China Vegetables
  
中国蔬菜
·Online Submission
·Manuscript Tracking
·Peer Review
·Editor Work
·Office Work
·Editor-in-chief
·Current Issue
·Archive
·Browse by section
·Hot Paper
·Volumn Content
·Read Articles
·Download Articles
·
Adv Search
More>>
 
 
2019 Vol.1 Issue.
8,Published 01 August 2019

1
Hot!
2019 Vol. 1 (8): 1-4 [Abstract] ( 275 ) [HTML 1KB] [ PDF 1537KB] ( 551 )
5
Hot!
2019 Vol. 1 (8): 5-8 [Abstract] ( 256 ) [HTML 1KB] [ PDF 1916KB] ( 406 )
9
Hot!
2019 Vol. 1 (8): 9-12 [Abstract] ( 243 ) [HTML 1KB] [ PDF 1955KB] ( 355 )
13 Research Progress on Breeding of Seed-used Pumpkin
SHI Yu-zi,MA Wei,SUN Ting-zhen,DUAN Ying,WANG Chang-lin
2019 Vol. 1 (8): 13-20 [Abstract] ( 273 ) [HTML 1KB] [ PDF 1816KB] ( 334 )
21 Cluster Analysis of Vegetable Industry Competitiveness in Different Regions of China
YU Li-yan,MU Yue-ying
2019 Vol. 1 (8): 21-27 [Abstract] ( 220 ) [HTML 1KB] [ PDF 1618KB] ( 361 )
28 Cloning of Heat Shock Protein Related Gene CmHSP70-5 and Expression Analysis under Heat Stress in Cucurbita moschata
HU Yan-ping,ZHOU Yang,YANG Chun,LIAO Dao-long,ZHU Bai-bi,WANG Min,HUANG Wen-feng,ZHANG Wen,YUN Tian-hai
2019 Vol. 1 (8): 28-33 [Abstract] ( 195 ) [HTML 1KB] [ PDF 1984KB] ( 259 )
34 Scab Resistance Evaluation of Potato Advanced Generation and SSR-assisted Screening
SONG Zhi-jun,BAI Ya-mei,ZHANG Jing-hua,ZHANG Shu,LI Hui,LYU Wen-he,WEI Qi
2019 Vol. 1 (8): 34-41 [Abstract] ( 164 ) [HTML 1KB] [ PDF 1811KB] ( 297 )
42 Auxiliary Screening of Polymeric Multi-resistance Tomato Materials Using KASP Molecular Marker Technology
LI Zong-jun,WANG Xian-yu,LIU Meng-jiao,CUI Xin-yue,ZHAO Xiong,CHEN Peng,OU Qing-qing Hot!
2019 Vol. 1 (8): 42-46 [Abstract] ( 231 ) [HTML 1KB] [ PDF 1584KB] ( 300 )
47 Response of Tomato Lateral Root to Salt Stress Under Hydroponic Condition
CHENG Bei,WANG Wei-hua
2019 Vol. 1 (8): 47-53 [Abstract] ( 173 ) [HTML 1KB] [ PDF 1858KB] ( 249 )
54 Studies on Pollination Biology of Water Caltrop
LI Shuang-mei,KE Wei-dong,PENG Jing,HUANG Xin-fang,LI Ming-hua
2019 Vol. 1 (8): 54-58 [Abstract] ( 189 ) [HTML 1KB] [ PDF 1903KB] ( 214 )
59 Effects of Branch Maturity on Growth and Nutrient Contents of Young Bud of Aralia elata(Miq.)Seem.
YU Xi-hong,SHAO Qi-feng,CHENG Yao,LIU Han-bing,HUI Ai-bin,JIANG Xin-mei,ZHAO Heng-tian
2019 Vol. 1 (8): 59-63 [Abstract] ( 226 ) [HTML 1KB] [ PDF 1740KB] ( 195 )
64 Studies on Physiological Race Identification of Plasmodiophora brassicae Woron. in Chinese Cabbage
ZHANG Shu-xia,ZHANG Qing-xia,SI Chao-guang,LI Jian,WANG Dian-chun,YANG Xiao-yun
2019 Vol. 1 (8): 64-67 [Abstract] ( 212 ) [HTML 1KB] [ PDF 1541KB] ( 287 )
68 Current Situation Analysis of Light and Simplified Production in Greenhouse Vegetable Gardens in Beijing
LI Zhan-tai,YANG Jun-gang,ZOU Guo-yuan,HUANG Jie,WANG Ji-qing
2019 Vol. 1 (8): 68-75 [Abstract] ( 218 ) [HTML 1KB] [ PDF 2264KB] ( 317 )
76 A New Watermelon F1 Hybrid —‘ Heijin No.2’
WANG Ming,ZHANG Tao,YANG Jin-ming,HOU Fu-en,SU Dong-tao,HAO Ke-xing
2019 Vol. 1 (8): 76-78 [Abstract] ( 223 ) [HTML 1KB] [ PDF 3173KB] ( 242 )
79 A New Pepper F1 Hybrid —‘ Tianjiao No.16’
LU Jian-ping,HUO Jian-tai,LI Peng-kui,HUO Jian-ping
2019 Vol. 1 (8): 79-81 [Abstract] ( 185 ) [HTML 1KB] [ PDF 3146KB] ( 266 )
82 A New Sweet Corn Variety —‘ Huanaitianyu 782’
YAN Jian-bin,SHAO Lin-sheng,WANG Jun-hua,WANG Rui-gang,ZHANG Xue-biao,ZHANG Peimin,PANG Xu,LIANG Hai-ying
2019 Vol. 1 (8): 82-85 [Abstract] ( 220 ) [HTML 1KB] [ PDF 3152KB] ( 228 )
85 A New Leek Variety —‘Yujiucong No.1’
WANG Wen-zhi,QU Guan,ZHANG Jun-yun,LI Xiao-liang1,DONG Guang1,LI Qing-yun
2019 Vol. 1 (8): 85-88 [Abstract] ( 188 ) [HTML 1KB] [ PDF 3636KB] ( 212 )
89
2019 Vol. 1 (8): 89-91 [Abstract] ( 136 ) [HTML 1KB] [ PDF 1431KB] ( 207 )
92
Hot!
2019 Vol. 1 (8): 92-94 [Abstract] ( 144 ) [HTML 1KB] [ PDF 2947KB] ( 311 )
95
2019 Vol. 1 (8): 95-97 [Abstract] ( 184 ) [HTML 1KB] [ PDF 1925KB] ( 276 )
98
Hot!
2019 Vol. 1 (8): 98-100 [Abstract] ( 278 ) [HTML 1KB] [ PDF 2925KB] ( 348 )
101
2019 Vol. 1 (8): 101-103 [Abstract] ( 126 ) [HTML 1KB] [ PDF 1531KB] ( 298 )
104
2019 Vol. 1 (8): 104-105 [Abstract] ( 136 ) [HTML 1KB] [ PDF 2467KB] ( 308 )
106
2019 Vol. 1 (8): 106-108 [Abstract] ( 167 ) [HTML 1KB] [ PDF 1548KB] ( 212 )
109
2019 Vol. 1 (8): 109-111 [Abstract] ( 210 ) [HTML 1KB] [ PDF 1574KB] ( 256 )
112
2019 Vol. 1 (8): 112-114 [Abstract] ( 174 ) [HTML 1KB] [ PDF 1546KB] ( 278 )
China Vegetables
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
More>>
中国蔬菜
   Copyright © 2011
China Vegetables
Address: the haidian district of Beijing zhongguancun south street, number 12 zip
code:100081 Tel:010-82109550 E-mail:zgsc@mail.caas.net.cn