China Vegetables
  
中国蔬菜
·Online Submission
·Manuscript Tracking
·Peer Review
·Editor Work
·Office Work
·Editor-in-chief
·Current Issue
·Archive
·Browse by section
·Hot Paper
·Volumn Content
·Read Articles
·Download Articles
·
Adv Search
More>>
 
 
2016 Vol.1 Issue.
1,Published 01 January 2016

1
Hot!
2016 Vol. 1 (1): 1-7 [Abstract] ( 357 ) [HTML 1KB] [ PDF 1976KB] ( 1990 )
8
Hot!
2016 Vol. 1 (1): 8-12 [Abstract] ( 479 ) [HTML 1KB] [ PDF 1437KB] ( 1106 )
12
2016 Vol. 1 (1): 12-16 [Abstract] ( 258 ) [HTML 1KB] [ PDF 1492KB] ( 1026 )
17
Hot!
2016 Vol. 1 (1): 17-17 [Abstract] ( 488 ) [HTML 1KB] [ PDF 805KB] ( 1239 )
18 Research Progress in Tomato Ascorbic Acid Biosynthesis and Metabolism
ZHANG Feng-xia, TAO Pei-wen, LI Han-xia, YE Zhi-biao, ZHANG Yu-yang*
2016 Vol. 1 (1): 18-23 [Abstract] ( 490 ) [HTML 1KB] [ PDF 1303KB] ( 1666 )
24 Development and Application of dCAPS and InDel Markers in Pink Tomato Fruitrelated Genes
DONG Shu-fang,WANG Xiao-xuan,GAO Jian-chang,GUO Yan-mei,HUANG Ze-jun,DU Yong-chen* Hot!
2016 Vol. 1 (1): 24-29 [Abstract] ( 851 ) [HTML 1KB] [ PDF 1386KB] ( 1589 )
30 Studies on Origin and Evolution of Tuber Mustard(Brassica juncea var. tumida Tsen et Lee)based on Chs Gene Sequences
CHEN Fa-bo,YAO Qi-lun*,Dong Er-fei,FANG Ping
2016 Vol. 1 (1): 30-36 [Abstract] ( 405 ) [HTML 1KB] [ PDF 2036KB] ( 1073 )
37 Evaluation of Melon Germplasm Resistant to Fusarium Wilt and Powdery Mildew in Seedling Stage
NAN Yu-hang,ZHU Zi-cheng,WANG Xue-zheng,LI Liang-rui,LUAN Fei-shi*
2016 Vol. 1 (1): 37-44 [Abstract] ( 337 ) [HTML 1KB] [ PDF 1241KB] ( 923 )
45 Effect of Polyolefin Film on Thermal and Light Condition and Yield of Cucumber in Solar Greenhouse
LI Yan-su1,WANG Hui-jun2,YAN Yan1,HE Chao-xing1,YU Xian-chang1*,MI Qing-hua3*
2016 Vol. 1 (1): 45-48 [Abstract] ( 390 ) [HTML 1KB] [ PDF 1457KB] ( 1051 )
49 Cytomorphological Observation on Three Kinds of Sexual Type Sex Differentiation in Watermelon
SHAN Wen-ying,JI Gao-jie,ZHANG Jie,GONG Guo-yi,ZHAO Hong,XU Yong,ZHANG Hai-ying*

Guide:null
2016 Vol. 1 (1): 49-54 [Abstract] ( 319 ) [HTML 1KB] [ PDF 3091KB] ( 1408 )
54 Heavy Metal Enrichment and Population Health Risk Assessment of  Vegetables in Baotou Industrial District
LI Li-man1,LIU Ju-mei1,SHEN Wei-shou2,JIANG Hai-ming1,BIAN Xiao-yan1,LIANG Dong1,SI Wan-tong1, 2* Hot!
2016 Vol. 1 (1): 54-59 [Abstract] ( 358 ) [HTML 1KB] [ PDF 1485KB] ( 898 )
60 Primary Studies on Inhibitory Effect of Water Extracts from Allium tuberosum on Fusarium oxysporum f. sp. conglutinans in Cabbage
ZENG Feng,HUANG Yong-hong,LING Jian,MAO Zhen-chuan,XIE Bing-yan,YANG Yu-hong*
2016 Vol. 1 (1): 60-63 [Abstract] ( 422 ) [HTML 1KB] [ PDF 2190KB] ( 824 )
64 Identification of Eggplant Resistant to Phomopsis Rot in Hubei Province
YANG Shao-li,WU Ren-feng*,MA Xiao-long,YANG De-zhi
2016 Vol. 1 (1): 64-66 [Abstract] ( 270 ) [HTML 1KB] [ PDF 1137KB] ( 936 )
67 Evaluation and Analysis of Vegetable Mechanization Level
XIAO Ti-qiong1,2, CHEN Yong-sheng2, HE Chun-xia1*, CUI Si-yuan2
2016 Vol. 1 (1): 67-70 [Abstract] ( 299 ) [HTML 1KB] [ PDF 1807KB] ( 840 )
71 A New Tomato F1 Hybrid with Resistance to TYLCV—‘ Jinongjiafen’
REN Guo-san1,WANG Wen-jun2,CHENG Jia-xiang1,HUANG Chuan-hua1,WANG Xin-feng1,MA Jin-gang3,YAO Fu-you4
2016 Vol. 1 (1): 71-73 [Abstract] ( 356 ) [HTML 1KB] [ PDF 1211KB] ( 716 )
73 A New Bitter Gourd F1 Hybrid—‘Xincui’
XIAO Chang-hua,KUANG Bi-feng,YU Xi-mao,DENG Xian-chao,TANG E,TAN Mei-li,LIU Xiaoan,OUYANG Feng
2016 Vol. 1 (1): 73-75 [Abstract] ( 271 ) [HTML 1KB] [ PDF 1194KB] ( 737 )
76 A New Yam Variety —‘Qinfenghuaishan’
CHEN Yang,MA Li-na, ZHOU Xian-zhi,LIN Yong-sheng
2016 Vol. 1 (1): 76-78 [Abstract] ( 376 ) [HTML 1KB] [ PDF 1188KB] ( 1237 )
78 A New Vegetable Soybean Variety —‘ Huaixiandou No.5’
YANG Jia-yin, XU Hai-feng, CHENG Bao-shan, LUO Bo-xiang
2016 Vol. 1 (1): 78-80 [Abstract] ( 336 ) [HTML 1KB] [ PDF 1241KB] ( 702 )
81
2016 Vol. 1 (1): 81-82 [Abstract] ( 226 ) [HTML 1KB] [ PDF 1074KB] ( 626 )
83
2016 Vol. 1 (1): 83-84 [Abstract] ( 256 ) [HTML 1KB] [ PDF 1039KB] ( 818 )
85
2016 Vol. 1 (1): 85-87 [Abstract] ( 314 ) [HTML 1KB] [ PDF 1059KB] ( 1371 )
88
Hot!
2016 Vol. 1 (1): 88-90 [Abstract] ( 275 ) [HTML 1KB] [ PDF 1724KB] ( 688 )
91
Hot!
2016 Vol. 1 (1): 91-93 [Abstract] ( 334 ) [HTML 1KB] [ PDF 1195KB] ( 860 )
94
2016 Vol. 1 (1): 94-96 [Abstract] ( 249 ) [HTML 1KB] [ PDF 1211KB] ( 966 )
96
2016 Vol. 1 (1): 96-97 [Abstract] ( 275 ) [HTML 1KB] [ PDF 1154KB] ( 783 )
98
2016 Vol. 1 (1): 98-100 [Abstract] ( 278 ) [HTML 1KB] [ PDF 1171KB] ( 760 )
101
2016 Vol. 1 (1): 101-103 [Abstract] ( 290 ) [HTML 1KB] [ PDF 1065KB] ( 1158 )
103
2016 Vol. 1 (1): 103-104 [Abstract] ( 347 ) [HTML 1KB] [ PDF 1013KB] ( 753 )
China Vegetables
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
More>>
中国蔬菜
   Copyright © 2011
China Vegetables
Address: the haidian district of Beijing zhongguancun south street, number 12 zip
code:100081 Tel:010-82109550 E-mail:zgsc@mail.caas.net.cn