China Vegetables
  
中国蔬菜
·Online Submission
·Manuscript Tracking
·Peer Review
·Editor Work
·Office Work
·Editor-in-chief
·Current Issue
·Archive
·Browse by section
·Hot Paper
·Volumn Content
·Read Articles
·Download Articles
·
Adv Search
More>>
 
 
2022 Vol.1 Issue.
8,Published 01 August 2022

1
Hot!
2022 Vol. 1 (8): 1-6 [Abstract] ( 144 ) [HTML 1KB] [ PDF 1610KB] ( 1034 )
7
2022 Vol. 1 (8): 7-12 [Abstract] ( 131 ) [HTML 1KB] [ PDF 1476KB] ( 314 )
12
2022 Vol. 1 (8): 12-16 [Abstract] ( 117 ) [HTML 1KB] [ PDF 1688KB] ( 422 )
17 Research Progress in Vegetables Gene Editing Technology
TANG Xiao,WANG Guixiang*,LIU Fan,HAN Shuo,ZONG Mei,GUO Ning,DUAN Mengmeng Hot!
2022 Vol. 1 (8): 17-30 [Abstract] ( 188 ) [HTML 1KB] [ PDF 1920KB] ( 382 )
31 Application of Kitchen Waste Compost in Substrate Culture of Pakchoi
LI Qiang,YU Hongjun,AI Shuang,JIANG Weijie*
2022 Vol. 1 (8): 31-35 [Abstract] ( 113 ) [HTML 1KB] [ PDF 1497KB] ( 244 )
36 Effects of Different Selenium Fertilizer on Glucosinolate and Selenium Contents of Broccoli
FAN Yue1,2,LIU Guangmin2,HUANG Wei1,HE Hongju2,DING Yunhua3*
2022 Vol. 1 (8): 36-41 [Abstract] ( 87 ) [HTML 1KB] [ PDF 2111KB] ( 264 )
42 Development of Field Disease Grading Standard and Germplasm Screening for Black Rot in Cabbage
CHEN Guo1,2,KONG Congcong1,MA Hongxue1,DENG Siping1,JI Jialei1,3,WANG Yong1,3,ZHUANG Mu1,3,ZHANG Yangyong1,3,YANG Limei1,3,GUAN Huiming3,FANG Zhiyuan1,2,3,LYU Honghao1,3* Hot!
2022 Vol. 1 (8): 42-48 [Abstract] ( 161 ) [HTML 1KB] [ PDF 2319KB] ( 220 )
49 Effects of Different Light Quality of Red,Blue and Green LED on Quality of Watermelon and Muskmelon Seedlings
LI Fenghua1 ☆,JIE Yuanfen2 ☆,WU Guoxiu1,XU Qiaoqiao1,LI Yanman1,LI Yang1,ZHANG Jiazi1,LI Shengli1*
2022 Vol. 1 (8): 49-56 [Abstract] ( 81 ) [HTML 1KB] [ PDF 2014KB] ( 202 )
57 Optimization of High Efficient Tissue Culture Regeneration System for Ornamental and Edible Dual Purpose Lily—‘ Jinghe’
QI Xianyu1 ☆,ZHANG Wenliang1,2 ☆,YANG Panpan1,XU Leifeng1*,MING Jun1*
2022 Vol. 1 (8): 57-62 [Abstract] ( 51 ) [HTML 1KB] [ PDF 3329KB] ( 210 )
63 Effect of Mercury Stress on Pakchoi Growth,Soil Nitrogen-fixing Microorganism Community Structure and Abundance
WANG Xiying,ZHAO Hui*,TAN Zhiyong,LU Zhihong,SONG Xijuan
2022 Vol. 1 (8): 63-72 [Abstract] ( 69 ) [HTML 1KB] [ PDF 2048KB] ( 167 )
73 Studies on Wide Trench Narrow Ridge Cultivation Model of Protected Tomato in Southern Zhejiang Based on Integration of Agricultural Machinery and Agronomy
CHEN Xianzhi1,SU Shiwen1,LEI Dafeng2,WANG Kelei1,BAO Yuhua1,XU Jian1*
2022 Vol. 1 (8): 73-77 [Abstract] ( 106 ) [HTML 1KB] [ PDF 1511KB] ( 144 )
78 A New Molecular Identification Technology for Asparagus Sex Genotypes and Screening of Its Supermale Plants
LI Lebin1,ZHANG Jingli1,FENG Guang1,SHU Jun1,LIN Zixiang1,ZHANG Jianglong2,LOU Jianying1,HUANG Wenbin1*
2022 Vol. 1 (8): 78-84 [Abstract] ( 72 ) [HTML 1KB] [ PDF 2096KB] ( 135 )
85 Effects of Soil Fumigation,Microbial Agents and Combined Application of Different Fertilizers on Pepper Continuous Cropping Obstacle in Greenhouse
WANG Jinming1,DONG Kongjun2*
2022 Vol. 1 (8): 85-91 [Abstract] ( 107 ) [HTML 1KB] [ PDF 1581KB] ( 223 )
92 Effects of Different Organic Ecotypes Soilless Cultivation on Substrate Characteristics and Watermelon Yield and Quality
WANG Qinli1,2,YAN Fang1,2,HUA Jun1,4,WANG Zengjun1,3,BIAN Kaiqi1,3,ZHANG Wenbin1,4,XIA Ye5*
2022 Vol. 1 (8): 92-95 [Abstract] ( 76 ) [HTML 1KB] [ PDF 1476KB] ( 216 )
96 A New Pepper F1 Hybrid —‘Qianyanyuanzhu’
LI Zhengli1,2,ZHANG Li1,2,ZHU Yipeng3,MENG Hui4,AO Wanneng5
2022 Vol. 1 (8): 96-98 [Abstract] ( 100 ) [HTML 1KB] [ PDF 1425KB] ( 191 )
99 #br# A New Pumpkin F1 Hybrid —‘Youbei No.1’
LIU Zhihua,KUANG Bifeng,TANG Kelan,LI Jiansheng,JIANG Ke,LIAO Botong,WEN Mingying,LIU Yanghua,SUN Xiaohui
2022 Vol. 1 (8): 99-101 [Abstract] ( 103 ) [HTML 1KB] [ PDF 1436KB] ( 145 )
102 A New Potato Cultivar —‘Beifang 003’
LUO Yating,FENG Yan*,YIN Jiang,WANG Lei,QI Lipan,WANG Kuan,GONG Xuechen,LIU Chang,WANG Yan
2022 Vol. 1 (8): 102-104 [Abstract] ( 105 ) [HTML 1KB] [ PDF 1420KB] ( 153 )
104 A New Red-fleshed Sweet Potato Cultivar —‘Longshu No.34’
HUANG Yanxia,GUO Qimao*,LIN Zilong,CHEN Genhui
2022 Vol. 1 (8): 104-107 [Abstract] ( 91 ) [HTML 1KB] [ PDF 1491KB] ( 122 )
108
Hot!
2022 Vol. 1 (8): 108-113 [Abstract] ( 95 ) [HTML 1KB] [ PDF 1729KB] ( 216 )
114
Hot!
2022 Vol. 1 (8): 114-118 [Abstract] ( 77 ) [HTML 1KB] [ PDF 3852KB] ( 279 )
119
Hot!
2022 Vol. 1 (8): 119-121 [Abstract] ( 115 ) [HTML 1KB] [ PDF 2304KB] ( 180 )
122
2022 Vol. 1 (8): 122-124 [Abstract] ( 72 ) [HTML 1KB] [ PDF 2714KB] ( 200 )
125
2022 Vol. 1 (8): 125-127 [Abstract] ( 102 ) [HTML 1KB] [ PDF 2013KB] ( 149 )
128
2022 Vol. 1 (8): 128-130 [Abstract] ( 78 ) [HTML 1KB] [ PDF 1498KB] ( 206 )
China Vegetables
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
More>>
中国蔬菜
   Copyright © 2011
China Vegetables
Address: the haidian district of Beijing zhongguancun south street, number 12 zip
code:100081 Tel:010-82109550 E-mail:zgsc@mail.caas.net.cn