China Vegetables
  
中国蔬菜
·Online Submission
·Manuscript Tracking
·Peer Review
·Editor Work
·Office Work
·Editor-in-chief
·Current Issue
·Archive
·Browse by section
·Hot Paper
·Volumn Content
·Read Articles
·Download Articles
·
Adv Search
More>>
 
 
2015 Vol.1 Issue.
11,Published 01 November 2015

1
Hot!
2015 Vol. 1 (11): 1-6 [Abstract] ( 233 ) [HTML 1KB] [ PDF 1415KB] ( 662 )
7
2015 Vol. 1 (11): 7-8 [Abstract] ( 251 ) [HTML 1KB] [ PDF 1563KB] ( 743 )
9
2015 Vol. 1 (11): 9-11 [Abstract] ( 346 ) [HTML 1KB] [ PDF 1147KB] ( 662 )
12 Research Progress on Brassinosteroids for Improving Stress Resistance Vegetable Crops
LI Cheng,LIANG Bao-kui,WANG Xiao-feng
2015 Vol. 1 (11): 12-18 [Abstract] ( 408 ) [HTML 1KB] [ PDF 1253KB] ( 1131 )
19 Clone and Expression Analysis of Six Auxin-related Genes in Brassica oleracea L.var. capitata L.
PU Quan-ming,GAO Qi-guo,ZHANG Lin-cheng,SHI Song-mei,LIU Xiao-huan,ZHANG Ying,BI Yun-long,REN Xue-song,LIU Yu-dong,ZHU Li-quan Hot!
2015 Vol. 1 (11): 19-27 [Abstract] ( 275 ) [HTML 1KB] [ PDF 1842KB] ( 636 )
28 Studies on Genetic Diversity and Relationship of Carrot Varieties and Germplasm Resources
MA Zhen-guo,OU Cheng-gang,LIU Li-jie,ZHAO Zhi-wei,ZHUANG Fei-yun
2015 Vol. 1 (11): 28-34 [Abstract] ( 409 ) [HTML 1KB] [ PDF 1441KB] ( 928 )
34 Effects of Different Silicon Fertilization Patterns on Soil Chemical Property and Soil Enzyme Activity
SHEN Yan-hui,ZHOU Xin-gang,WU Feng-zhi
2015 Vol. 1 (11): 34-39 [Abstract] ( 371 ) [HTML 1KB] [ PDF 1448KB] ( 741 )
40 Ultra-microstructure of Epicuticular Wax on Waxless Mutant of Chinese Kale (Brassica alboglabra L. H. Bailey)
ZHANG De-shuang,SUN Lei,ZHANG Feng-lan,HE Hong-ju,YU Shuan-cang,YU Yang-jun,ZHAO Xiu-yun,ZHAO Xue-zhi,WANG Wei-hong,SU Tong-bing,LU Gui-xiang
2015 Vol. 1 (11): 40-45 [Abstract] ( 318 ) [HTML 1KB] [ PDF 4831KB] ( 709 )
46 Effects of Nutrient Supplying Time on Quality of Tomato Cell Seedling in Tidal Irrigation
WANG Zheng,WU Zhan-hui,LIU Ming-chi,JI Yan-hai,LIU Hai-he,ZHANG Yan-ping
2015 Vol. 1 (11): 46-51 [Abstract] ( 253 ) [HTML 1KB] [ PDF 1579KB] ( 679 )
51 Construction of AD-cDNA Library for Interaction of Phytophthora capsici and Pepper in SMART Technology
ZHOU Zhi-guo,MING Yue-mei
2015 Vol. 1 (11): 51-54 [Abstract] ( 248 ) [HTML 1KB] [ PDF 1754KB] ( 835 )
55 Degradation Dynamics and Safe Utilization of Six Pesticides on Chili in Greenhouse and Open Field
ZHOU Yan-lin,ZHOU Yong-feng,CHEN En-xiang,CHEN Xin-lai,MA Gang,LI Bao-lin,TANG Wen-juan,LI Da-wei,TANG Fu-rong,REN Xiao-yan,KONG Qing-de
2015 Vol. 1 (11): 55-58 [Abstract] ( 340 ) [HTML 1KB] [ PDF 1403KB] ( 529 )
59 A New Muskmelon F1 Hybrid—‘Jingyulyubao’
ZHANG Wan-qing,HE Wei-ming,ZHANG Tao,XU Mao
2015 Vol. 1 (11): 59-60 [Abstract] ( 407 ) [HTML 1KB] [ PDF 1164KB] ( 448 )
61 A New Mini Watermelon F1 Hybrid —‘Sumi No.8’
XU Jin-hua,YANG Xing-ping,HOU Qian,LIU Guang,ZHANG Man,YAO Xie-feng,LI Ping-fang,ZHU Ling-li
2015 Vol. 1 (11): 61-63 [Abstract] ( 264 ) [HTML 1KB] [ PDF 1198KB] ( 405 )
63 A New Seedless Watermelon F1 Hybrid —‘Xinshengdai No.3’
SUN Shou-ru,MA Chang-sheng,ZHANG Ju-ping,SUN Zhong-wei,YUAN Sheng-kai
2015 Vol. 1 (11): 63-65 [Abstract] ( 294 ) [HTML 1KB] [ PDF 1181KB] ( 564 )
66 A New Crack-tolerant Cabbage Variety—‘Qingnong 55’
SUN Zhao-hui,SUN Ling-qiang,SUN Xu-liang,CHEN Li-ping,CHENG Fei
2015 Vol. 1 (11): 66-68 [Abstract] ( 255 ) [HTML 1KB] [ PDF 1203KB] ( 436 )
69 A New Vegetable Soybean Variety— ‘Ningdou No. 4’
ZHANG Hong-mei,CUI Xiao-yan,YUAN Xing-xing,LIU Xiao-qing,CHEN Hua-tao,CHEN Xin,GU He-ping
2015 Vol. 1 (11): 69-71 [Abstract] ( 330 ) [HTML 1KB] [ PDF 1183KB] ( 524 )
72 A New Excellent Eggplant Hybrid Variety—‘Meiguizihuaqie’
LIN Jian-rong,CAO Cui-wen,LI Lian-fang,HE Zi-fu,GUO Shuang,XIA Xiu-xian
2015 Vol. 1 (11): 72-74 [Abstract] ( 263 ) [HTML 1KB] [ PDF 1221KB] ( 408 )
74 A New Tender Pumpkin—‘Yichuanling No.5’
KUANG Bi-feng,LIU Zhi-hua,CHEN Zhu-hua,XIANG Xiao-yang,LI Jian-sheng,GAO Shuai Hot!
2015 Vol. 1 (11): 74-76 [Abstract] ( 294 ) [HTML 1KB] [ PDF 1203KB] ( 470 )
77 A New Hot Pepper F1 Hybrid —‘Tianjiao No.13’
HUO Jian-tai,LU Jian-ping,TANG Rui-yong,ZHAO Guo-zhen,GAO Da-wei
2015 Vol. 1 (11): 77-78 [Abstract] ( 378 ) [HTML 1KB] [ PDF 1170KB] ( 459 )
79
2015 Vol. 1 (11): 79-80 [Abstract] ( 184 ) [HTML 1KB] [ PDF 1088KB] ( 441 )
81
2015 Vol. 1 (11): 81-82 [Abstract] ( 185 ) [HTML 1KB] [ PDF 1066KB] ( 433 )
82
2015 Vol. 1 (11): 82-84 [Abstract] ( 215 ) [HTML 1KB] [ PDF 1098KB] ( 801 )
85
2015 Vol. 1 (11): 85-88 [Abstract] ( 178 ) [HTML 1KB] [ PDF 1954KB] ( 751 )
88
2015 Vol. 1 (11): 88-90 [Abstract] ( 227 ) [HTML 1KB] [ PDF 1269KB] ( 477 )
91
Hot!

Guide:        采用低温真空保存西瓜花粉技术,西瓜花粉保存186~223 d(天)后,花粉活力保持在50.0%~61.5%,不仅解决了西瓜花粉长期保存的瓶颈问题和西瓜早熟栽培坐果难的问题,而且提高了早春栽培西瓜的品质和效益。
2015 Vol. 1 (11): 91-92 [Abstract] ( 509 ) [HTML 1KB] [ PDF 1981KB] ( 780 )
93
2015 Vol. 1 (11): 93-95 [Abstract] ( 208 ) [HTML 1KB] [ PDF 1184KB] ( 703 )
96
2015 Vol. 1 (11): 96-98 [Abstract] ( 211 ) [HTML 1KB] [ PDF 2022KB] ( 813 )
99
2015 Vol. 1 (11): 99- [Abstract] ( 205 ) [HTML 1KB] [ PDF 1388KB] ( 835 )
China Vegetables
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
More>>
中国蔬菜
   Copyright © 2011
China Vegetables
Address: the haidian district of Beijing zhongguancun south street, number 12 zip
code:100081 Tel:010-82109550 E-mail:zgsc@mail.caas.net.cn