China Vegetables
  
中国蔬菜
·Online Submission
·Manuscript Tracking
·Peer Review
·Editor Work
·Office Work
·Editor-in-chief
·Current Issue
·Archive
·Browse by section
·Hot Paper
·Volumn Content
·Read Articles
·Download Articles
·
Adv Search
More>>
 
 
2020 Vol.1 Issue.
5,Published 01 May 2020

1
Hot!
2020 Vol. 1 (5): 1-4 [Abstract] ( 191 ) [HTML 1KB] [ PDF 1482KB] ( 466 )
5
2020 Vol. 1 (5): 5-8 [Abstract] ( 206 ) [HTML 1KB] [ PDF 1547KB] ( 466 )
9
2020 Vol. 1 (5): 9-11 [Abstract] ( 303 ) [HTML 1KB] [ PDF 1446KB] ( 450 )
12 Occurrence,Distribution and Prevention of Tomato brown rugose fruit virus
ZHANG Yu,ZHANG Song-bai,ZHANG De-yong,LIU Hui,ZHANG Zhan-hong,ZHANG You-jun,LIU Yong Hot!
2020 Vol. 1 (5): 12-17 [Abstract] ( 378 ) [HTML 1KB] [ PDF 2420KB] ( 945 )
18 Genetic Analysis of Salt Tolerance of Rootstock-used Pumpkin
ZHANG Ya-wen,WANG Jian,GE Rui-dong,GUO Shi-rong,SHU Sheng,WANG Yu,SUN Jin,LI Xing Hot!
2020 Vol. 1 (5): 18-25 [Abstract] ( 213 ) [HTML 1KB] [ PDF 1732KB] ( 373 )
26 QTL Analysis of Melon Stigma Color
GUO Yu,GUO Hai-yan,LUO Lan,LIU Shi,GAO Ye,ZHANG Tai-feng,LUAN Fei-shi,WANG Xue-zheng
2020 Vol. 1 (5): 26-33 [Abstract] ( 217 ) [HTML 1KB] [ PDF 2245KB] ( 330 )
34 Effects of Seed Soaking with Spermidine on Tomato Seed Germination and Seedling Tolerance to High Temperature
WANG Yu,LIU Guo-zhou,CAI Li-cong,GUO Shi-rong
2020 Vol. 1 (5): 34-39 [Abstract] ( 269 ) [HTML 1KB] [ PDF 2416KB] ( 395 )
40 Studies on Cultivation Mode of East-west Ridge for Tomato Cultivation with Bags in Sliding-cover Solar Greenhouse
YANG Yu-song,ZHENG Xin-yu,LIU Jie,SUN Zhou-ping Hot!
2020 Vol. 1 (5): 40-47 [Abstract] ( 193 ) [HTML 1KB] [ PDF 1774KB] ( 351 )
48 Effects of Applying Soil Conditioner on Soil Arsenic Uptake by Eruca sativa Mill.var. sativa in Acidic Soil
TANG Ruo-tong,LI Ge-wei,SUN Run-ze,FAN Bing-qian,CHEN Qing
2020 Vol. 1 (5): 48-53 [Abstract] ( 182 ) [HTML 1KB] [ PDF 2013KB] ( 325 )
54 Effects of Different Rootstocks on Seedling Growth and Side Branch Germination of Grafted Watermelon
LI Wei-qiang,CHE Ya-li,ZENG Feng,SONG Quan-bin,XIE Feng-chun,WANG Wen-jun
2020 Vol. 1 (5): 54-58 [Abstract] ( 182 ) [HTML 1KB] [ PDF 1743KB] ( 398 )
59 Effects of Different Cultivation Pattern on Strawberry Growth and Development
2020 Vol. 1 (5): 59-64 [Abstract] ( 231 ) [HTML 1KB] [ PDF 1856KB] ( 378 )
65 Investigation and Analysis of Input-output Characteristics of Vegetable Farmers in Beijing
CHEN Hong-wei,MU Yue-ying,SHEN Chen
2020 Vol. 1 (5): 65-69 [Abstract] ( 192 ) [HTML 1KB] [ PDF 1452KB] ( 333 )
70 Analysis of Pest Species and Population Dynamics of Highland Solanaceous Vegetables in Hubei Province
JIAO Zhen-biao,JIAO Zhong-jiu,WU Jin-ping,ZHU Feng-juan,GUO Feng-ling,ZHOU Jie,LIU Zhi-xiong,CHEN Lei-fu,QIU Zheng-ming
2020 Vol. 1 (5): 70-76 [Abstract] ( 195 ) [HTML 1KB] [ PDF 2213KB] ( 258 )
77 Creation of New Parent Materials and Breeding of New Flowering Chinese Cabbage Variety—‘18A1’
ZHANG De-shuang,ZHANG Feng-lan,YU Yang-jun,ZHAO Xiu-yun,YU Shuan-cang,WANG Weihong,SU Tong-bing,LI Pei-rong,LU Gui-xiang Hot!
2020 Vol. 1 (5): 77-80 [Abstract] ( 197 ) [HTML 1KB] [ PDF 2500KB] ( 324 )
81 A New Mini Chinese Cabbage F1 Hybrid—‘Jingchunwa No.4’
YU Yang-jun,ZHANG Feng-lan,ZHANG De-shuang,ZHAO Xiu-yun,YU Shuan-cang,WANG Wei-hong,SU Tong-bing,LI Pei-rong
2020 Vol. 1 (5): 81-84 [Abstract] ( 258 ) [HTML 1KB] [ PDF 2326KB] ( 295 )
85 A New Processing-purpose Pepper F1 Hybrid—‘Tianjiao No.19’
LU Jian-ping,LI Tong,HUO Jian-tai,LI Peng-kui,LU Wen-sheng,HUO Jian-ping
2020 Vol. 1 (5): 85-87 [Abstract] ( 232 ) [HTML 1KB] [ PDF 2284KB] ( 280 )
88 A New Cowpea Cultivar—‘Zhijiang 618’
WANG Bao-gen,WU Xin-yi,XU Pei,WU Xiao-hua,LU Zhong-fu,WANG Ying,LI Guo-jing
2020 Vol. 1 (5): 88-91 [Abstract] ( 377 ) [HTML 1KB] [ PDF 2413KB] ( 266 )
91 A New Pumpkin F1 Hybrid—‘Miniyu’
MA Jian-xiang,WEI Chun-hua,WANG En-yu,LI Wan-ru,ZHANG Xian
2020 Vol. 1 (5): 91-94 [Abstract] ( 240 ) [HTML 1KB] [ PDF 2350KB] ( 273 )
95
Hot!
2020 Vol. 1 (5): 95-97 [Abstract] ( 178 ) [HTML 1KB] [ PDF 2667KB] ( 257 )
97
2020 Vol. 1 (5): 97-99 [Abstract] ( 171 ) [HTML 1KB] [ PDF 2312KB] ( 323 )
100
2020 Vol. 1 (5): 100-102 [Abstract] ( 156 ) [HTML 1KB] [ PDF 1688KB] ( 324 )
102
2020 Vol. 1 (5): 102-104 [Abstract] ( 155 ) [HTML 1KB] [ PDF 2549KB] ( 301 )
105
2020 Vol. 1 (5): 105-107 [Abstract] ( 152 ) [HTML 1KB] [ PDF 1588KB] ( 281 )
107
2020 Vol. 1 (5): 107-109 [Abstract] ( 190 ) [HTML 1KB] [ PDF 1560KB] ( 296 )
110
2020 Vol. 1 (5): 110-111 [Abstract] ( 184 ) [HTML 1KB] [ PDF 1483KB] ( 307 )
China Vegetables
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
More>>
中国蔬菜
   Copyright © 2011
China Vegetables
Address: the haidian district of Beijing zhongguancun south street, number 12 zip
code:100081 Tel:010-82109550 E-mail:zgsc@mail.caas.net.cn