China Vegetables
  
中国蔬菜
·Online Submission
·Manuscript Tracking
·Peer Review
·Editor Work
·Office Work
·Editor-in-chief
·Current Issue
·Archive
·Browse by section
·Hot Paper
·Volumn Content
·Read Articles
·Download Articles
·
Adv Search
More>>
 
 
2021 Vol.1 Issue.
4,Published 01 April 2021

1
Hot!
2021 Vol. 1 (4): 1-4 [Abstract] ( 190 ) [HTML 1KB] [ PDF 1356KB] ( 848 )
5
Hot!
2021 Vol. 1 (4): 5-11 [Abstract] ( 176 ) [HTML 1KB] [ PDF 1696KB] ( 780 )
12
2021 Vol. 1 (4): 12-15 [Abstract] ( 182 ) [HTML 1KB] [ PDF 916KB] ( 541 )
16 Research Progress on Cucumber Genetic Breeding During ‘The Thirteenth Five-year Plan’ in China
ZHANG Shengping,MIAO Han,BO Kailiang,DONG Shaoyun,GU Xingfang Hot!
2021 Vol. 1 (4): 16-26 [Abstract] ( 286 ) [HTML 1KB] [ PDF 921KB] ( 1254 )
27 Research Progress on Heat Stress and Heat Tolerance in Solanaceous Vegetables
YU Chuying,YIN Yanxu,Wang Fei,LI Ning,GAO Shenghua,Juntawong Niran,WU Jun,JIAO Chunhai,YAO Minghua Hot!
2021 Vol. 1 (4): 27-40 [Abstract] ( 268 ) [HTML 1KB] [ PDF 1385KB] ( 858 )
41 Application of Genome-wide Association Study in Vegetable Breeding
ZENG Meijuan,LIU Jianting,ZHUO Lingling,CHEN Mindong,YE Xinru,WANG Bin,ZHU Haisheng*,WEN Qingfang
2021 Vol. 1 (4): 41-47 [Abstract] ( 185 ) [HTML 1KB] [ PDF 947KB] ( 628 )
53 Morphological Characteristic Changes in Floral Bud Differentiation Process of Welsh Onion
YANG Guodong,LI Na,JIA Junxiang,Tian Yun,JIANG Xintao,CUI Lianwei
2021 Vol. 1 (4): 53-58 [Abstract] ( 257 ) [HTML 1KB] [ PDF 1412KB] ( 725 )
59 Establishment of a Regeneration System in Wax Gourd( Benincasa hispida Cogn.)
LI Zhifang,YAN Jinqiang,HAN Xiangfeng,XIE Dasen,LIU Wenrui,WU Qianhui,JIANG Biao
2021 Vol. 1 (4): 59-63 [Abstract] ( 218 ) [HTML 1KB] [ PDF 1313KB] ( 736 )
64 Establishment of Identification Method for Resistance to Bacterial Angular Leaf Spot in Chinese Cabbage
REN Junhui,LIU Yan,JI Jingjing,CHEN Zhiqiang,ZHANG Yaowei
2021 Vol. 1 (4): 64-68 [Abstract] ( 182 ) [HTML 1KB] [ PDF 1233KB] ( 575 )
69 Effects of Foliage Spraying of GeO2 on Germanium Accumulation and Nutritional Qualities of Garlic
QI Xiaofang,LI Xiaxia,LIU Zhongxiao,CHENG Zhihui
2021 Vol. 1 (4): 69-74 [Abstract] ( 180 ) [HTML 1KB] [ PDF 911KB] ( 355 )
75 Effect of Earthworm Activities on Growth,Yield of Continuous-cropping Lily and Fusarium Wilt Control
LU Yaoxiong,GAO Peng,LI Mianyong,CUI Xinwei,ZHU Xiaoqi,PENG Fuyuan,DAI Liangying
2021 Vol. 1 (4): 75-81 [Abstract] ( 166 ) [HTML 1KB] [ PDF 1004KB] ( 483 )
82 Effects of Different Slow-release Fertilizers on Photosynthesis,Yield and Quality of Zizania aquatica
LI Tong,WU Zhanhui,TONG Jing,WANG Liping,WANG Baoju,LIU Ziying
2021 Vol. 1 (4): 82-87 [Abstract] ( 174 ) [HTML 1KB] [ PDF 893KB] ( 481 )
88 Studies on Technology for Hybrid Seed Production of Long Eggplant in Southwest China
ZHOU Shanshan,TAO Tao,ZOU Min,YANG Yang,WANG Yongqing,TIAN Shibin
2021 Vol. 1 (4): 88-91 [Abstract] ( 174 ) [HTML 1KB] [ PDF 864KB] ( 605 )
92 A New Pepper F1 Hybrid —‘Xiangluo’
HE Jingwen,WU Di,FU Wenting,ZHU Yongpeng,CHEN Song
2021 Vol. 1 (4): 92-94 [Abstract] ( 181 ) [HTML 1KB] [ PDF 2691KB] ( 442 )
95 A New Watermelon F1 Hybrid —‘Guifei’
XIE Huayun,HE Yi,HONG Rixin,YE Yunfeng,LI Guifen,QIN Sihua,HUANG Jinyan,LIU Tangjing,CHEN Dongkui,LI Tianyan
2021 Vol. 1 (4): 95-97 [Abstract] ( 175 ) [HTML 1KB] [ PDF 2681KB] ( 425 )
98 A New Bitter Gourd F1 Hybrid —‘Jintian 188’
XIN Yaning,LI Chunwen,LEI Yingcai,OUYANG Liying,WAN Qun,SHUN Bin,LIAN Huashan
2021 Vol. 1 (4): 98-100 [Abstract] ( 137 ) [HTML 1KB] [ PDF 2683KB] ( 362 )
101 A New Sweet Corn F1 Hybrid —‘Shuangse 1424’
WANG Ying,WANG Xiaoling,XI Xiaofei,QIAO Zhihui,WANG Haixu,CHEN Fuzhi,ZHANG Zhengjie
2021 Vol. 1 (4): 101-103 [Abstract] ( 156 ) [HTML 1KB] [ PDF 2630KB] ( 317 )
104
2021 Vol. 1 (4): 104-109 [Abstract] ( 175 ) [HTML 1KB] [ PDF 1554KB] ( 613 )
109
Hot!
2021 Vol. 1 (4): 109-111 [Abstract] ( 180 ) [HTML 1KB] [ PDF 999KB] ( 685 )
112
2021 Vol. 1 (4): 112-114 [Abstract] ( 144 ) [HTML 1KB] [ PDF 920KB] ( 421 )
115
2021 Vol. 1 (4): 115-117 [Abstract] ( 148 ) [HTML 1KB] [ PDF 1049KB] ( 382 )
117
Hot!
2021 Vol. 1 (4): 117-119 [Abstract] ( 169 ) [HTML 1KB] [ PDF 1577KB] ( 258 )
120
2021 Vol. 1 (4): 120-122 [Abstract] ( 172 ) [HTML 1KB] [ PDF 1922KB] ( 744 )
China Vegetables
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
More>>
中国蔬菜
   Copyright © 2011
China Vegetables
Address: the haidian district of Beijing zhongguancun south street, number 12 zip
code:100081 Tel:010-82109550 E-mail:zgsc@mail.caas.net.cn