China Vegetables
  
中国蔬菜
·Online Submission
·Manuscript Tracking
·Peer Review
·Editor Work
·Office Work
·Editor-in-chief
·Current Issue
·Archive
·Browse by section
·Hot Paper
·Volumn Content
·Read Articles
·Download Articles
·
Adv Search
More>>
 
 
2022 Vol.1 Issue.
4,Published 01 April 2022

1
Hot!
2022 Vol. 1 (4): 1-3 [Abstract] ( 149 ) [HTML 1KB] [ PDF 847KB] ( 434 )
4
2022 Vol. 1 (4): 4-8 [Abstract] ( 193 ) [HTML 1KB] [ PDF 868KB] ( 750 )
9
2022 Vol. 1 (4): 9-12 [Abstract] ( 113 ) [HTML 1KB] [ PDF 1045KB] ( 303 )
13 Studies on Heredity Laws of Flower Color and Analysis of Main Nutritional Components of Flowering Chinese Cabbage
LYU Sirui,ZHANG Deshuang,LI Peirong,XIN Xiaoyun,ZHANG Fenglan,YU Shuancang,YU Yangjun,ZHANG Yaowei,ZHAO Xiuyun,WANG Weihong,SU Tongbing,LU Guixiang
2022 Vol. 1 (4): 13-20 [Abstract] ( 123 ) [HTML 1KB] [ PDF 5478KB] ( 303 )
21 Studies on Infectious Process of Plasmodiophora brassicae in Broccoli,Tomato and Pepper
XIE Qi,LIU Yumei,HAN Fengqing,ZHUANG Mu,LI Zhansheng Hot!
2022 Vol. 1 (4): 21-28 [Abstract] ( 199 ) [HTML 1KB] [ PDF 1819KB] ( 430 )
29 Molecular Identification of Co-infection of Tomato Spotted Wilt Virus and Southern Tomato Virus in Yinchuan Region of Ningxia
KANG Huajun,LI Jianshe,GAO Yanming,SHI Juan,SHI Yanxia,XIE Xuewen,LI Lei,FAN Tengfei,LI Baoju,CHAI Ali
2022 Vol. 1 (4): 29-34 [Abstract] ( 136 ) [HTML 1KB] [ PDF 1694KB] ( 371 )
35 Evaluation on Heavy Metal Elements in Different Populations of Wild Milula spicata in Tibet
GUAN Zhihua,CAO Kefan,LI Ning,PENG Shiwei,WANG Zhonghong
2022 Vol. 1 (4): 35-44 [Abstract] ( 133 ) [HTML 1KB] [ PDF 2010KB] ( 282 )
45 Identification of Different Brassica oleracea Vegetables Resistance to Clubroot and Molecular Marker-assisted Selection
JIANG Shunshun,LIU Caiming,ZHAO Yu,HU Wenhui,WU Jiabing,LI Qinfei,REN Xuesong,SONG Hongyuan,SI Jun
2022 Vol. 1 (4): 45-50 [Abstract] ( 152 ) [HTML 1KB] [ PDF 1076KB] ( 482 )
51 Screening of Salt Tolerant Common Bean Varieties and Studies on Their Salt Tolerance Physiology in Seedling Stage
LI Mengdi,FENG Guojun,YANG Xiaoxu,LIU Chang,YAN Zhishan,LIU Dajun
2022 Vol. 1 (4): 51-61 [Abstract] ( 141 ) [HTML 1KB] [ PDF 1479KB] ( 323 )
62 Sensory Index Evaluation on Fruit Quality of Different Strawberry Varieties
XIANG Dandan,WANG Yunbing,CHEN Mengwei,ZHANG Chenglei,XU Yingzi,XIANG Mengdan,ZHOU Bin,HUANG Tingnan
2022 Vol. 1 (4): 62-66 [Abstract] ( 261 ) [HTML 1KB] [ PDF 1237KB] ( 420 )
67 Effects of Nitrogen and Sulfur Combined Application on Allicin Content and Quality of Garlic Seedling
ZHANG Yumeng,CHENG Zhihui,WANG Xi’ao,LI Xiaxia,ZHANG Siyu,GAO Jingcao
2022 Vol. 1 (4): 67-71 [Abstract] ( 130 ) [HTML 1KB] [ PDF 873KB] ( 287 )
72 Effects of Polyaspartic Acid and Biological Compound Fertilizers on Tomato Quality,Yield and Nitrogen Utilization Efficiency in Solar Greenhouse
DING Junyang,GUO Yanchun,TIAN Subo,WANG Guanjie,LIN Junfeng,WANG Lei,GUO Jiajin,LI Yingjie,XIN Xiaofei,WANG Wei
2022 Vol. 1 (4): 72-76 [Abstract] ( 126 ) [HTML 1KB] [ PDF 1003KB] ( 292 )
77 Effect of Perilla(Perilla frutescens)Intercropping Density on Controlling Pepper Blight(Phytophthora capsica)and Plant Growth
CHEN Yingtong,ZHANG Jing,LI Kun,WU Fengzhi,HU Zhaoping,MAO Tongyan,YU Xihong,JIANG Xinmei
2022 Vol. 1 (4): 77-83 [Abstract] ( 132 ) [HTML 1KB] [ PDF 1287KB] ( 288 )
84 Control Effect of Fosthiazate Microcapsule Suspension on Meloidogyne incognita
ZHAO Gongwen,TANG Jianfeng,DI Chunxiang,LI Changpeng,SU Jingchi,YANG Zhihang
2022 Vol. 1 (4): 84-87 [Abstract] ( 149 ) [HTML 1KB] [ PDF 1320KB] ( 401 )
88 Production Status of Fruit Vegetables in Solar Greenhouse of Northeast Region and Simplification Pathway
YU Chaoge,HE Yao,YUE Hongyan,ZHAO Hongzhi,ZHAO Lianjun,LI Zhengguo,WEI Xiangdong,ZHANG Lili,LI Benshuai,SUN Zhouping
2022 Vol. 1 (4): 88-92 [Abstract] ( 155 ) [HTML 1KB] [ PDF 1211KB] ( 563 )
93 A New Pepper F1 Hybrid —‘Longjiao 16’
ZHANG Hui,HE Wei,WANG Ying,DONG Yanlong,SONG Chengze,PEI Lijuan,HUANG Yue
2022 Vol. 1 (4): 93-96 [Abstract] ( 153 ) [HTML 1KB] [ PDF 1772KB] ( 253 )
96 A New Tomato F1 Hybrid for Greenhouse —‘Yuanfen 213’
WANG Yongzhen,ZHANG Jianguo,LIU Caihong,LI Sibei,LYU Tiantian
2022 Vol. 1 (4): 96-99 [Abstract] ( 118 ) [HTML 1KB] [ PDF 1736KB] ( 283 )
100 A New Chinese Cabbage F1 Hybrid —‘Xinkexiaobao 26’
WANG Xiaoling,XIAO Yan,LIU Xuesheng,YUAN Jingyun,YUAN Ranghua,CHANG Huaicheng,ZHANG Qianqian
2022 Vol. 1 (4): 100-102 [Abstract] ( 153 ) [HTML 1KB] [ PDF 1769KB] ( 304 )
102 A New Thin-Skinned Melon Variety —‘Fengcui No.1’
MA Erlei,ZANG Quanyu,DING Weihong,WANG Yuhong,HUANG Yunping,HAO Fangmin
2022 Vol. 1 (4): 102-104 [Abstract] ( 123 ) [HTML 1KB] [ PDF 1729KB] ( 396 )
105
Hot!
2022 Vol. 1 (4): 105-109 [Abstract] ( 196 ) [HTML 1KB] [ PDF 1470KB] ( 625 )
110
2022 Vol. 1 (4): 110-114 [Abstract] ( 127 ) [HTML 1KB] [ PDF 915KB] ( 288 )
115
Hot!
2022 Vol. 1 (4): 115-120 [Abstract] ( 144 ) [HTML 1KB] [ PDF 4199KB] ( 423 )
121
2022 Vol. 1 (4): 121-126 [Abstract] ( 93 ) [HTML 1KB] [ PDF 7020KB] ( 476 )
127
Hot!
2022 Vol. 1 (4): 127-130 [Abstract] ( 160 ) [HTML 1KB] [ PDF 5126KB] ( 452 )
China Vegetables
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
More>>
中国蔬菜
   Copyright © 2011
China Vegetables
Address: the haidian district of Beijing zhongguancun south street, number 12 zip
code:100081 Tel:010-82109550 E-mail:zgsc@mail.caas.net.cn