China Vegetables
  
中国蔬菜
·Online Submission
·Manuscript Tracking
·Peer Review
·Editor Work
·Office Work
·Editor-in-chief
·Current Issue
·Archive
·Browse by section
·Hot Paper
·Volumn Content
·Read Articles
·Download Articles
·
Adv Search
More>>
 
 
2021 Vol.1 Issue.
1,Published 01 January 2021

1
Hot!
2021 Vol. 1 (1): 1-3 [Abstract] ( 180 ) [HTML 1KB] [ PDF 2280KB] ( 1093 )
4
Hot!
2021 Vol. 1 (1): 4-10 [Abstract] ( 262 ) [HTML 1KB] [ PDF 1448KB] ( 1736 )
11
2021 Vol. 1 (1): 11-14 [Abstract] ( 174 ) [HTML 1KB] [ PDF 1769KB] ( 722 )
15 Research Progress on Cabbage Genetic Breeding During ‘The Thirteenth Five-year Plan’ in China
YANG Limei,FANG Zhiyuan,ZHANG Yangyong,ZHUANG Mu,LYU Honghao,WANG Yong,JI Jialei,LIU Yumei,LI Zhansheng,HAN Fengqing Hot!
2021 Vol. 1 (1): 15-21 [Abstract] ( 239 ) [HTML 1KB] [ PDF 874KB] ( 1934 )
22 Research Progress on Chinese Cabbage Genetic Breeding During‘The Thirteenth Five-year Plan’in China
ZHANG Fenglan,YU Shuancang,YU Yangjun,ZHANG Deshuang,SU Tongbing,ZHAO Xiuyun,WANG Weihong,LI Peirong,XIN Xiaoyun Hot!
2021 Vol. 1 (1): 22-32 [Abstract] ( 234 ) [HTML 1KB] [ PDF 1014KB] ( 1820 )
33 Research Progress on Broccoli Genetic Breeding During ‘The Thirteenth Five-year Plan’ in China
LI Zhansheng,LIU Yumei,HAN Fengqing,FANG Zhiyuan,ZHANG Yangyong,YANG Limei,ZHUANG Mu,LYU Honghao,WANG Yong,JI Jialei Hot!
2021 Vol. 1 (1): 33-40 [Abstract] ( 293 ) [HTML 1KB] [ PDF 889KB] ( 2068 )
41 Molecular Marker-assisted Selective Breeding of Sweet Pepper Inbred Line with Resistance Gene(L4)to Tobamovirus and Resistance Gene(Pvr4)to Potato virus Y
YU Hailong,WANG Lihao,ZHANG Baoxi,ZHANG Zhenghai,CAO Yacong Hot!
2021 Vol. 1 (1): 41-47 [Abstract] ( 209 ) [HTML 1KB] [ PDF 1909KB] ( 620 )
48 Effects of Exogenous 24-epibrassinolide on Tomato Seedling Growth and Potassium Accumulation Under Sub-low Temperature
YANG Lian,GAO Huan,WU Fengzhi
2021 Vol. 1 (1): 48-55 [Abstract] ( 196 ) [HTML 1KB] [ PDF 1305KB] ( 489 )
56 Comprehensive Evaluation on Bolting Nature of Welsh Onion Germplasm Resources
YANG Guodong,LI Na,JIA Junxiang,TIAN Yun,JIANG Xintao,JIANG Binbin,CUI Lianwei
2021 Vol. 1 (1): 56-61 [Abstract] ( 185 ) [HTML 1KB] [ PDF 866KB] ( 541 )
62 Effect of Different Full Biodegradation Film on Stem Lettuce Production
LI Shuifeng,WANG Huaying,XU Chuchu,FAN Zhengwei,ZHONG Shuiliang,HU Meihua
2021 Vol. 1 (1): 62-65 [Abstract] ( 191 ) [HTML 1KB] [ PDF 874KB] ( 500 )
66 Screening and Identification of Phosphate-solubilizing Microorganism(PSM)in Burdock Rhizosphere Soil and Optimization of Phosphate-solubilizing Conditions
SUN Ke,GENG Fengying,YU Qiuju,WANG Feng
2021 Vol. 1 (1): 66-72 [Abstract] ( 170 ) [HTML 1KB] [ PDF 1761KB] ( 507 )
73 Effect of Different Numbers of Vernalization Day on Autumn Generation-adding Seed Reproduction of Pakchoi in Southern Zhejiang
SHU Jun,HUANG Wenbin,LOU Jianying,FENG Guang,ZHANG Jianlong,LI Lebin,ZHANG Jingli,WU Xiaobao
2021 Vol. 1 (1): 73-78 [Abstract] ( 162 ) [HTML 1KB] [ PDF 1010KB] ( 559 )
79 Residues and Digestion Dynamics of Cyantraniliprole and Pymetrozine in Pumpkin
LI Anying,ZHANG Shaojun,CHEN Yongda,ZHAO Xudong,LI Hongyan,ZHENG Zhenshan
2021 Vol. 1 (1): 79-83 [Abstract] ( 250 ) [HTML 1KB] [ PDF 1163KB] ( 388 )
84 Biological Control Experiment on Leek Gray Mould in Protected Fields
WANG Dan,SHI Zhaopeng,LI Ping,LIU Cunhui,YIN Shanshan, LI Jishun,ZUO Libo,SUN Zuowen
2021 Vol. 1 (1): 84-88 [Abstract] ( 201 ) [HTML 1KB] [ PDF 902KB] ( 710 )
89 A New Luffa acutangula F1 Hybrid —‘Guiguan No.5’
KANG Dexian,LI Yian,LU Fashi,WU Yongguan,LU Yacheng,JIANG Yaqin,MO Yangpeng,GAN Guiyun1,LI Weiliu1,WANG Yikui,LI Wenjia1
2021 Vol. 1 (1): 89-91 [Abstract] ( 165 ) [HTML 1KB] [ PDF 2738KB] ( 495 )
92 A New Pickled Pepper F1 Hybrid —‘Qianla No.10’
YANG Hong,JIANG Hong,LIU Chongzheng,LAI Wei,YAN Xi
2021 Vol. 1 (1): 92-95 [Abstract] ( 168 ) [HTML 1KB] [ PDF 2740KB] ( 596 )
95 A High Quality and Cracking Tolerant New Watermelon F1 Hybrid —‘Jingying’
REN Yi,GONG Guoyi,ZHANG Haiying,GUO Shaogui,ZHANG Jie,LI Maoying,YU Yongtao,XU Yong
2021 Vol. 1 (1): 95-97 [Abstract] ( 296 ) [HTML 1KB] [ PDF 2711KB] ( 402 )
98 A New Black Waxy Corn F1 Hybrid —‘Jinnuo No.20 ’
FAN Rui,CHEN Yongxin,DONG Lihong,ZHAI Guangqian,LI Wenhe,RUAN Fulin
2021 Vol. 1 (1): 98-101 [Abstract] ( 230 ) [HTML 1KB] [ PDF 2669KB] ( 409 )
102
2021 Vol. 1 (1): 102-104 [Abstract] ( 171 ) [HTML 1KB] [ PDF 2366KB] ( 510 )
105
2021 Vol. 1 (1): 105-107 [Abstract] ( 160 ) [HTML 1KB] [ PDF 1705KB] ( 383 )
108
2021 Vol. 1 (1): 108-109 [Abstract] ( 193 ) [HTML 1KB] [ PDF 1439KB] ( 437 )
110
2021 Vol. 1 (1): 110-112 [Abstract] ( 162 ) [HTML 1KB] [ PDF 1007KB] ( 522 )
112
2021 Vol. 1 (1): 112-116 [Abstract] ( 173 ) [HTML 1KB] [ PDF 2224KB] ( 545 )
117
2021 Vol. 1 (1): 117-122 [Abstract] ( 171 ) [HTML 1KB] [ PDF 1412KB] ( 436 )
China Vegetables
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
More>>
中国蔬菜
   Copyright © 2011
China Vegetables
Address: the haidian district of Beijing zhongguancun south street, number 12 zip
code:100081 Tel:010-82109550 E-mail:zgsc@mail.caas.net.cn