 1KB] [ PDF 1556KB] ( 294 )
39 Effect of Methylotrophic Bacillus on Growth and Element Accumulation for Cucumber Plug Seedling
MA Fei,WANG Jing,WANG Junzheng,HU Xiaohui
2022 Vol. 1 (9): 39-46 [Abstract] ( 120 ) [HTML 1KB] [ PDF 1407KB] ( 229 )
47 Bioinformatics Analysis of Pepper CAMTA Gene Family
JIANG Honghua,LI Li,LI Xuefeng
2022 Vol. 1 (9): 47-56 [Abstract] ( 172 ) [HTML 1KB] [ PDF 2743KB] ( 196 )
57 Analysis on Correlation of Microspore Development Stage and Flower Morphological Characteristics of Tuber Mustard‘Yongzha No.2’
WANG Jie,MENG Qiufeng,ZHOU Jieping,REN Xiliang,GAO Tianyi,AN Xuejun
2022 Vol. 1 (9): 57-62 [Abstract] ( 112 ) [HTML 1KB] [ PDF 2798KB] ( 164 )
63 Cold Tolerance Identification of New Potato Variety ‘Minshu No.2’ in Winter Cropping Area of Southern China
LUO Wenbin,LI Huawei,XU Guochun,LIN Zhijian,JI Rongchang,XU Yongqing,QIU Sixin,TANG Hao
2022 Vol. 1 (9): 63-67 [Abstract] ( 152 ) [HTML 1KB] [ PDF 2176KB] ( 191 )
68 Monitoring Effect of Multispectral Remote Sensing in Identification of Potato Varieties Resistance to Early Blight
LIU Kaixiang,ZHANG Fan,PAN Yang,LIU Fangming,YANG Zhihui,ZHU Jiehua
2022 Vol. 1 (9): 68-75 [Abstract] ( 134 ) [HTML 1KB] [ PDF 2027KB] ( 197 )
73 Performance Test and Analysis on New Type Solar Greenhouse with Assembly Structure for Active Heat Storage and Release
SI Changqing,HE Fen,ZHOU Changji,GAO Hechang,ZHANG Bai,LI Xiaoming
2022 Vol. 1 (9): 73-79 [Abstract] ( 140 ) [HTML 1KB] [ PDF 3166KB] ( 244 )
80 Effects of Paenibacillus polymyxa LRS-1 on Root Exudate under Stress of Pepper Phytophthora
ZHANG Liang,YUAN Hong,DUAN Liangxia,LUO Yuqing,SHENG Hao
2022 Vol. 1 (9): 80-86 [Abstract] ( 113 ) [HTML 1KB] [ PDF 1480KB] ( 213 )
87 A New Cucumber F1 Hybrid of Southern China Type —‘Tangchun 301’
FU Lijun,LI Congxiao,GAO Feng
2022 Vol. 1 (9): 87-90 [Abstract] ( 141 ) [HTML 1KB] [ PDF 2374KB] ( 208 )
91 A New Pumpkin F1 Hybrid —‘Jinyuanzaohong’
MA Hailong,ZHI Haiying,YUE Qing,AN Xiaoning
2022 Vol. 1 (9): 91-93 [Abstract] ( 162 ) [HTML 1KB] [ PDF 2366KB] ( 132 )
94 A New Pepper F1 Hybrid —‘Ruixue’
YIN Jianmin,MA Xiufang,SHI Dapeng,YIN Huaisheng
2022 Vol. 1 (9): 94-96 [Abstract] ( 146 ) [HTML 1KB] [ PDF 2397KB] ( 210 )
97 A New Potato Variety —‘Longshu No.20’
QU Yaying,BAI Yongjie,LI Zhang,ZHENG Yongwei,WEN Guohong,LI Gaofeng,QI Enfang,LI Jianwu,ZHANG Rong,MA Sheng,WEI Yuping
2022 Vol. 1 (9): 97-99 [Abstract] ( 197 ) [HTML 1KB] [ PDF 2397KB] ( 227 )
100
Hot!
2022 Vol. 1 (9): 100-105 [Abstract] ( 155 ) [HTML 1KB] [ PDF 3721KB] ( 363 )
105
2022 Vol. 1 (9): 105-110 [Abstract] ( 108 ) [HTML 1KB] [ PDF 5938KB] ( 325 )
111
Hot!
2022 Vol. 1 (9): 111-114 [Abstract] ( 155 ) [HTML 1KB] [ PDF 4986KB] ( 243 )
114
2022 Vol. 1 (9): 114-117 [Abstract] ( 99 ) [HTML 1KB] [ PDF 1694KB] ( 233 )
118
2022 Vol. 1 (9): 118-119 [Abstract] ( 116 ) [HTML 1KB] [ PDF 1348KB] ( 181 )
120
2022 Vol. 1 (9): 120-122 [Abstract] ( 180 ) [HTML 1KB] [ PDF 1692KB] ( 186 )
China Vegetables
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
More>>
中国蔬菜
   Copyright © 2011
China Vegetables
Address: the haidian district of Beijing zhongguancun south street, number 12 zip
code:100081 Tel:010-82109550 E-mail:zgsc@mail.caas.net.cn