China Vegetables
  
中国蔬菜
·Online Submission
·Manuscript Tracking
·Peer Review
·Editor Work
·Office Work
·Editor-in-chief
·Current Issue
·Archive
·Browse by section
·Hot Paper
·Volumn Content
·Read Articles
·Download Articles
·
Adv Search
More>>
 
 
2019 Vol.1 Issue.
1,Published 01 January 2019

1
Hot!
2019 Vol. 1 (1): 1-6 [Abstract] ( 314 ) [HTML 1KB] [ PDF 3005KB] ( 979 )
6
2019 Vol. 1 (1): 6-6 [Abstract] ( 311 ) [HTML 1KB] [ PDF 1441KB] ( 528 )
7
Hot!
2019 Vol. 1 (1): 7-12 [Abstract] ( 233 ) [HTML 1KB] [ PDF 1843KB] ( 797 )
13
Hot!
2019 Vol. 1 (1): 13-15 [Abstract] ( 233 ) [HTML 1KB] [ PDF 1713KB] ( 464 )
16
2019 Vol. 1 (1): 16-19 [Abstract] ( 199 ) [HTML 1KB] [ PDF 1525KB] ( 534 )
20 Cloning and Expression Analysis of Ribulose-1,5-bisphosphate carboxylase/oxygenase Small Subunit Gene BcrbcS in Pakchoi
LIU Dong-rang,HOU Xi-lin,XIAO Dong
2019 Vol. 1 (1): 20-25 [Abstract] ( 222 ) [HTML 1KB] [ PDF 2328KB] ( 667 )
26 Analysis of EMS Mutagenesis Condition for Bitter Gourd (Momordica charantia L.) Seed
CHENG Jiao-wen,ZHONG Jian,CHENG Yu-rou,HU Fang,CUI Jun-jie,HU Kai-lin
2019 Vol. 1 (1): 26-31 [Abstract] ( 286 ) [HTML 1KB] [ PDF 2492KB] ( 595 )
32 Screening of Disinfectant for Seedling Substrates with Plasmodiophora brassicae
GAO Qing-yun,ZHANG Si-yu,WANG Wei-ping,CHAI A-li,SHI Yan-xia,XIE Xue-wen,ZHANG Hong-jie,LI Bao-ju Hot!
2019 Vol. 1 (1): 32-36 [Abstract] ( 230 ) [HTML 1KB] [ PDF 1721KB] ( 490 )
36 Application of Recombinase Polymerase Amplification Technology in Detecting TYLCV
ZHOU Ying,YANG Li-mei,LIU Mei,HUANG Jin-bao
2019 Vol. 1 (1): 36-40 [Abstract] ( 231 ) [HTML 1KB] [ PDF 1656KB] ( 408 )
41 Studies on Physiology of Cold Tolerance Improved by Selenium in Potato Seedling
DING Xu,DING Hong-ying,WANG Ming,QIN Yu-zhi
2019 Vol. 1 (1): 41-46 [Abstract] ( 208 ) [HTML 1KB] [ PDF 2952KB] ( 376 )
46 Effects of Starter and Microbial Agent on Vegetable Waste Compost
CAI Jin-zhong,LIN Wan-ying,HE Shao-gui,ZHU Ling,YI Shu-ying,WANG Yan-yun
2019 Vol. 1 (1): 46-50 [Abstract] ( 280 ) [HTML 1KB] [ PDF 2214KB] ( 385 )
51 Effects of Biochar Addition on Fungi Diversity of Potato Rhizosphere Soil and Yield of Potato
HUANG Xiu-mei,LI Ming,RONG Su-ping,HU Yun,YANG Jin,ZHANG Yan-yan
2019 Vol. 1 (1): 51-56 [Abstract] ( 261 ) [HTML 1KB] [ PDF 2465KB] ( 390 )
57 Component Analysis of Volatility of Raw Garlic Extract and Its Control Effect on Pepper Phytophthora Blight
JI Wen-ping,CHEN Xi-jun,HE Chao,HE Zhen,WEI Li-hui,LIU You-zhou,ZHANG Qing,HUANG Ben-li
2019 Vol. 1 (1): 57-64 [Abstract] ( 255 ) [HTML 1KB] [ PDF 2222KB] ( 351 )
65 Screening,Identification and Control Effect of a Bio-control Bacteria for Pepper Phytophthora Blight
ZHAO Yi-sen,ZHANG Liang,SHENG Hao,YUAN Hong,ZHOU Qing 
2019 Vol. 1 (1): 65-69 [Abstract] ( 202 ) [HTML 1KB] [ PDF 1710KB] ( 459 )
70 A New Cucumber F1 Hybrid —‘ Jiza 17’
ZHAO Fu-shun,TAN Ke,JIANG Qi-feng,TIAN Shuo,LI Zhi-min,JIN Yu-zhong,WANG Yu-wei,XU Shi-lin
2019 Vol. 1 (1): 70-71 [Abstract] ( 208 ) [HTML 1KB] [ PDF 3181KB] ( 449 )
72 A New Squash F1 Hybrid —‘Kaishuai’
HAN Ai-qian,ZHANG Cui-xiang,CHENG Sheng
2019 Vol. 1 (1): 72-74 [Abstract] ( 188 ) [HTML 1KB] [ PDF 3196KB] ( 291 )
74 A New Pepper F1 Hybrid —‘Yanfeng No.1’
LI Jian-sheng,LIU Zhi-hua,CHEN Zu-hua,TANG Ke-lan,KUANG Bi-feng
2019 Vol. 1 (1): 74-76 [Abstract] ( 203 ) [HTML 1KB] [ PDF 3192KB] ( 494 )
77 A New Dwarf Bean Variety —‘ Qingcaidou No.3’
LI Jiang,LI Quan-hui,SHAO Deng-kui,HOU Quan-gang
2019 Vol. 1 (1): 77-79 [Abstract] ( 235 ) [HTML 1KB] [ PDF 3186KB] ( 327 )
80
2019 Vol. 1 (1): 80-84 [Abstract] ( 189 ) [HTML 1KB] [ PDF 1641KB] ( 442 )
85
2019 Vol. 1 (1): 85-89 [Abstract] ( 253 ) [HTML 1KB] [ PDF 3032KB] ( 760 )
89
Hot!
2019 Vol. 1 (1): 89-91 [Abstract] ( 245 ) [HTML 1KB] [ PDF 1557KB] ( 401 )
92
2019 Vol. 1 (1): 92-93 [Abstract] ( 190 ) [HTML 1KB] [ PDF 1551KB] ( 579 )
94
Hot!
2019 Vol. 1 (1): 94-97 [Abstract] ( 268 ) [HTML 1KB] [ PDF 1632KB] ( 431 )
98
2019 Vol. 1 (1): 98-99 [Abstract] ( 207 ) [HTML 1KB] [ PDF 2243KB] ( 415 )
100
2019 Vol. 1 (1): 100-102 [Abstract] ( 245 ) [HTML 1KB] [ PDF 2085KB] ( 313 )
103
2019 Vol. 1 (1): 103-105 [Abstract] ( 221 ) [HTML 1KB] [ PDF 2140KB] ( 532 )
China Vegetables
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
More>>
中国蔬菜
   Copyright © 2011
China Vegetables
Address: the haidian district of Beijing zhongguancun south street, number 12 zip
code:100081 Tel:010-82109550 E-mail:zgsc@mail.caas.net.cn