China Vegetables
  
中国蔬菜
·Online Submission
·Manuscript Tracking
·Peer Review
·Editor Work
·Office Work
·Editor-in-chief
·Current Issue
·Archive
·Browse by section
·Hot Paper
·Volumn Content
·Read Articles
·Download Articles
·
Adv Search
More>>
 
 
2017 Vol.1 Issue.
12,Published 01 December 2017

1
Hot!
2017 Vol. 1 (12): 1-4 [Abstract] ( 281 ) [HTML 1KB] [ PDF 2302KB] ( 834 )
5
2017 Vol. 1 (12): 5-9 [Abstract] ( 222 ) [HTML 1KB] [ PDF 1514KB] ( 1029 )
10
2017 Vol. 1 (12): 10-13 [Abstract] ( 216 ) [HTML 1KB] [ PDF 1516KB] ( 860 )
14 Research Progress on Genetic Engineering of Drought-resistant Tomato
LI Jin-hua,WANG Ya-ling,PAN Yu,SU Cheng-gang,ZHANG Xing-guo
2017 Vol. 1 (12): 14-23 [Abstract] ( 305 ) [HTML 1KB] [ PDF 1646KB] ( 1227 )
23 Effects of Supplementary Light at Different Time on Quality of Cucumber Seedlings in Solar Greenhouse
WANG Bing-hua,SUN Feng-qing,LI Juan-qi,TIAN Yong-qiang,GAO Li-hong Hot!
2017 Vol. 1 (12): 23-29 [Abstract] ( 316 ) [HTML 1KB] [ PDF 2148KB] ( 853 )
30 Isolation of Heat-stable Candidate Gene Mi-9 for Resistance to Root-knot Nematode in Wild Tomato LA2157 and Construction of Over-expressive Vector
WANG Yin-lei,CHEN Wei-nan,ZHAO Li-ping,ZHOU Rong,SONG Liu-xia,YU Wen-gui,ZHAO Tong-min
2017 Vol. 1 (12): 30-34 [Abstract] ( 317 ) [HTML 1KB] [ PDF 2498KB] ( 731 )
35 Identification and Screening of Radish Clubroot Resistance in Changyang Mountainous Area of Hubei Province
GAN Cai-xia,CUI Lei,YUAN Wei-ling,DENG Xiao-hui,YU Xiao-qing,JIAO Zhen-biao,JIAO Zhong-jiu,ZHU Feng-juan,QIU Zheng-ming
2017 Vol. 1 (12): 35-41 [Abstract] ( 367 ) [HTML 1KB] [ PDF 1830KB] ( 769 )
41 Mother-plant-cutting Technology Applied During Chufa Tillering Stage in Fields and Analysis of Its Effect
WANG Bo-cheng,LAI Xiao-fang,CHEN Wei-qiang,BEI Dao-zheng,WANG Jian-kang,KANG Xin Hot!
2017 Vol. 1 (12): 41-45 [Abstract] ( 232 ) [HTML 1KB] [ PDF 1534KB] ( 580 )
46 Effect of Soaking Seed in Shenqinmycine and Amino Acid Liquid on Seed Germination of Tomato and Cucumber
LI Yan,WANG Qi,Ren Ru-jia,PAN Yu-le,ZHANG Hong-yan,YU Fu-tong,MU Kang-guo
2017 Vol. 1 (12): 46-50 [Abstract] ( 295 ) [HTML 1KB] [ PDF 1556KB] ( 663 )
51 Measuring and Grading of Major Quantitative Traits of Okra DUS Test
XU Li,GAO Ling,LIU Di-fa,ZHANG Ru-lian,LIU Wei-xia
2017 Vol. 1 (12): 51-56 [Abstract] ( 219 ) [HTML 1KB] [ PDF 1976KB] ( 510 )
57 Identification of Rhizome Rot Disease Pathogen in Ginger and Chitosan Antifungal Effect on Pathogen
HU Xian-mei,LI Chang-song,CAO Ya-dong,XU Zuo-ting,ZHANG Yue-li,QI Jun-shan,MA Li-guo,ZHANG Bo,SUN Ming-wei,RUI Fa-fu
2017 Vol. 1 (12): 57-62 [Abstract] ( 244 ) [HTML 1KB] [ PDF 2040KB] ( 986 )
63 A New Cucumber F1 Hybrid —‘Jingyan 118’ for Protected Field in Spring and Autumn
MAO Ai-jun,WEN Chang-long,CHEN Chun-xiu,CHENG Lin
2017 Vol. 1 (12): 63-65 [Abstract] ( 228 ) [HTML 1KB] [ PDF 1508KB] ( 515 )
66 A New Green Bitter Gourd F1 Hybrid —‘Guanchun No.5’
LI Zhi,MIAO Ming-jun,YANG Liang,LI Yue-jian,XIAO Ping,CHANG Wei
2017 Vol. 1 (12): 66-68 [Abstract] ( 229 ) [HTML 1KB] [ PDF 1518KB] ( 512 )
68 A New Pepper F1 Hybrid —‘Xiangla No.10’
MIAO Wu
2017 Vol. 1 (12): 68-71 [Abstract] ( 225 ) [HTML 1KB] [ PDF 1540KB] ( 486 )
72 A New Summer Squash F1 Hybrid —‘Xiuyu 4363’
WANG Lin-li,LI Xing-sheng,YUAN Xiao-wei
2017 Vol. 1 (12): 72-74 [Abstract] ( 212 ) [HTML 1KB] [ PDF 1524KB] ( 499 )
74 A New Fresh-eating Sweet and Waxy Corn F1 Hybrid —‘Ziyunuo 839’
FENG Tao,QIAO Zhi-hui,WANG Lai-tian,SHI Ming-hui,HE Jun-hong
2017 Vol. 1 (12): 74-76 [Abstract] ( 260 ) [HTML 1KB] [ PDF 1518KB] ( 543 )
77
2017 Vol. 1 (12): 77-80 [Abstract] ( 224 ) [HTML 1KB] [ PDF 1592KB] ( 1007 )
81
2017 Vol. 1 (12): 81-82 [Abstract] ( 217 ) [HTML 1KB] [ PDF 0KB] ( 20 )
83
Hot!
2017 Vol. 1 (12): 83-88 [Abstract] ( 234 ) [HTML 1KB] [ PDF 1803KB] ( 765 )
88
Hot!
2017 Vol. 1 (12): 88-91 [Abstract] ( 200 ) [HTML 1KB] [ PDF 2247KB] ( 519 )
92
Hot!
2017 Vol. 1 (12): 92-94 [Abstract] ( 210 ) [HTML 1KB] [ PDF 1561KB] ( 440 )
95
2017 Vol. 1 (12): 95-98 [Abstract] ( 227 ) [HTML 1KB] [ PDF 2430KB] ( 696 )
98
2017 Vol. 1 (12): 98-100 [Abstract] ( 222 ) [HTML 1KB] [ PDF 2168KB] ( 484 )
101
2017 Vol. 1 (12): 101-102 [Abstract] ( 235 ) [HTML 1KB] [ PDF 1704KB] ( 527 )
103
2017 Vol. 1 (12): 103-104 [Abstract] ( 197 ) [HTML 1KB] [ PDF 1835KB] ( 661 )
105
2017 Vol. 1 (12): 105-110 [Abstract] ( 208 ) [HTML 1KB] [ PDF 1617KB] ( 633 )
China Vegetables
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
More>>
中国蔬菜
   Copyright © 2011
China Vegetables
Address: the haidian district of Beijing zhongguancun south street, number 12 zip
code:100081 Tel:010-82109550 E-mail:zgsc@mail.caas.net.cn