China Vegetables
  
中国蔬菜
·Online Submission
·Manuscript Tracking
·Peer Review
·Editor Work
·Office Work
·Editor-in-chief
·Current Issue
·Archive
·Browse by section
·Hot Paper
·Volumn Content
·Read Articles
·Download Articles
·
Adv Search
More>>
 
 
2020 Vol.1 Issue.
3,Published 01 March 2020

1
Hot!
2020 Vol. 1 (3): 1-4 [Abstract] ( 226 ) [HTML 1KB] [ PDF 1542KB] ( 363 )
5
Hot!
2020 Vol. 1 (3): 5-11 [Abstract] ( 213 ) [HTML 1KB] [ PDF 1645KB] ( 387 )
11
2020 Vol. 1 (3): 11-15 [Abstract] ( 195 ) [HTML 1KB] [ PDF 1479KB] ( 352 )
16
2020 Vol. 1 (3): 16-20 [Abstract] ( 167 ) [HTML 1KB] [ PDF 1581KB] ( 329 )
21 Genetic Diversity Analysis and Fingerprinting Construction of Fresh Tomato Varieties
CHANG Rui-qing
2020 Vol. 1 (3): 21-27 [Abstract] ( 200 ) [HTML 1KB] [ PDF 1684KB] ( 268 )
28 Studies on Rapid Identification on Purity of Chinese Cabbage‘Niupai No.19’Hybrid Seed
LIU Shuan-tao,ZHANG Zhi-gang,WANG Li-hua,WANG Rong-hua,LI Qiao-yun,ZHAO Zhi-zhong Hot!
2020 Vol. 1 (3): 28-32 [Abstract] ( 178 ) [HTML 1KB] [ PDF 2055KB] ( 258 )
33 Effects of Different Prohexadion-calcium Concentration on Controlling Over Growth of Cucumber Seedlings
LI Rui,JIANG Xin-mei,LIU Han-bing,SHAO Qi-feng,WU Feng-zhi,YU Xi-hong
2020 Vol. 1 (3): 33-37 [Abstract] ( 177 ) [HTML 1KB] [ PDF 1718KB] ( 345 )
38 Effects of Nitrogen Fertilizer Dressing Ratio on Yield and Substrate Nutrients in Facilities Tomato
LIU Zhong-liang,GAO Jun-jie,GU Duan-yin,YAN Wei-qiang
2020 Vol. 1 (3): 38-43 [Abstract] ( 185 ) [HTML 1KB] [ PDF 1686KB] ( 293 )
44 Dynamic Monitoring(MED versus MEAM1) and Further Resistance Status of Field Population of Bemisia tabaci in Tianjin and Hainan
XIAO Si,ZHENG Hui-xin,YANG Zhong-xia,ZHANG You-jun Hot!
2020 Vol. 1 (3): 44-50 [Abstract] ( 161 ) [HTML 1KB] [ PDF 1599KB] ( 257 )
51 Resistance Identification and Evaluation of 47 Fresh Corn Hybrids to Sporisorium reilianum and Ustilago maydis
ZHOU Tian-wang,WANG Chun-ming,ZHANG Xiao-jie,GUO Cheng
2020 Vol. 1 (3): 51-55 [Abstract] ( 157 ) [HTML 1KB] [ PDF 1684KB] ( 246 )
56 Control Effect of Chinese Medicinal Herb Extracts on Powdery Mildew of Hullless Pumpkin
LI Fa-kang,LI Pei,LI Xing-yu,XUE Ying-yu
2020 Vol. 1 (3): 56-60 [Abstract] ( 181 ) [HTML 1KB] [ PDF 1816KB] ( 249 )
61 Application of FSA in Safety Assessment of Celery Pesticide Residue
WANG Jian-zhong,GUO Chun-jing,WU Xian-xin
2020 Vol. 1 (3): 61-66 [Abstract] ( 170 ) [HTML 1KB] [ PDF 1547KB] ( 255 )
67 Detection of Carbamate Pesticide Residue in Vegetables by Activated Carbon Purification Efficient Liquid Chromatography
WU Xin-hua,FENG He-song,ZHOU Dun-bai
2020 Vol. 1 (3): 67-70 [Abstract] ( 156 ) [HTML 1KB] [ PDF 1988KB] ( 284 )
71 Studies on Mechanism of Garlic Price Formation—based on Price Bubble Perspective
YUAN Tian-tian,ZHANG Bing,ZHAO Bang-hong,WANG Jun-qin
2020 Vol. 1 (3): 71-77 [Abstract] ( 273 ) [HTML 1KB] [ PDF 1991KB] ( 334 )
78 A New Pepper F1 Hybrid —‘ Huamei 105’
MA Dong-mei,TA Wen-shan,GUO Fan,BIAN Zhen,WU Jiao-jiao
2020 Vol. 1 (3): 78-80 [Abstract] ( 259 ) [HTML 1KB] [ PDF 2242KB] ( 286 )
81 A New Cucumber F1 Hybrid —‘ Longyuanhuangguan’
XU Chun-mei,ZHANG Zuo-biao,LIU Jing-lan,LI Ye,DONG De-jian,YAO Hong-quan
2020 Vol. 1 (3): 81-83 [Abstract] ( 167 ) [HTML 1KB] [ PDF 3066KB] ( 216 )
84 A New Melon Variety —‘Feicuilyubao’ with High Quality and Multi-resistance
MA Er-lei,ZANG Quan-yu,DING Wei-hong,WANG Yu-hong,HUANG Yun-ping
2020 Vol. 1 (3): 84-86 [Abstract] ( 166 ) [HTML 1KB] [ PDF 2984KB] ( 267 )
87 A New Processing Potato Variety —‘ Longshu No.17’
ZHENG Yong-wei,LI Zhang,QU Ya-ying,WEN Guo-hong,WU Yan-bin,BAI Yong-jie,LI Gao-feng
2020 Vol. 1 (3): 87-89 [Abstract] ( 188 ) [HTML 1KB] [ PDF 3044KB] ( 318 )
90
Hot!
2020 Vol. 1 (3): 90-93 [Abstract] ( 179 ) [HTML 1KB] [ PDF 3797KB] ( 365 )
94
Hot!
2020 Vol. 1 (3): 94-95 [Abstract] ( 163 ) [HTML 1KB] [ PDF 1983KB] ( 182 )
96
2020 Vol. 1 (3): 96-98 [Abstract] ( 143 ) [HTML 1KB] [ PDF 1929KB] ( 247 )
99
2020 Vol. 1 (3): 99-101 [Abstract] ( 172 ) [HTML 1KB] [ PDF 1823KB] ( 243 )
102
2020 Vol. 1 (3): 102-104 [Abstract] ( 158 ) [HTML 1KB] [ PDF 2499KB] ( 169 )
105
2020 Vol. 1 (3): 105-106 [Abstract] ( 150 ) [HTML 1KB] [ PDF 1665KB] ( 356 )
107
2020 Vol. 1 (3): 107-109 [Abstract] ( 192 ) [HTML 1KB] [ PDF 1575KB] ( 158 )
110
2020 Vol. 1 (3): 110-111 [Abstract] ( 145 ) [HTML 1KB] [ PDF 1560KB] ( 181 )
China Vegetables
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
More>>
中国蔬菜
   Copyright © 2011
China Vegetables
Address: the haidian district of Beijing zhongguancun south street, number 12 zip
code:100081 Tel:010-82109550 E-mail:zgsc@mail.caas.net.cn