China Vegetables
  
中国蔬菜
·Online Submission
·Manuscript Tracking
·Peer Review
·Editor Work
·Office Work
·Editor-in-chief
·Current Issue
·Archive
·Browse by section
·Hot Paper
·Volumn Content
·Read Articles
·Download Articles
·
Adv Search
More>>
 
 
2016 Vol.1 Issue.
7,Published 01 July 2016

1
Hot!
2016 Vol. 1 (7): 1-4 [Abstract] ( 302 ) [HTML 1KB] [ PDF 1673KB] ( 838 )
4
Hot!
2016 Vol. 1 (7): 4-9 [Abstract] ( 303 ) [HTML 1KB] [ PDF 2578KB] ( 925 )
10
2016 Vol. 1 (7): 10-14 [Abstract] ( 267 ) [HTML 1KB] [ PDF 1114KB] ( 1113 )
15 Quality and Safety Status of Vegetables Produced in Protected Facilities in Northern China and Analysis of Existing Problems
LIAN Qing-long,ZHANG Yue-feng*,DING Xiao-ming,LU Shao-wei,TIAN Jing,MA Ning,LI Shao,BAO Shun-shu
2016 Vol. 1 (7): 15-21 [Abstract] ( 488 ) [HTML 1KB] [ PDF 1107KB] ( 1069 )
22 Progress in Studying and Applying Cabbage Male Sterility
JI Jia-lei,YANG Li-mei,FANG Zhi-yuan,ZHUANG Mu,ZHANG Yang-yong,LYU Hong-hao,LIU Yu-mei,LI Zhan-sheng
2016 Vol. 1 (7): 22-30 [Abstract] ( 460 ) [HTML 1KB] [ PDF 1621KB] ( 1107 )
31 Control Effect of Different Green Control Measures on Pepper Phytophthora Blight
CHEN Xi-jun1,SUN Jia-jia,CHEN Yin-feng,DONG Jin-ping,CHEN Xiao-ren,WEI Li-hui,HUANG Ben-li Hot!
2016 Vol. 1 (7): 31-36 [Abstract] ( 411 ) [HTML 1KB] [ PDF 1158KB] ( 830 )
37 Studies on Genetic Diversity of Strawberry Mould from Botrytis cinerea in Hunan Province
LIU Shuang-qing,WANG Chong,ZHANG Ya,LIAO Xiao-lan,MA Wen-yue,BAI Lian-yang
2016 Vol. 1 (7): 37-43 [Abstract] ( 293 ) [HTML 1KB] [ PDF 1615KB] ( 656 )
44 Studies on Effect of Two Fumigants on Cucumber Main Soil Borne Diseases and Cucumber Yield
FANG Wen-sheng,CAO Ao-cheng,HAN Da-wei,LIU Peng-fei,YAN Dong-dong,WANG Qiu-xia
2016 Vol. 1 (7): 44-48 [Abstract] ( 264 ) [HTML 1KB] [ PDF 1555KB] ( 780 )
48 Occurrence Dynamic of Southern Rust on Fresh Corn and Correlation between Occurrence Degree and Yield
TIAN Yao-jia,ZHAO Shou-guang,ZHANG Jing,HUANG Liang-hua,WANG Qiu-yan,CHEN Hong-di
2016 Vol. 1 (7): 48-51 [Abstract] ( 337 ) [HTML 1KB] [ PDF 1764KB] ( 530 )
52 Studies on Anatomy and Apoplastic Barrier Histochemistry Characters of Oenanthe javanica(Bl.)DC. Adapted to Wetland Environment
ZHANG Xia,HU Lu-jie,ZHOU Cun-yu,YANG Chao-dong
2016 Vol. 1 (7): 52-58 [Abstract] ( 312 ) [HTML 1KB] [ PDF 2149KB] ( 782 )
58 Alleviation Effect of Humic Substances on Watermelon Seedlings under NaCl Stress
GUO Yun-ping,GONG Biao,WANG Xiu-feng,WEI Min,YANG Feng-juan,LI Yan,SHI Qing-hua
2016 Vol. 1 (7): 58-63 [Abstract] ( 395 ) [HTML 1KB] [ PDF 1609KB] ( 688 )
64 Preliminary Studies on Reducing Contamination Rate of Stem Segment Tissue Culture in Eggplant
QIAO Jun,SHI Yao,LIAN Yong,LIU Fu-zhong,CHEN Yu-hui,ZHANG Ying,LI Su-weng,WANG Li-ying
2016 Vol. 1 (7): 64-67 [Abstract] ( 362 ) [HTML 1KB] [ PDF 1595KB] ( 571 )
68 Effects of Glycine Nitrogen Concentration on Pakchoi Seedling Growth and Key Enzyme Activity Involved in Nitrogen Metabolism
WANG Xiao-li,ZHOU Qian,HUANG Dan-feng
2016 Vol. 1 (7): 68-74 [Abstract] ( 434 ) [HTML 1KB] [ PDF 2143KB] ( 611 )
75 A New High Polypeptide Bitter Gourd F1 Hybrid —‘ Duotai No.1’
Hot!
2016 Vol. 1 (7): 75-77 [Abstract] ( 289 ) [HTML 1KB] [ PDF 1577KB] ( 536 )
78 A New Chinese Cabbage F1 Hybrid—‘Jinlyu No. 5’
ZHAO Mei-hua,WU Dong-tang,ZHAO Jun-liang
2016 Vol. 1 (7): 78-80 [Abstract] ( 332 ) [HTML 1KB] [ PDF 1621KB] ( 500 )
80 A New Sweet Pepper F1 Hybrid —‘Ruizijiao No.1’
CHEN Xiao-jun,WU Duo-zhi,YANG Guo-shuai
2016 Vol. 1 (7): 80-82 [Abstract] ( 275 ) [HTML 1KB] [ PDF 1581KB] ( 563 )
83 A New Eggplant F1 Hybrid —‘ Pingqie No.6’
ZHAO Guo-li,HE Xin-xin,CHEN Jian-hua,JIANG Guo-xia
2016 Vol. 1 (7): 83-84 [Abstract] ( 321 ) [HTML 1KB] [ PDF 1564KB] ( 472 )
85
2016 Vol. 1 (7): 85-86 [Abstract] ( 260 ) [HTML 1KB] [ PDF 1468KB] ( 494 )
87
2016 Vol. 1 (7): 87-89 [Abstract] ( 229 ) [HTML 1KB] [ PDF 1633KB] ( 872 )
89
2016 Vol. 1 (7): 89-91 [Abstract] ( 347 ) [HTML 1KB] [ PDF 1616KB] ( 679 )
92
2016 Vol. 1 (7): 92-93 [Abstract] ( 256 ) [HTML 1KB] [ PDF 1589KB] ( 1644 )
94
2016 Vol. 1 (7): 94-96 [Abstract] ( 230 ) [HTML 1KB] [ PDF 1729KB] ( 612 )
97
2016 Vol. 1 (7): 97-99 [Abstract] ( 310 ) [HTML 1KB] [ PDF 1643KB] ( 581 )
99
Hot!
2016 Vol. 1 (7): 99-100 [Abstract] ( 366 ) [HTML 1KB] [ PDF 1613KB] ( 584 )
101
2016 Vol. 1 (7): 101-104 [Abstract] ( 233 ) [HTML 1KB] [ PDF 1601KB] ( 578 )
104
2016 Vol. 1 (7): 104-105 [Abstract] ( 221 ) [HTML 1KB] [ PDF 1580KB] ( 530 )
China Vegetables
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
More>>
中国蔬菜
   Copyright © 2011
China Vegetables
Address: the haidian district of Beijing zhongguancun south street, number 12 zip
code:100081 Tel:010-82109550 E-mail:zgsc@mail.caas.net.cn