China Vegetables
  
中国蔬菜
·Online Submission
·Manuscript Tracking
·Peer Review
·Editor Work
·Office Work
·Editor-in-chief
·Current Issue
·Archive
·Browse by section
·Hot Paper
·Volumn Content
·Read Articles
·Download Articles
·
Adv Search
More>>
 
 
2021 Vol.1 Issue.
6,Published 01 June 2021

1
Hot!
2021 Vol. 1 (6): 1-10 [Abstract] ( 142 ) [HTML 1KB] [ PDF 1906KB] ( 576 )
11
Hot!
2021 Vol. 1 (6): 11-16 [Abstract] ( 129 ) [HTML 1KB] [ PDF 991KB] ( 394 )
16
2021 Vol. 1 (6): 16-19 [Abstract] ( 134 ) [HTML 1KB] [ PDF 858KB] ( 384 )
20 Research Progress on Biochar Application in Greenhouse Vegetable Production
ZHANG Gongchen,WANG Bo,QIN Yuhong,LI Lei,ZHANG Shoucai
2021 Vol. 1 (6): 20-26 [Abstract] ( 144 ) [HTML 1KB] [ PDF 846KB] ( 435 )
27 Changes in Biological Characteristics of Postharvest Mushroom(Volvariella volvacea)and Research Progress in Quality Preservation Technology
LI Ruirong1,2,LIN Junfang1,2,ZHENG Qianwang1,2,ZOU Yuan1,2,GUO Liqiong1,2*
2021 Vol. 1 (6): 27-33 [Abstract] ( 142 ) [HTML 1KB] [ PDF 1010KB] ( 243 )
34 Analysis of Fruit Umami Differential Metabolites of Bottle Gourd Based on Widely Targeted Metabolomics
LU Zhongfu,LI Yanwei,WANG Ying,WU Xiaohua,WU Xinyi,WANG Jian,WANG Baogen,LI Guojing* Hot!
2021 Vol. 1 (6): 34-41 [Abstract] ( 138 ) [HTML 1KB] [ PDF 1580KB] ( 278 )
42 Transcriptome Analysis of Okra under Salt Stress
LIAN Dongmei,LAI Zhengfeng,YAO Yunfa,HONG Jianji*
2021 Vol. 1 (6): 42-48 [Abstract] ( 131 ) [HTML 1KB] [ PDF 1055KB] ( 297 )
49 Development of Molecular Marker for Color of Corm Flesh Fiber in Taro Based on Using SLAF-seq Technology
SUN Yalin,WANG Zhixin,JI Qun,LIU Yuping,HUANG Xinfang,ZHU Honglian,KE Weidong*
2021 Vol. 1 (6): 49-54 [Abstract] ( 125 ) [HTML 1KB] [ PDF 1100KB] ( 194 )
55 Studies on Genetic Character of Phytohaem Agglutinin Content in Common Bean
REN Sanguo,CHEN Weida,SHAO Jingjie,LU Shuang,CHEN Gao,CHEN Chanyou*
2021 Vol. 1 (6): 55-60 [Abstract] ( 145 ) [HTML 1KB] [ PDF 974KB] ( 177 )
61 Establishment of Determination Method for Lignin Content in Chinese Cabbage
SUN Xiao,LI Guoliang,LI Fei,ZHANG Shifan,ZHANG Hui,DAI Yun,SUN Rifei,ZHANG Shujiang
2021 Vol. 1 (6): 61-67 [Abstract] ( 163 ) [HTML 1KB] [ PDF 1234KB] ( 422 )
68 Comparative Studies on Determination of Crude Protein in Common Vegetables by Dumas Combustion Method and Kjeldahl Method
CHANG Shuo,ZHANG Yanguo,LIU Guangyang,XU Xiaomin,HUANG Xiaodong,LYU Jun,XU Donghui*
2021 Vol. 1 (6): 68-73 [Abstract] ( 148 ) [HTML 1KB] [ PDF 1126KB] ( 276 )
74 Analysis of Physiological Differences of Leaf Mustard with Different Cold Tolerance under Low Temperature Stress
WANG Yuxian2,YAO Peijie1,YUAN Yinghui1,YANG Wenjie1,WAN Zhengjie1*
2021 Vol. 1 (6): 74-79 [Abstract] ( 140 ) [HTML 1KB] [ PDF 2671KB] ( 208 )
80 Screen of Capsicum Germplasm Resources Resistant to Tomato Zonate Spot Virus
ZHAO Lihua1,ZHU Yangyang1,2,QIU Runshuang1,2,LI Bowen1,2,LI Jing2*,DONG Jiahong1,3*
2021 Vol. 1 (6): 80-84 [Abstract] ( 129 ) [HTML 1KB] [ PDF 1059KB] ( 220 )
85 Pathogen Identification of Eggplant Sclerotinia Rot and Screening of Resistant Germplasm Resources
LI Weiliu,WU Yongguan,GAN Guiyun,JIANG Yaqin,YU Ning,LI Wenjia,LI Yan,KANG Dexian,WANG Yikui*
2021 Vol. 1 (6): 85-91 [Abstract] ( 141 ) [HTML 1KB] [ PDF 1211KB] ( 239 )
92 A New Male Sterile Pepper F1 Hybrid —‘Honglacushengjiao’
SU Dan,HU Mingwen*,LIAO Fangfang,ZHU Wenchang,SONG Lala,PENG Guihua
2021 Vol. 1 (6): 92-95 [Abstract] ( 152 ) [HTML 1KB] [ PDF 846KB] ( 244 )
96 A New Cucumber F1 Hybrid —‘Shengxia 163’ for Protected Field
QIU Zhijun,CHENG Lin*,SUN Mingwen,WEI Meitian,HAN Yurui,WANG Xue,GUO Jiajin
2021 Vol. 1 (6): 96-98 [Abstract] ( 148 ) [HTML 1KB] [ PDF 820KB] ( 207 )
99 A New Small Fruit Type Watermelon F1 Hybrid —‘Ningnongke No.5’
YU Rong,TIAN Mei,GUO Song,YANG Wanbang,WANG Zhiqiang,LIU Shengfeng*
2021 Vol. 1 (6): 99-101 [Abstract] ( 130 ) [HTML 1KB] [ PDF 813KB] ( 162 )
102 A New Ginger Variety —‘Yujiang No.3’
LI Honglei1,LIU Ran2,WU Lin1,HUANG Ke1,JIANG Yusong1,ZHOU Xian3,LIU Yiqing3*
2021 Vol. 1 (6): 102-104 [Abstract] ( 137 ) [HTML 1KB] [ PDF 835KB] ( 298 )
105
2021 Vol. 1 (6): 105-107 [Abstract] ( 151 ) [HTML 1KB] [ PDF 1477KB] ( 398 )
108
2021 Vol. 1 (6): 108-111 [Abstract] ( 184 ) [HTML 1KB] [ PDF 1028KB] ( 283 )
112
2021 Vol. 1 (6): 112-114 [Abstract] ( 153 ) [HTML 1KB] [ PDF 941KB] ( 206 )
115
Hot!
2021 Vol. 1 (6): 115-117 [Abstract] ( 172 ) [HTML 1KB] [ PDF 899KB] ( 250 )
118
2021 Vol. 1 (6): 118-120 [Abstract] ( 172 ) [HTML 1KB] [ PDF 1612KB] ( 261 )
120
2021 Vol. 1 (6): 120-122 [Abstract] ( 140 ) [HTML 1KB] [ PDF 1609KB] ( 266 )
China Vegetables
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
More>>
中国蔬菜
   Copyright © 2011
China Vegetables
Address: the haidian district of Beijing zhongguancun south street, number 12 zip
code:100081 Tel:010-82109550 E-mail:zgsc@mail.caas.net.cn