China Vegetables
  
中国蔬菜
·Online Submission
·Manuscript Tracking
·Peer Review
·Editor Work
·Office Work
·Editor-in-chief
·Current Issue
·Archive
·Browse by section
·Hot Paper
·Volumn Content
·Read Articles
·Download Articles
·
Adv Search
More>>
 
 
2022 Vol.1 Issue.
5,Published 01 May 2022

1
Hot!
2022 Vol. 1 (5): 1-4 [Abstract] ( 102 ) [HTML 1KB] [ PDF 1219KB] ( 459 )
5
Hot!
2022 Vol. 1 (5): 5-10 [Abstract] ( 80 ) [HTML 1KB] [ PDF 1478KB] ( 249 )
11
2022 Vol. 1 (5): 11-15 [Abstract] ( 90 ) [HTML 1KB] [ PDF 1837KB] ( 244 )
16 Studies on Screening Potato Germplasm Resources with Resistance to Potato Virus Y by Molecular Marker
JIANG Wei1☆,LU Lili1☆,BAO Lixian1,LI Xiufen1,2,YANG Shaoying1,3,YANG Rongkai4,YANG Meiqing5,Li Xianping 1*
2022 Vol. 1 (5): 16-22 [Abstract] ( 88 ) [HTML 1KB] [ PDF 1345KB] ( 217 )
23 Development and Utilization of Functional Marker for Resisting ty-5 Gene of Tomato Yellow Leaf Curl Disease
ZOU Hucheng,LI Yuhong*,QIN Liulan,ZHUANG Yinghon*,TENG Xianyou,PAN Linghua
2022 Vol. 1 (5): 23-28 [Abstract] ( 84 ) [HTML 1KB] [ PDF 1357KB] ( 270 )
29 Bioinformatic Analysis of Fasciclin-like Arabinogalactan Proteins(FLA)Gene Family in Pepper(Capsicum annuum
LI Tong1,YANG Jingjing2
2022 Vol. 1 (5): 29-36 [Abstract] ( 158 ) [HTML 1KB] [ PDF 3801KB] ( 281 )
37 Pathogen Identification and Control of Asparagus Stem Blight in Hangzhou City
SHI Yanxia1,WANG Duo1,ZHANG Xujuan2,SHI Jianjun2,LU Yajing1,XIE Xuewen1,CHAI Ali1,LI Lei1,LI Baoju1*
2022 Vol. 1 (5): 37-43 [Abstract] ( 102 ) [HTML 1KB] [ PDF 3779KB] ( 290 )
44 Effect of Water Stress on Physiological Characteristics of Potato Cultivars with Different Maturities
YAN Wenyuan☆,QIN Junhong☆,DUAN Shaoguang,XU Jianfei,JIAN Yinqiao,JIN Liping,LI Guangcun*

Guide:null
2022 Vol. 1 (5): 44-52 [Abstract] ( 108 ) [HTML 1KB] [ PDF 2064KB] ( 174 )
53 Analysis of Potato Common Scab Population Structure and PAI Pathogenic Gene in Heilongjiang Province
ZHANG Xuanzhe,ZHAO Xue,CHEN Suhui,XU Haoran,REN Xueqi,ZHU Erlong
2022 Vol. 1 (5): 53-59 [Abstract] ( 82 ) [HTML 1KB] [ PDF 1862KB] ( 235 )
60 Effects of New Type Seedling Culture with UV-B Supplementary Light Lamp on Growth,Resistance Physiology and Disease Resistance of Eggplant Seedling
LI Wen1,FU Minjie1,FANG Yue1,ZHANG E1,ZHU Biao1,ZHU Zhiyu1,WU Jianguo1*,ZHU Zhujun1,WANG Yunxia2,ZHU Yueqing3,LI Jie4
2022 Vol. 1 (5): 60-67 [Abstract] ( 92 ) [HTML 1KB] [ PDF 1075KB] ( 162 )
68 Effect of Root Application of Glycine on Growth,Yield and Quality of Cucumber Grown in Solar Greenhouse in Autumn and Winter
WU Longkai1,JIANG Yueshan1,FENG Qian2,SUN Mintao1,YAN Yan1,LI Yansu1,HE Chaoxing1,YU Xianchang1,WANG Jun1*
2022 Vol. 1 (5): 68-73 [Abstract] ( 89 ) [HTML 1KB] [ PDF 1381KB] ( 279 )
74 Effects of Amino Acid Treatments on Growth,Quality,and Yield of Hydroponic Chinese Chive
HAN Beibei1,2,3,WANG Baoju2,3,TONG Jing2,3,LIU Mingchi2,3,WU Zhanhui2,3,MENG Yanling1*,LIU Ning2,3
2022 Vol. 1 (5): 74-80 [Abstract] ( 144 ) [HTML 1KB] [ PDF 1487KB] ( 269 )
81 Far-red Light Effectively Accelerates the Accumulation of Biomass,Leaf Blade Anthocyanin,Total Phenolics,and Flavonoids in Basil Plant
DOU Haijie1,Niu Genhua2,Gu Mengmeng3,Masabni Joseph2
2022 Vol. 1 (5): 81-88 [Abstract] ( 81 ) [HTML 1KB] [ PDF 1812KB] ( 189 )
89 Effect of Chemical Fertilizer Reduction on Yield,Quality and Economic Benefit of Zizania latifolia
2022 Vol. 1 (5): 89-92 [Abstract] ( 79 ) [HTML 1KB] [ PDF 1304KB] ( 155 )
93 A New Tomato F1 Hybrid —‘Jindi 363’
ZHANG Baocai,ZHANG Xiurong,GUO Chaozhe,LI Jin,REN Li,SUN Yuhong
2022 Vol. 1 (5): 93-95 [Abstract] ( 99 ) [HTML 1KB] [ PDF 1260KB] ( 207 )
96 A New Eggplant F1 Hybrid —‘Zixian No.1’
ZHANG Xinyu,WANG Yilian,DU Xuejing,ZHANG Zhibo,ZHANG Weichun*
2022 Vol. 1 (5): 96-98 [Abstract] ( 99 ) [HTML 1KB] [ PDF 1261KB] ( 179 )
99 A New Dried Pepper F1 Hybrid —‘Tianjiao No.24’
WANG Dexian1,HUO Jiantai1*,LU Jianping1,LIU Juan1,LU Wensheng1,LU Ziming1,WEN
2022 Vol. 1 (5): 99-101 [Abstract] ( 82 ) [HTML 1KB] [ PDF 1315KB] ( 152 )
101 A New Watermelon F1 Hybrid —‘Nongtian L5K’
WANG Lei1,LIU Jinwen1*,TIAN Jinxiang2,ZHANG Chenling1,WANG Jinfang1,WANG Wenbin1,TIAN Chaoyuan2
2022 Vol. 1 (5): 101-104 [Abstract] ( 95 ) [HTML 1KB] [ PDF 1275KB] ( 265 )
105
Hot!
2022 Vol. 1 (5): 105-110 [Abstract] ( 83 ) [HTML 1KB] [ PDF 5824KB] ( 366 )
111
Hot!
2022 Vol. 1 (5): 111-119 [Abstract] ( 95 ) [HTML 1KB] [ PDF 8417KB] ( 348 )
120
Hot!
2022 Vol. 1 (5): 120-123 [Abstract] ( 99 ) [HTML 1KB] [ PDF 4115KB] ( 179 )
124
2022 Vol. 1 (5): 124-126 [Abstract] ( 75 ) [HTML 1KB] [ PDF 3863KB] ( 168 )
127
2022 Vol. 1 (5): 127-130 [Abstract] ( 76 ) [HTML 1KB] [ PDF 1270KB] ( 154 )
China Vegetables
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
More>>
中国蔬菜
   Copyright © 2011
China Vegetables
Address: the haidian district of Beijing zhongguancun south street, number 12 zip
code:100081 Tel:010-82109550 E-mail:zgsc@mail.caas.net.cn