China Vegetables
  
中国蔬菜
·Online Submission
·Manuscript Tracking
·Peer Review
·Editor Work
·Office Work
·Editor-in-chief
·Current Issue
·Archive
·Browse by section
·Hot Paper
·Volumn Content
·Read Articles
·Download Articles
·
Adv Search
More>>
 
 
2017 Vol.1 Issue.
2,Published 01 February 2017

1
Hot!
2017 Vol. 1 (2): 1-6 [Abstract] ( 229 ) [HTML 1KB] [ PDF 1783KB] ( 729 )
7
2017 Vol. 1 (2): 7-10 [Abstract] ( 237 ) [HTML 1KB] [ PDF 1100KB] ( 674 )
11
2017 Vol. 1 (2): 11-13 [Abstract] ( 262 ) [HTML 1KB] [ PDF 1154KB] ( 624 )
14 Advances of Research on Genetics and Breeding of Eggplant during‘The Twelfth Five-year Plan’in China
LIAN Yong1,LIU Fu-zhong1,TIAN Shi-bing2,CHEN Yu-hui1,ZHANG Ying1 Hot!
2017 Vol. 1 (2): 14- [Abstract] ( 500 ) [HTML 1KB] [ PDF 1156KB] ( 1314 )
23 The Research Advance of Plant miRNAs Response to Abiotic Stress
LIU Yu-feng1,WANG Xiao1,CHEN Hai-yin1,LIU Kun1,LIU Yang1,QI Ming-fang1,NING Xiaofeng
2017 Vol. 1 (2): 23- [Abstract] ( 251 ) [HTML 1KB] [ PDF 1364KB] ( 1223 )
30 Identification of Heat Tolerance in Chinese Kale and the Expression Analysis of Heat Tolerance Transcription Factor MBF1c
WANG Hao-wei,CHEN Guo-ju,CHEN Chang-ming,CAO Bi-hao,ZOU Li-fang,LEI Jian-jun* Hot!
2017 Vol. 1 (2): 30- [Abstract] ( 400 ) [HTML 1KB] [ PDF 1232KB] ( 841 )
38 Identification and Bioinformatics Analysis of Thaumatin-like Protein Family in Daucus carota
LIU Chao,HAN Li-hong,WANG Hai-bo,SONG Pei-bing,TANG Li-zhou* Hot!
2017 Vol. 1 (2): 38- [Abstract] ( 270 ) [HTML 1KB] [ PDF 2082KB] ( 568 )
45 Effects of Different Fertilization Level on Tomato Nutrition and Production with Nutrient Substrate Bag-cultivation in Solar Greenhouse
LI Ling-hui,ZHANG Xiao-lan,WANG Dan-dan,SUN Zhou-ping*
2017 Vol. 1 (2): 45- [Abstract] ( 235 ) [HTML 1KB] [ PDF 1439KB] ( 986 )
50 Studies on Main Growing Indices and Effective Accumulation Temperature of Celery and Lettuce in Spring and Summer
CHEN Zi-jing1,XU Qiang1,WANG Yan-fang2,CAO Zhi-fu2,WANG Qian1*
2017 Vol. 1 (2): 50- [Abstract] ( 259 ) [HTML 1KB] [ PDF 1147KB] ( 666 )
55 Allelopathic Effect of Momordica charantia on 8 Vegetables
MIAO Shuo,AO Su,YAN Shi-long,YUAN Yang,ZHU Chao-hua,FAN Zhi-wei
2017 Vol. 1 (2): 55- [Abstract] ( 266 ) [HTML 1KB] [ PDF 1557KB] ( 900 )
60 Study on the Fluctuation Rule of Potato Price in China—The Empirical Analysis Based on X-12 and H-P Filtering Model
LI Hui-shang,MA Juan-juan,SHEN Chen,YANG Wei,LIU Ji-fang*
2017 Vol. 1 (2): 60- [Abstract] ( 253 ) [HTML 1KB] [ PDF 1571KB] ( 653 )
67 A New Tomato F1 Hybrid —‘Yanfen 207’
XIA Xiu-bo1,Li tao1*,CAO Shou-jun1,YAO Jian-gang1,ZHANG Li-li1,ZHOU Yang2,JIANG Faxiang 1,LI Su-mei1,YIN Guo-xiang1
2017 Vol. 1 (2): 67- [Abstract] ( 272 ) [HTML 1KB] [ PDF 1141KB] ( 472 )
70 A New Pepper F1 Hybrid —‘Zhejiao No.3’
RUAN Mei-ying,WANG Rong-qing,ZHOU Guo-zhi,YE Qing-jing,LI Zhi-miao,YAO Zhu-ping,WAN Hong-jian,YANG Yue-jian*
2017 Vol. 1 (2): 70- [Abstract] ( 233 ) [HTML 1KB] [ PDF 1139KB] ( 498 )
73 A New Okra F1 Hybrid —‘ Minqiukui No.1’
LAI Zheng-feng1,LIAN Dong-mei1,YAO Yun-fa1,LIAN Fu-lin2,ZHANG Shao-ping1,ZHENG Kai-bin1,HONG Jian-ji1*
2017 Vol. 1 (2): 73- [Abstract] ( 215 ) [HTML 1KB] [ PDF 1184KB] ( 792 )
76 A New Bulk Purple Yam Cultivar —‘Suyu No.1’
YIN Jian-mei1,ZHANG Pei-tong1,HAN Xiao-yong1,WANG Li1,GUO Wen-qi1,LI Chun-hong1,SHI Xin-min2,ZHOU Zhi-lin2,TANG Zhong-hou2,CHEN Xiao-guang2,FAN Ji-de2
2017 Vol. 1 (2): 76- [Abstract] ( 243 ) [HTML 1KB] [ PDF 1152KB] ( 652 )
79
2017 Vol. 1 (2): 79- [Abstract] ( 195 ) [HTML 1KB] [ PDF 1045KB] ( 525 )
81
Hot!
2017 Vol. 1 (2): 81- [Abstract] ( 226 ) [HTML 1KB] [ PDF 1713KB] ( 895 )
85
Hot!
2017 Vol. 1 (2): 85- [Abstract] ( 213 ) [HTML 1KB] [ PDF 1571KB] ( 663 )
87
Hot!
2017 Vol. 1 (2): 87- [Abstract] ( 237 ) [HTML 1KB] [ PDF 1290KB] ( 790 )
90
2017 Vol. 1 (2): 90- [Abstract] ( 204 ) [HTML 1KB] [ PDF 1352KB] ( 628 )
93
2017 Vol. 1 (2): 93- [Abstract] ( 203 ) [HTML 1KB] [ PDF 1394KB] ( 559 )
95
2017 Vol. 1 (2): 95- [Abstract] ( 209 ) [HTML 1KB] [ PDF 1161KB] ( 466 )
97
2017 Vol. 1 (2): 97- [Abstract] ( 198 ) [HTML 1KB] [ PDF 1357KB] ( 655 )
99
2017 Vol. 1 (2): 99- [Abstract] ( 201 ) [HTML 1KB] [ PDF 1135KB] ( 773 )
101
2017 Vol. 1 (2): 101- [Abstract] ( 171 ) [HTML 1KB] [ PDF 1129KB] ( 525 )
China Vegetables
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
More>>
中国蔬菜
   Copyright © 2011
China Vegetables
Address: the haidian district of Beijing zhongguancun south street, number 12 zip
code:100081 Tel:010-82109550 E-mail:zgsc@mail.caas.net.cn