China Vegetables
  
中国蔬菜
·Online Submission
·Manuscript Tracking
·Peer Review
·Editor Work
·Office Work
·Editor-in-chief
·Current Issue
·Archive
·Browse by section
·Hot Paper
·Volumn Content
·Read Articles
·Download Articles
·
Adv Search
More>>
 
 
2017 Vol.1 Issue.
3,Published 01 March 2017

1
Hot!
2017 Vol. 1 (3): 1-5 [Abstract] ( 234 ) [HTML 1KB] [ PDF 1629KB] ( 1611 )
6
2017 Vol. 1 (3): 6-12 [Abstract] ( 225 ) [HTML 1KB] [ PDF 2196KB] ( 727 )
13
2017 Vol. 1 (3): 13-15 [Abstract] ( 220 ) [HTML 1KB] [ PDF 1528KB] ( 531 )
16 Research Progress on Chinese Cabbage Genetic Breeding during‘The Twelfth Five-year Plan’in China
ZHANG Feng-lan,YU Shuan-cang,YU Yang-jun,ZHANG De-shuang,ZHAO Xiu-yun,SU Tongbing,WANG Wei-hong Hot!
2017 Vol. 1 (3): 16-22 [Abstract] ( 264 ) [HTML 1KB] [ PDF 1597KB] ( 806 )
22 Research Progress on Soil Nitrate Accumulation under Facility Condition and Its Effects on Crops
GU Duan-yin,JIAO Juan,GAO Jun-jie,WANG Xiu-feng
2017 Vol. 1 (3): 22-28 [Abstract] ( 241 ) [HTML 1KB] [ PDF 1620KB] ( 603 )
29 Studies on Inheritance of Fruit Color and Major Pigment Contents between Green and Orange of Tomato(Lycopersicon esculentum Mill.)
WU Lang,ZHAO Jing-jing,LUO Jia-wei,WANG Chen,LI Fang-man,LI Yun-zhou,ZHANG Yan,LIANG Yan
2017 Vol. 1 (3): 29-37 [Abstract] ( 269 ) [HTML 1KB] [ PDF 2015KB] ( 474 )
38 Effects of Companion Cereal Crops on Soil Enzyme Activities,Microorganism and Root Knot Nematodes of Tomato Rhizosphere
YANG Rui-juan,WANG Teng-fei,ZHOU Xi,LIU Ai-rong,CHEN Shuang-chen,YANG Ying-jun
2017 Vol. 1 (3): 38-42 [Abstract] ( 332 ) [HTML 1KB] [ PDF 1829KB] ( 517 )
43 Studies on Application of Zenggualing on Melon
DONG Yu-mei,WANG Chong-qi,XIAO Shou-hua,CHEN Wei,YANG Jing-xian,LIU Hai-rong,SUN Jian-lei,JIAO Zi-gao
2017 Vol. 1 (3): 43-46 [Abstract] ( 251 ) [HTML 1KB] [ PDF 1911KB] ( 567 )
46 Evaluation on Effect of Different Fumigants on Fusarium oxysporum in Soilless Culture Substrates
YU Hong-jun,LYU Ya-you,LI Qiang,AI Shuang,LI Bing-juan,JIANG Wei-jie
2017 Vol. 1 (3): 46-51 [Abstract] ( 202 ) [HTML 1KB] [ PDF 1599KB] ( 383 )
52 Analysis of Contents and Sources of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Vegetable Production Base of Nanning City
LONG Ming-hua,LONG Biao,LIANG Yong-sheng,WU Gui-fen,ZHANG Hui-na,TANG Xuan,LI Peng-xin,ZHANG Hui-min
2017 Vol. 1 (3): 52-57 [Abstract] ( 225 ) [HTML 1KB] [ PDF 2077KB] ( 324 )
58 Analysis of Yields and Benefits by Different Planting Patterns in Yanqing District Facility Vegetable Production
LIU Xing-ming
2017 Vol. 1 (3): 58-60 [Abstract] ( 271 ) [HTML 1KB] [ PDF 1557KB] ( 442 )
61 A New Tomato F1 Hybrid —‘ Zuanhong No.1’
ZHANG Zhan-hong,BAI Zhan-bing,OUYANG Xian,ZHANG Zhuo,ZHANG Song-bai,LIU Yong Hot!
2017 Vol. 1 (3): 61-63 [Abstract] ( 221 ) [HTML 1KB] [ PDF 1580KB] ( 381 )
64 A New Loose-curd Cauliflower F1 Hybrid by Using Cytoplasmic Male Sterile Line —‘ Jingsong No.1’
DING Yun-hua
2017 Vol. 1 (3): 64-66 [Abstract] ( 201 ) [HTML 1KB] [ PDF 1565KB] ( 388 )
67 A New Snap Bean Variety —‘Hacaidou No.17’
ZHANG Li-zhuo,YE Yong-liang
2017 Vol. 1 (3): 67-69 [Abstract] ( 204 ) [HTML 1KB] [ PDF 1605KB] ( 391 )
70 A New Vegetable-used Sweet-potato Variety —‘ Shulyu No.1’
CAO Qing-he,JI Zhi-xian,LI Qiang,WANG Xin,TANG Jun,ZHAO Dong-lan,ZHOU Zhi-lin,ZHANG An,DAI Xi-bin
2017 Vol. 1 (3): 70-72 [Abstract] ( 176 ) [HTML 1KB] [ PDF 1583KB] ( 306 )
73
2017 Vol. 1 (3): 73-75 [Abstract] ( 166 ) [HTML 1KB] [ PDF 1559KB] ( 312 )
76
Hot!
2017 Vol. 1 (3): 76-80 [Abstract] ( 195 ) [HTML 1KB] [ PDF 1580KB] ( 384 )
81
Hot!
2017 Vol. 1 (3): 81-84 [Abstract] ( 220 ) [HTML 1KB] [ PDF 1573KB] ( 563 )
85
Hot!
2017 Vol. 1 (3): 85-86 [Abstract] ( 188 ) [HTML 1KB] [ PDF 2492KB] ( 425 )
86
2017 Vol. 1 (3): 86-88 [Abstract] ( 177 ) [HTML 1KB] [ PDF 2465KB] ( 406 )
89
2017 Vol. 1 (3): 89-93 [Abstract] ( 187 ) [HTML 1KB] [ PDF 1594KB] ( 372 )
94
2017 Vol. 1 (3): 94-95 [Abstract] ( 157 ) [HTML 1KB] [ PDF 1554KB] ( 307 )
96
2017 Vol. 1 (3): 96-98 [Abstract] ( 178 ) [HTML 1KB] [ PDF 2100KB] ( 522 )
99
2017 Vol. 1 (3): 99-100 [Abstract] ( 174 ) [HTML 1KB] [ PDF 1609KB] ( 249 )
101
2017 Vol. 1 (3): 101-102 [Abstract] ( 163 ) [HTML 1KB] [ PDF 1785KB] ( 239 )
China Vegetables
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
More>>
中国蔬菜
   Copyright © 2011
China Vegetables
Address: the haidian district of Beijing zhongguancun south street, number 12 zip
code:100081 Tel:010-82109550 E-mail:zgsc@mail.caas.net.cn