China Vegetables
  
中国蔬菜
·Online Submission
·Manuscript Tracking
·Peer Review
·Editor Work
·Office Work
·Editor-in-chief
·Current Issue
·Archive
·Browse by section
·Hot Paper
·Volumn Content
·Read Articles
·Download Articles
·
Adv Search
More>>
 
 
2016 Vol.1 Issue.
10,Published 26 September 2016

1
Hot!
2016 Vol. 1 (10): 1-4 [Abstract] ( 372 ) [HTML 1KB] [ PDF 2419KB] ( 865 )
5
Hot!
2016 Vol. 1 (10): 5-9 [Abstract] ( 301 ) [HTML 1KB] [ PDF 1733KB] ( 655 )
9
2016 Vol. 1 (10): 9-12 [Abstract] ( 259 ) [HTML 1KB] [ PDF 1564KB] ( 541 )
13 Analysis of Fruit Vegetable Production in Beijing Based on Micro-perspective of Farmers
KANG Ting,MU Yue-ying
2016 Vol. 1 (10): 13-19 [Abstract] ( 248 ) [HTML 1KB] [ PDF 2327KB] ( 751 )
20 Research Progress about Effects of Root Zone Temperature on Physiology and Ecology of Protected Horticulture Crops
FU Guo-hai,YANG Qi-chang,LIU Wen-ke,YAN Wen-kai
2016 Vol. 1 (10): 20-27 [Abstract] ( 237 ) [HTML 1KB] [ PDF 1622KB] ( 846 )
28 Screening of Tomato Rootstocks with Multi-resistance in Guangxi
JING Zi-huan,WANG Xian-yu,Long An-si,SUN Lan-ming,CHEN Bao-ling Hot!
2016 Vol. 1 (10): 28-32 [Abstract] ( 323 ) [HTML 1KB] [ PDF 1803KB] ( 689 )
32 Accurate Evaluation on Seed Phenotypic Traits of Faba Bean Germplasm Resources
YANG Sheng-hua,LIU Rong,YANG Tao,ZHANG Hong-yan,DU Meng-Ying,ZONG Xu-Xiao
2016 Vol. 1 (10): 32-40 [Abstract] ( 269 ) [HTML 1KB] [ PDF 1802KB] ( 847 )
41 Studies on Screening Watermelon Varieties with Low Cadmium Accumulation
ZHOU Quan,MA Lu-ping,YI Xue-sai, ZHOU Jian
2016 Vol. 1 (10): 41-43 [Abstract] ( 220 ) [HTML 1KB] [ PDF 1544KB] ( 549 )
44 Effect of New Type White Sunshade Nets on Seedling Environment and Growth of Tomato Seedlings
LIU Yu-mei,BAI Long-qiang,MU Ying,LI Yan-su
2016 Vol. 1 (10): 44-51 [Abstract] ( 236 ) [HTML 1KB] [ PDF 3283KB] ( 762 )
52 Studies on Stereoscopic Cultivation with Non-woven Fabric as Growing media in Pakchoi
LIU Ping,DU Qing-ping,TANG Peng-xian,XU Shun-fei,WANG Yi-fei
2016 Vol. 1 (10): 52-58 [Abstract] ( 193 ) [HTML 1KB] [ PDF 3198KB] ( 549 )
59 Temporal Change of CMV and Symptom Phenotype in Pepper after Artificial Inoculation
WANG Xing-xing,ZHANG Zheng-hai,CAO Ya-cong,WANG Li-hao,ZHANG Bao-xi
2016 Vol. 1 (10): 59-62 [Abstract] ( 181 ) [HTML 1KB] [ PDF 1722KB] ( 408 )
63 Studies on Controlling Effect of Bacillus vallismortis NBIF-001 on Gray Mold
HUANG Da-ye,ZHOU Ting,YAO Jing-wu,LIU Xiao-yan,CAO Chun-xia,YANG Ni-na,HU Hong-tao,LONG Tong,YANG Zi-wen
2016 Vol. 1 (10): 63-66 [Abstract] ( 245 ) [HTML 1KB] [ PDF 2131KB] ( 704 )
67 Sprout Inhibition Effect of Mint Essential Oil on Potato Breeder Seed of Different Genotypes
PU Hong-mei,YANG wan-lin,LIU Ling-yun,YANG Qiong-fen,BAI Jian-ming,LI Yan-shan,YAO Chun-guang
2016 Vol. 1 (10): 67-70 [Abstract] ( 233 ) [HTML 1KB] [ PDF 2031KB] ( 440 )
71 A New Pepper F1 Hybrid —‘Longjiao No.9’
WANG Lan-lan,CHEN Ling-zhi,WEI Bing-qiang,ZHANG Ru
2016 Vol. 1 (10): 71-72 [Abstract] ( 312 ) [HTML 1KB] [ PDF 1570KB] ( 615 )
73 A New Pink Tomato F1 Hybrid with Resistance to TY —‘Zhengfan 12158’
YING Fang-qing,HUANG Wen,LI Zi-juan,ZHANG Li-xia,HU Jing-ang,LIU Zong-li,WAN Xiu-juan
2016 Vol. 1 (10): 73-75 [Abstract] ( 218 ) [HTML 1KB] [ PDF 1623KB] ( 503 )
76 A New Eggplant F1 Hybird —‘Xizihongqie’
REN Yong-yuan,SHAO Wei-qiang,XUE Chen-chen
2016 Vol. 1 (10): 76-78 [Abstract] ( 215 ) [HTML 1KB] [ PDF 1597KB] ( 408 )
78 A New Dwarf Bean Variety —‘ Wujin No.1’
YANG Hai-feng,PAN Mei-hong,XUE Ping,HUI Lin-chong,MIAO Mei-hua,CHEN Zhen-tai
2016 Vol. 1 (10): 78-80 [Abstract] ( 212 ) [HTML 1KB] [ PDF 1591KB] ( 462 )
81
2016 Vol. 1 (10): 81-83 [Abstract] ( 183 ) [HTML 1KB] [ PDF 1605KB] ( 477 )
84
2016 Vol. 1 (10): 84-86 [Abstract] ( 185 ) [HTML 1KB] [ PDF 2307KB] ( 665 )
86
Hot!
2016 Vol. 1 (10): 86-88 [Abstract] ( 218 ) [HTML 1KB] [ PDF 2023KB] ( 673 )
89
2016 Vol. 1 (10): 89-91 [Abstract] ( 181 ) [HTML 1KB] [ PDF 1814KB] ( 496 )
92
Hot!
2016 Vol. 1 (10): 92-94 [Abstract] ( 252 ) [HTML 1KB] [ PDF 2233KB] ( 566 )
95
2016 Vol. 1 (10): 95-97 [Abstract] ( 185 ) [HTML 1KB] [ PDF 1646KB] ( 490 )
98
2016 Vol. 1 (10): 98-101 [Abstract] ( 189 ) [HTML 1KB] [ PDF 1636KB] ( 404 )
101
2016 Vol. 1 (10): 101-102 [Abstract] ( 180 ) [HTML 1KB] [ PDF 1569KB] ( 362 )
103
2016 Vol. 1 (10): 103-104 [Abstract] ( 190 ) [HTML 1KB] [ PDF 2049KB] ( 415 )
China Vegetables
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
More>>
中国蔬菜
   Copyright © 2011
China Vegetables
Address: the haidian district of Beijing zhongguancun south street, number 12 zip
code:100081 Tel:010-82109550 E-mail:zgsc@mail.caas.net.cn