China Vegetables
  
中国蔬菜
·Online Submission
·Manuscript Tracking
·Peer Review
·Editor Work
·Office Work
·Editor-in-chief
·Current Issue
·Archive
·Browse by section
·Hot Paper
·Volumn Content
·Read Articles
·Download Articles
·
Adv Search
More>>
 
 
2022 Vol.1 Issue.
1,Published 01 January 2022

1
Hot!
2022 Vol. 1 (1): 1-8 [Abstract] ( 226 ) [HTML 1KB] [ PDF 1640KB] ( 1158 )
8
Hot!
2022 Vol. 1 (1): 8-15 [Abstract] ( 140 ) [HTML 1KB] [ PDF 985KB] ( 619 )
16
2022 Vol. 1 (1): 16-21 [Abstract] ( 188 ) [HTML 1KB] [ PDF 834KB] ( 541 )
22 Research Progress on Anthocyanin in Radish
LIU Tongjin,LI Xixiang,LIU Liangfeng,ZHANG Aihui,CUI Qunxiang,WANG Changyi Hot!
2022 Vol. 1 (1): 22-30 [Abstract] ( 222 ) [HTML 1KB] [ PDF 897KB] ( 446 )
31 Research Progress on Plant Branchiness and Its Application in Vegetable Breeding
XIA Yutong,WANG Chen,HAO Ning,WU Tao
2022 Vol. 1 (1): 31-40 [Abstract] ( 205 ) [HTML 1KB] [ PDF 896KB] ( 832 )
41 Characteristics of Major Chinese Vegetables in Nutrient Uptake and Requirement
LI Shutian,AI Chao,HE Ping,ZHANG Jiajia,CUI Rongzong,WEI Jianlin,CHUAN Limin,LI Mingyue,JIN Chongwei Hot!
2022 Vol. 1 (1): 41-48 [Abstract] ( 270 ) [HTML 1KB] [ PDF 1324KB] ( 580 )
49 Establishment of Molecular Identify Card for Radish Germplasm Resources Based on Genome Structural Variation
YAN Chenghuan,CUI Lei,REN Zhiyong,HUANG Yan,JIAO Zhenbiao,ZHU Fengjuan,ZHANG Zhenxing,GAN Caixia,DENG Xiaohui,QIU Zhengming
2022 Vol. 1 (1): 49-57 [Abstract] ( 178 ) [HTML 1KB] [ PDF 1752KB] ( 433 )
58 Screening of Drought Resistance Relate Indexes in Diploid Potato
GAO Chunyan,QIN Junhong,DUAN Shaoguang,XU Jianfei,BIAN Chunsong,JIN Liping,LI Guangcun
2022 Vol. 1 (1): 58-66 [Abstract] ( 149 ) [HTML 1KB] [ PDF 991KB] ( 294 )
67 Establishment and Verification of Lettuce Strong Seedling Index Model Based on Fuzzy Comprehensive Evaluation
ZHANG Bin,GONG Binbin,BIAN Xinyu,WU Xiaolei,LI Jingrui,LYU Guiyun,GAO Hongbo
2022 Vol. 1 (1): 67-73 [Abstract] ( 151 ) [HTML 1KB] [ PDF 983KB] ( 303 )
74 Effect of Temperature in Directional Trough on Expansion and Development of Chinese Yam Tuber
GUO Wenqi,ZHANG Peitong,WANG Li,LIU Xiansong,YIN Jianmei,JIN Lin,JIANG Lu,HAN Xiaoyong,DU Jing,LI Chunhong
2022 Vol. 1 (1): 74-81 [Abstract] ( 149 ) [HTML 1KB] [ PDF 2692KB] ( 351 )
82 Identification of Strain B4-8 Against Rhizoctonia solani and Evaluation of Its Biocontrol Effect
LAN Dayu,LI Fengfang,HE Guangjie,XU Mengxing,WU Xiaogang,LI Qiqin,LIN Wei,YUAN Gaoqing
2022 Vol. 1 (1): 82-88 [Abstract] ( 160 ) [HTML 1KB] [ PDF 1186KB] ( 416 )
89 Identification of Pathogen Causing Black Spot Disease on Chinese Cabbage in Liupanshui District of Guizhou and Studies on Its Cultural Characteristics
LONG Qiaofang,LIANG Wen,JIANG Qingna,WU Fengkang,LI Qian,YANG Youlian,ZHANG Xiaoyong
2022 Vol. 1 (1): 89-95 [Abstract] ( 157 ) [HTML 1KB] [ PDF 1689KB] ( 315 )
96 A New Pakchoi F1 Hybrid —‘Sujun 228’
HUANG Zhiyin,FAN Weiqiang,ZHANG Hong,WANG Chaonan,LI Mei,LIU Xiaohui,ZHANG Bin
2022 Vol. 1 (1): 96-98 [Abstract] ( 170 ) [HTML 1KB] [ PDF 1816KB] ( 287 )
99 A New Processing Hot Pepper F1 Hybrid —‘Guota 166’
CHEN Bin,ZHANG Xiaofen,DU Heshan,JIA Zhiyang,GENG Sansheng
2022 Vol. 1 (1): 99-102 [Abstract] ( 165 ) [HTML 1KB] [ PDF 1862KB] ( 326 )
102 A New Eggplant F1 Hybrid —‘Yuqie No.7’
ZOU Min,TIAN Shibing,YANG Yang,JIANG Changchun,WANG Yongqing,WANG Zhijing,LUO Zhangyong,TAO Tao,BAO Zhongxian,ZHOU Shanshan
2022 Vol. 1 (1): 102-104 [Abstract] ( 133 ) [HTML 1KB] [ PDF 1826KB] ( 321 )
105 A New Pepper Rootstock F1 Hybrid —‘Liaojiaozhen 3’with Resistant to Phytophthora Blight
WANG Xiuxue,ZHANG Xi,XIN Bin,ZOU Chunlei
2022 Vol. 1 (1): 105-108 [Abstract] ( 141 ) [HTML 1KB] [ PDF 1837KB] ( 259 )
109
Hot!
2022 Vol. 1 (1): 109-114 [Abstract] ( 213 ) [HTML 1KB] [ PDF 2849KB] ( 544 )
114
Hot!
2022 Vol. 1 (1): 114-117 [Abstract] ( 143 ) [HTML 1KB] [ PDF 2371KB] ( 344 )
118
2022 Vol. 1 (1): 118-120 [Abstract] ( 119 ) [HTML 1KB] [ PDF 874KB] ( 319 )
120
2022 Vol. 1 (1): 120-122 [Abstract] ( 131 ) [HTML 1KB] [ PDF 832KB] ( 235 )
China Vegetables
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
More>>
中国蔬菜
   Copyright © 2011
China Vegetables
Address: the haidian district of Beijing zhongguancun south street, number 12 zip
code:100081 Tel:010-82109550 E-mail:zgsc@mail.caas.net.cn