China Vegetables
  
中国蔬菜
·Online Submission
·Manuscript Tracking
·Peer Review
·Editor Work
·Office Work
·Editor-in-chief
·Current Issue
·Archive
·Browse by section
·Hot Paper
·Volumn Content
·Read Articles
·Download Articles
·
Adv Search
More>>
 
 
2021 Vol.1 Issue.
9,Published 01 September 2021

1
Hot!
2021 Vol. 1 (9): 1-6 [Abstract] ( 194 ) [HTML 1KB] [ PDF 931KB] ( 915 )
7
2021 Vol. 1 (9): 7-11 [Abstract] ( 161 ) [HTML 1KB] [ PDF 1207KB] ( 509 )
11
2021 Vol. 1 (9): 11-15 [Abstract] ( 160 ) [HTML 1KB] [ PDF 941KB] ( 510 )
16 Research Progress on Pumpkin(Cucurbita spp.)Genetic Breeding During ‘The Thirteenth Five-year Plan’ in China
LI Haizhen,TIAN Jiaxing,ZHANG Guoyu,ZHANG Fan,JIA Zhangcai Hot!
2021 Vol. 1 (9): 16-24 [Abstract] ( 236 ) [HTML 1KB] [ PDF 915KB] ( 1092 )
25 Research Progress on Genes Related to Phytophthora capsici in Pepper
HE Wei,ZHANG Hui
2021 Vol. 1 (9): 25-32 [Abstract] ( 179 ) [HTML 1KB] [ PDF 974KB] ( 1101 )
33 Analysis of Seven Heavy Metal Elements Pollution in Soil of Bulk Open-air Vegetable Production Areas in China
ZHONG Kecheng,WANG Qianyu,JIA Qiyuan,LI Jianmin,LUO Chunli,XU Kexin,HUANG Ting,LI Shuqing,ZOU Jianwen,CHEN Yahua Hot!
2021 Vol. 1 (9): 33-40 [Abstract] ( 182 ) [HTML 1KB] [ PDF 1478KB] ( 395 )
41 Evaluation on Resistance of Different Chinese Cabbage Varieties to Clubroot Pathogens Occurred in Different Regions
MA Xiaochao,ZHANG Hui,ZHANG Shujiang,LI Fei,ZHANG Shifan,LI Guoliang,LIU Xitong,SUN Rifei
2021 Vol. 1 (9): 41-47 [Abstract] ( 244 ) [HTML 1KB] [ PDF 1105KB] ( 468 )
48 Creation and Character Analysis of Dark Purple Chinese Cabbage-leaf Mustard B Addition Line
ZHANG Deshuang,XIN Xiaoyun,ZHAO Hong,ZHANG Fenglan,YU Yangjun,ZHAO Xiuyun,YU Shuancang,WANG Weihong,SU Tongbing,LI Peirong,LU Guixiang
2021 Vol. 1 (9): 48-52 [Abstract] ( 187 ) [HTML 1KB] [ PDF 1664KB] ( 293 )
58 Effects of Associated Garlic on Continuous Cropping Tomato Root-knot Nematodes and Rhizosphere Micro-ecological Environment in Solar Greenhouse
LIU Suhui,WEI Hui,SUN Miao,RONG Bing,XU Jinqiang
2021 Vol. 1 (9): 58-62 [Abstract] ( 171 ) [HTML 1KB] [ PDF 881KB] ( 325 )
63 Effects of Potassium Phosphite on Potato Yield Increase and Disease Resistance 
LI Baoyu,LIU Fuqiang,GUO Yanzhi
2021 Vol. 1 (9): 63-68 [Abstract] ( 224 ) [HTML 1KB] [ PDF 1591KB] ( 328 )
69 Effects of Microorganism Agents and Amendment on Composting Process and Maturity of Vegetable Wastes
ZHANG Hui,DUAN Yajun,WANG Xiaomin,NING Guohui,ZHANG Xiaoxue,LIU Meng,LIU Yuehan,YANG Zhixin
2021 Vol. 1 (9): 69-77 [Abstract] ( 165 ) [HTML 1KB] [ PDF 1386KB] ( 344 )
78 Investigation on Water and Fertilizer Integrated Allocation and Application Status for Vegetables in Fujian Province
ZHANG Qing,LI Fangliang,CAO Rongbin,KONG Qingbo Hot!
2021 Vol. 1 (9): 78-83 [Abstract] ( 207 ) [HTML 1KB] [ PDF 884KB] ( 417 )
84 Fertilization Status of Facility Vegetable Business Entity and Investigation on Situation of Replacing Chemical Fertilizer by Organic Fertilizer—Based on an Empirical Analysis for Shunyi District of Beijing
LI Yanmei,SUN Yanxin,ZOU Guoyuan,GAO Yan,ZHANG Zifei,ZHANG Jinlei,LIAO Shangqiang,XU Mao
2021 Vol. 1 (9): 84-90 [Abstract] ( 243 ) [HTML 1KB] [ PDF 913KB] ( 431 )
91 A New Tomato F1 Hybrid — ‘Zuanhongmeili’
OUYANG Xian,BAI Zhanbing,ZHANG Songbai,SHI Xiaobin,ZHENG Liming,ZHOU Xiaoxun,TAN Fangjun,ZHANG Zhanhong Hot!
2021 Vol. 1 (9): 91-93 [Abstract] ( 197 ) [HTML 1KB] [ PDF 876KB] ( 437 )
94 A New Pepper F1 Hybrid — ‘Tianjiao No.23’
HUO Jianping,HUO Jiantai,LI Pengkui,WANG Dexian,LU Jianping,LU Wensheng,BU Huhu,ZHAO Zhenxiang,GUO Heng
2021 Vol. 1 (9): 94-96 [Abstract] ( 157 ) [HTML 1KB] [ PDF 874KB] ( 375 )
97 A New Oriental Melon F1 Hybrid — ‘Gantian No.5’
KONG Weiping,CHENG Hong,YUE Hongzhong,HOU Dong
2021 Vol. 1 (9): 97-99 [Abstract] ( 200 ) [HTML 1KB] [ PDF 858KB] ( 337 )
100 A New Mini-fruit Watermelon F1 Hybrid — ‘Manchun’
YU Yuhong,ZHAO Xiaolong,ZHANG Lin,ZHAO Jinhe,ZHAI Chao,DING Cong
2021 Vol. 1 (9): 100-102 [Abstract] ( 217 ) [HTML 1KB] [ PDF 935KB] ( 272 )
103
Hot!
2021 Vol. 1 (9): 103-106 [Abstract] ( 164 ) [HTML 1KB] [ PDF 939KB] ( 328 )
107
2021 Vol. 1 (9): 107-111 [Abstract] ( 266 ) [HTML 1KB] [ PDF 890KB] ( 320 )
112
Hot!
2021 Vol. 1 (9): 112-114 [Abstract] ( 162 ) [HTML 1KB] [ PDF 1325KB] ( 397 )
115
2021 Vol. 1 (9): 115-116 [Abstract] ( 161 ) [HTML 1KB] [ PDF 902KB] ( 383 )
117
2021 Vol. 1 (9): 117-119 [Abstract] ( 160 ) [HTML 1KB] [ PDF 1301KB] ( 646 )
120
2021 Vol. 1 (9): 120-122 [Abstract] ( 151 ) [HTML 1KB] [ PDF 901KB] ( 395 )
China Vegetables
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
More>>
中国蔬菜
   Copyright © 2011
China Vegetables
Address: the haidian district of Beijing zhongguancun south street, number 12 zip
code:100081 Tel:010-82109550 E-mail:zgsc@mail.caas.net.cn