China Vegetables
  
中国蔬菜
·Online Submission
·Manuscript Tracking
·Peer Review
·Editor Work
·Office Work
·Editor-in-chief
·Current Issue
·Archive
·Browse by section
·Hot Paper
·Volumn Content
·Read Articles
·Download Articles
·
Adv Search
More>>
 
 
2016 Vol.1 Issue.
2,Published 01 February 2016

1
Hot!
2016 Vol. 1 (2): 1-5 [Abstract] ( 262 ) [HTML 1KB] [ PDF 1133KB] ( 852 )
5
2016 Vol. 1 (2): 5-10 [Abstract] ( 256 ) [HTML 1KB] [ PDF 1191KB] ( 971 )
11
2016 Vol. 1 (2): 11-16 [Abstract] ( 278 ) [HTML 1KB] [ PDF 1722KB] ( 870 )
17
2016 Vol. 1 (2): 17-18 [Abstract] ( 244 ) [HTML 1KB] [ PDF 1136KB] ( 736 )
19 Innovation of Sweet Pepper(Capsicum annuum L.)Germplasm Resource with Resistance to Tomato spots wilt virus
WANG Li-hao,ZHANG Zheng-hai,MAO Sheng-li,CAO Ya-cong,DU Mei-zhen,ZHANG Bao-xi Hot!
2016 Vol. 1 (2): 19-23 [Abstract] ( 348 ) [HTML 1KB] [ PDF 3411KB] ( 892 )
24 QTL Analysis for Sugar Content Related Traits in Watermelon
CHENG Yao,LIU Shi,ZHU Zi-cheng,LUAN Fei-shi
2016 Vol. 1 (2): 24-31 [Abstract] ( 299 ) [HTML 1KB] [ PDF 1573KB] ( 805 )
32 Relationship between ATP Contents of buds and T-type Cytoplasmic Male Sterility in Onion
MA Rong-li,CHENG Yan,WU Hai-tao,JIAO Yan-sheng,QIAO Ning
2016 Vol. 1 (2): 32-35 [Abstract] ( 354 ) [HTML 1KB] [ PDF 1755KB] ( 631 )
35 Effects of Plant Growth Retardant on Quality of Rootstock and Grafted Watermelon Seedlings
WANG Xi-bo,LIANG Huan,XIAO Kang-fei,GE Mi-hong,LI Ai-cheng,SHI Xian-feng,ZHOU Mo-bing
2016 Vol. 1 (2): 35-39 [Abstract] ( 328 ) [HTML 1KB] [ PDF 1539KB] ( 808 )
40 Effects of Two Different Arbuscular Mycorrhizal Fungi Inoculants on Growth of Tomato Seedlings in Greenhouse
CHEN Shuang-chen,WANG Meng-meng,ZHENG Cai-xia,YANG Rui-juan,WANG Zhong-hong,JIN Wen-juan,HE Chao-xing
2016 Vol. 1 (2): 40-44 [Abstract] ( 426 ) [HTML 1KB] [ PDF 1618KB] ( 541 )
44 Control Effect of Hot Chili Wastes and Compost on Root-knot Nematode
DU Long-long,CHEN Fei,LI Yan-ming Hot!
2016 Vol. 1 (2): 44-47 [Abstract] ( 273 ) [HTML 1KB] [ PDF 1359KB] ( 821 )
48 Studies on Myzus persicae Resistance to Acetamiprid and Imidacloprid in Shandong Province
WANG Li-ping,LIU Yun-fen,ZHANG Wei
2016 Vol. 1 (2): 48-51 [Abstract] ( 308 ) [HTML 1KB] [ PDF 1164KB] ( 770 )
51 Comprehensive Evaluation on Control Efficiency of Boscalid to Botrytis cinerea on Cucumber
TANG Ming,JIN Zhi-wen,XIE Xue-wen,CHAI A-li,SHI Yan-xia,LI Bao-ju
2016 Vol. 1 (2): 51-55 [Abstract] ( 360 ) [HTML 1KB] [ PDF 1199KB] ( 691 )
56 A New Chinese Cabbage F1 Hybrid—‘Zhengbai 65’
ZHANG He,LIU Wei-hong,LU Cui-ling
2016 Vol. 1 (2): 56-58 [Abstract] ( 444 ) [HTML 1KB] [ PDF 1151KB] ( 529 )
59 A New Autumn Winter Cabbage F1 Hybrid —‘Ganza No.8’
TANG Zu-jun,KUANG Cheng-bing,SU Lin
2016 Vol. 1 (2): 59-60 [Abstract] ( 291 ) [HTML 1KB] [ PDF 1142KB] ( 455 )
61 A New Parthenocarpy Cherry Tomato F1 Hybrid ─‘Zheyingfen No.1’
RUAN Mei-ying,ZHOU Guo-zhi,YE Qing-jing,LI Zhi-miao,WANG Rong-qing,YAO Zhu-ping,WAN Hong-jian,YANG Yue-jian
2016 Vol. 1 (2): 61-63 [Abstract] ( 356 ) [HTML 1KB] [ PDF 1172KB] ( 502 )
63 A New Cherry Tomato F1 Hybrid—‘Shengxi ’
CHEN Qing-qi,MEN Wan-jie,LEI Na
2016 Vol. 1 (2): 63-64 [Abstract] ( 368 ) [HTML 1KB] [ PDF 1146KB] ( 496 )
65 A New Pepper F1 Hybrid —‘ Chuanteng No.10’
SONG Zhan-feng,LI Yue-jian,TENG You-de,SUN Wen-quan,LIU Xiao-de
2016 Vol. 1 (2): 65-67 [Abstract] ( 268 ) [HTML 1KB] [ PDF 1173KB] ( 599 )
67 A New Cucumber F1 Hybrid —‘ Jinyou No.358’
ZHANG Li-dong,LI Yu-he,HUANG Hong-yu,KONG Wei-liang,LI Jia-wang Hot!
2016 Vol. 1 (2): 67-69 [Abstract] ( 506 ) [HTML 1KB] [ PDF 1156KB] ( 552 )
70 A New Wax Gourd F1 Hybrid—‘ Guanyan No.1 xiaodonggua’
ZHUANG Hua-cai,CHEN Li-na,DU Cai-xian,ZHENG Han-wen,GAO Fang-yun,LI Hong-bo,GUO Quan-xiang
2016 Vol. 1 (2): 70-72 [Abstract] ( 257 ) [HTML 1KB] [ PDF 1176KB] ( 443 )
72 A New Squash F1 Hybrid —‘Donghu No.4’
LEI Feng-jin,NIE An-quan,LIU Qing-hua,WANG Xiao-min,GUO Shang,LIU Xiu-li
2016 Vol. 1 (2): 72-74 [Abstract] ( 427 ) [HTML 1KB] [ PDF 1161KB] ( 540 )
75
2016 Vol. 1 (2): 75-76 [Abstract] ( 196 ) [HTML 1KB] [ PDF 1039KB] ( 416 )
77
2016 Vol. 1 (2): 77-78 [Abstract] ( 180 ) [HTML 1KB] [ PDF 1193KB] ( 517 )
79 null
2016 Vol. 1 (2): 79-80 [Abstract] ( 322 ) [HTML 1KB] [ PDF 1037KB] ( 946 )
81
2016 Vol. 1 (2): 81-82 [Abstract] ( 276 ) [HTML 1KB] [ PDF 1163KB] ( 488 )
83

Guide:甘肃武山种植韭菜采用露地和塑料大棚栽培,均衡市场供应。利用塑料大棚多层覆盖,可使韭菜提早到12 月至翌年2 月越冬上市,6 月初韭薹上市,经济效益显著。
2016 Vol. 1 (2): 83-86 [Abstract] ( 295 ) [HTML 1KB] [ PDF 1410KB] ( 615 )
87
2016 Vol. 1 (2): 87-88 [Abstract] ( 208 ) [HTML 1KB] [ PDF 1319KB] ( 946 )
89
2016 Vol. 1 (2): 89-92 [Abstract] ( 196 ) [HTML 1KB] [ PDF 1229KB] ( 476 )
93
2016 Vol. 1 (2): 93-95 [Abstract] ( 266 ) [HTML 1KB] [ PDF 1149KB] ( 524 )
China Vegetables
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
More>>
中国蔬菜
   Copyright © 2011
China Vegetables
Address: the haidian district of Beijing zhongguancun south street, number 12 zip
code:100081 Tel:010-82109550 E-mail:zgsc@mail.caas.net.cn