China Vegetables
  
中国蔬菜
·Online Submission
·Manuscript Tracking
·Peer Review
·Editor Work
·Office Work
·Editor-in-chief
·Current Issue
·Archive
·Browse by section
·Hot Paper
·Volumn Content
·Read Articles
·Download Articles
·
Adv Search
More>>
 
 
2018 Vol.1 Issue.
12,Published 01 December 2018

1
Hot!
2018 Vol. 1 (12): 1-4 [Abstract] ( 257 ) [HTML 1KB] [ PDF 1873KB] ( 753 )
5
Hot!
2018 Vol. 1 (12): 5-8 [Abstract] ( 249 ) [HTML 1KB] [ PDF 1761KB] ( 979 )
9
2018 Vol. 1 (12): 9-15 [Abstract] ( 224 ) [HTML 1KB] [ PDF 2868KB] ( 756 )
16 Research Progress in Basic Research Related to Pumpkin(Cucurbita spp.)Breeding
ZHENG Yang1,2,ZHANG Guo-yu1,ZHANG Fan1,TIAN Jia-xing1,ZHANG Sha-sha1,2,WANG Jian-shu2,LI Hai-zhen1*
2018 Vol. 1 (12): 16-23 [Abstract] ( 297 ) [HTML 1KB] [ PDF 1632KB] ( 703 )
23 Screening of Differentially Expressed Genes Between Savoy and Pakchoi by Transcriptome Sequencing Technology
WANG Ming-xia1,2,TIAN Hong-mei1,2,JIANG Hai-kun1,2,JIA Li1,2,WANG Yan1,2,FANG Ling1,2*
2018 Vol. 1 (12): 23-28 [Abstract] ( 289 ) [HTML 1KB] [ PDF 1643KB] ( 415 )
29 Control Effect of Na2CO3 and NaHCO3 on Tomato Strong Seedlings and Gray Mold
YU Zhao-ge1,WANG Ye1,SUI Xin-yi1,DENG Jia-le1,YU Gang1,ZHOU Di2*
2018 Vol. 1 (12): 29-32 [Abstract] ( 287 ) [HTML 1KB] [ PDF 1520KB] ( 513 )
33 Effects of Increasing Application of Ammonium Nitrogen on Root System Characteristics and Nutrients Utilization of Pakchoi under Substrate Cultivation in Northern China in Winter
GONG Hua-rui,LUO Hong-yi,QI Yan-yan,PANG Xiao-yan,WANG Xu-peng,LI Guo-hui
2018 Vol. 1 (12): 33-39 [Abstract] ( 200 ) [HTML 1KB] [ PDF 1808KB] ( 474 )
40 Studies on Controlling Tomato Corynespora Leaf Spot by Bacillus subtilis NBF809
HUANG Da-ye,CAO Chun-xia*,ZHANG Ya-ni,WANG Kai-mei,RAO Ben,WAN Zhong-yi,ZHOU Rong-hua,YANG Zi-wen
2018 Vol. 1 (12): 40-44 [Abstract] ( 295 ) [HTML 1KB] [ PDF 1914KB] ( 432 )
45 Effects of Symptoms of Nitrogen,Phosphorous and Potassium Deficiency on Growth and Physiological Characters of Solanum torvum Seedlings
XU Liang-zheng,ZENG Xian-lu,HE Gui-ling,LIU Hui-na,LIU De-liang,ZHU Hong-guan
2018 Vol. 1 (12): 45-49 [Abstract] ( 248 ) [HTML 1KB] [ PDF 1708KB] ( 518 )
49 Indoor Toxicity Measurement of Several Fungicides Against Colletotrichum lindemuthianum in vitro
DAI Qi-xing,ZHU Zhong-you,ZHANG Shu-wu,XU Bing-liang
2018 Vol. 1 (12): 49-53 [Abstract] ( 254 ) [HTML 1KB] [ PDF 2594KB] ( 480 )
54 China’s Vegetables Export Trade to ASEAN:An Empirical Study Based on Gravity Model
WANG Ming,MU Yue-ying
2018 Vol. 1 (12): 54-60 [Abstract] ( 221 ) [HTML 1KB] [ PDF 1726KB] ( 580 )
60 Status Analysis of Secondary Salinization of Greenhouse Soil in Chifeng City
LI Jie,MENG Ling-qiang,QU Bao-ru,ZHANG Xiao-mei,CUI Cong-cong
2018 Vol. 1 (12): 60-65 [Abstract] ( 194 ) [HTML 1KB] [ PDF 2237KB] ( 458 )
66 A New Cucumber F1 Hybrid —‘ Shengqiu No.2’
ZHANG Zuo-biao,XU Chun-mei,LIU Jing-lan
2018 Vol. 1 (12): 66-68 [Abstract] ( 195 ) [HTML 1KB] [ PDF 3151KB] ( 421 )
69 A New Pickled Pepper F1 Hybrid —‘ Yunla No.1’
DU Lei,LONG Hong-jin,GUI Min,ZHONG Qiu-yue,ZHANG Rui-hao,ZHU Yan,ZHANG Jue
2018 Vol. 1 (12): 69-71 [Abstract] ( 327 ) [HTML 1KB] [ PDF 3116KB] ( 449 )
72 A New Potato Variety —‘ Tongshu No.29’
YANG Chun,QI Hai-ying
2018 Vol. 1 (12): 72-75 [Abstract] ( 205 ) [HTML 1KB] [ PDF 3118KB] ( 498 )
75 A New Eggplant F1 Hybrid —‘Zhuqie No.11’
WANG Yong,JIANG Jun,ZHAO Hong-xing,LI Yan
2018 Vol. 1 (12): 75-77 [Abstract] ( 209 ) [HTML 1KB] [ PDF 3109KB] ( 489 )
78
Hot!
2018 Vol. 1 (12): 78-80 [Abstract] ( 226 ) [HTML 1KB] [ PDF 2048KB] ( 694 )
81
Hot!
2018 Vol. 1 (12): 81-84 [Abstract] ( 203 ) [HTML 1KB] [ PDF 3909KB] ( 637 )
85
Hot!
2018 Vol. 1 (12): 85-87 [Abstract] ( 223 ) [HTML 1KB] [ PDF 3827KB] ( 400 )
87
Hot!
2018 Vol. 1 (12): 87-90 [Abstract] ( 220 ) [HTML 1KB] [ PDF 1561KB] ( 514 )
91
2018 Vol. 1 (12): 91-93 [Abstract] ( 193 ) [HTML 1KB] [ PDF 2643KB] ( 660 )
94
2018 Vol. 1 (12): 94-96 [Abstract] ( 224 ) [HTML 1KB] [ PDF 1911KB] ( 499 )
97
2018 Vol. 1 (12): 97-98 [Abstract] ( 216 ) [HTML 1KB] [ PDF 1640KB] ( 490 )
99
2018 Vol. 1 (12): 99-104 [Abstract] ( 154 ) [HTML 1KB] [ PDF 1587KB] ( 674 )
China Vegetables
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
More>>
中国蔬菜
   Copyright © 2011
China Vegetables
Address: the haidian district of Beijing zhongguancun south street, number 12 zip
code:100081 Tel:010-82109550 E-mail:zgsc@mail.caas.net.cn