China Vegetables
  
中国蔬菜
·Online Submission
·Manuscript Tracking
·Peer Review
·Editor Work
·Office Work
·Editor-in-chief
·Current Issue
·Archive
·Browse by section
·Hot Paper
·Volumn Content
·Read Articles
·Download Articles
·
Adv Search
More>>
 
 
2015 Vol.1 Issue.
10,Published 28 September 2015

1
Hot!
2015 Vol. 1 (10): 1-5 [Abstract] ( 1159 ) [HTML 1KB] [ PDF 1454KB] ( 1357 )
6
2015 Vol. 1 (10): 6-9 [Abstract] ( 240 ) [HTML 1KB] [ PDF 1567KB] ( 632 )
10
2015 Vol. 1 (10): 10-12 [Abstract] ( 313 ) [HTML 1KB] [ PDF 1499KB] ( 485 )
13
2015 Vol. 1 (10): 13-15 [Abstract] ( 342 ) [HTML 1KB] [ PDF 1484KB] ( 861 )
16 Analysis and Evaluation on Nitrogen Application Status,its Utilization  Efficiency,its Influence on Yield and Soil Fertility Contribution Rate to Greenhouse Tomato in China
LIANG Jing,WANG Li-ying,CHEN Qing,ZHANG Wei-feng
2015 Vol. 1 (10): 16-21 [Abstract] ( 271 ) [HTML 1KB] [ PDF 1907KB] ( 1122 )
22 Evaluation of Low Temperature Tolerance in Cucumber Germplasm
ZHOU Shuang,Qin Zhi-wei,ZHOU Xiu-yan Hot!
2015 Vol. 1 (10): 22-26 [Abstract] ( 270 ) [HTML 1KB] [ PDF 1577KB] ( 583 )
26 Effects of Different Artificial Supplement Light Sources on Grafted Watermelon Seedling Growth in Early Spring
HUANG Yun-ping,ZHANG Hua-feng,YAN Lei-yan,WANG Yu-hong,YING Quan-sheng,WANG Ying-er
2015 Vol. 1 (10): 26-30 [Abstract] ( 315 ) [HTML 1KB] [ PDF 1568KB] ( 611 )
31 Effects of Different Temperature at Night on Healing of Tube Grafted Eggplant Plug Seedlings
ZHAO Yuan-yuan,DONG Chun-juan,ZHAO Jian-zhong,SHANG Qing-mao
2015 Vol. 1 (10): 31-36 [Abstract] ( 342 ) [HTML 1KB] [ PDF 2815KB] ( 926 )
37 Effect of Paper Mill Sludge Compound Substrate on Cucumber Seedling Culture
YU Hong-jun,LIU Xing-yuan,LIN Xiao-ming,JIANG Wei-jie,LI Feng-ju,ZHANG Jing-hao
2015 Vol. 1 (10): 37-41 [Abstract] ( 277 ) [HTML 1KB] [ PDF 1529KB] ( 529 )
42 Effect of Wood Peat on Greenhouse Tomato Growth and Soil Improvement
CHEN Shuo,NIE Hai-bin,TAN Jun,XING Wen-jun,CHEN Qing
2015 Vol. 1 (10): 42-46 [Abstract] ( 367 ) [HTML 1KB] [ PDF 1632KB] ( 828 )
47 Effects of Different Potassium Levels on Eggplant Solanine Content and Distribution
WANG Fei,LI Yin-ke,YE Xue-jian,WANG Zheng-yin
2015 Vol. 1 (10): 47-52 [Abstract] ( 277 ) [HTML 1KB] [ PDF 1593KB] ( 740 )
52 Effect of Simulation of Irrigation Requirements on Yield,Quality and Water Use Efficiency of Greenhouse Tomato Cultivated in Bag
GAO Fei,SUN Zhou-ping*,LI Ling-hui,ZHENG Shi-wei,LIU Yi-ling
2015 Vol. 1 (10): 52-56 [Abstract] ( 248 ) [HTML 1KB] [ PDF 1734KB] ( 466 )
57 Studies on Controlling Effect of Bacillus thuringiensis NBIN863 Strain on Tomato Root Knot Nematodes and Its Growth-promoting Effect on Tomato
HUANG Da-ye,YE Liang-jie,LIU Xiao-yan,YAO Jing-wu,CAO Chun-xia,YANG Ni-na,LONG Tong,HU Hong-tao,YANG Zi-wen
2015 Vol. 1 (10): 57-60 [Abstract] ( 330 ) [HTML 1KB] [ PDF 1722KB] ( 459 )
60 Control Effects of Different Bactericides to Ginger Bacterial Wilt
DU Shou-liang
2015 Vol. 1 (10): 60-62 [Abstract] ( 301 ) [HTML 1KB] [ PDF 1537KB] ( 664 )
63 Fertilization Status of Open Vegetable Fields in Outskirts of Beijing and Studies on Interannual Changes of Soil Available Nutrients
WEN Fang-fang,JIA Xiao-hong,LIAO Hong,WANG Sheng-tao,YU Yue-yue,LIANG Jin-feng,LI Xu-jun,LIU Zi-fei
2015 Vol. 1 (10): 63-67 [Abstract] ( 237 ) [HTML 1KB] [ PDF 1835KB] ( 506 )
68 A New Eggplant F1 Hybrid—‘Meijiao’
CAI Peng,LI Yue-jian,LIU Du-chen,LIU Xiao-jun,LIANG Gen-yun,YANG Hong,FANG Chao
2015 Vol. 1 (10): 68-69 [Abstract] ( 259 ) [HTML 1KB] [ PDF 1561KB] ( 421 )
70 A New Gourd F1 Hybrid—‘ Zaoza No.7’
DAI Guo-li,GU Hai-hua,NIU Jian-ping,HUANG Gui,HUANG Liang,LIU Qian-qian
2015 Vol. 1 (10): 70-72 [Abstract] ( 230 ) [HTML 1KB] [ PDF 1555KB] ( 481 )
72 A New Hot Pepper F1 Hybrid —‘Guota No. 109’
CHEN Bin,ZHANG Xiao-fen,GENG San-sheng Hot!
2015 Vol. 1 (10): 72-74 [Abstract] ( 263 ) [HTML 1KB] [ PDF 1542KB] ( 419 )
75 A New Vegetable Faba Bean Variety—‘Lincan No.11’
SHI Xiao-ping,JIA Xi-ling,GUO Yan-ping,LI Long,ZHANG Lin-sen
2015 Vol. 1 (10): 75-77 [Abstract] ( 275 ) [HTML 1KB] [ PDF 1545KB] ( 501 )
78
2015 Vol. 1 (10): 78-79 [Abstract] ( 195 ) [HTML 1KB] [ PDF 1461KB] ( 497 )
80
Hot!
2015 Vol. 1 (10): 80-81 [Abstract] ( 219 ) [HTML 1KB] [ PDF 2125KB] ( 542 )
82
Hot!
2015 Vol. 1 (10): 82-84 [Abstract] ( 251 ) [HTML 1KB] [ PDF 1847KB] ( 639 )
85
Hot!
2015 Vol. 1 (10): 85-88 [Abstract] ( 226 ) [HTML 1KB] [ PDF 1626KB] ( 638 )
88
2015 Vol. 1 (10): 88-89 [Abstract] ( 232 ) [HTML 1KB] [ PDF 1563KB] ( 450 )
90
2015 Vol. 1 (10): 90-92 [Abstract] ( 195 ) [HTML 1KB] [ PDF 1764KB] ( 654 )
93
2015 Vol. 1 (10): 93-95 [Abstract] ( 221 ) [HTML 1KB] [ PDF 2174KB] ( 380 )
96
2015 Vol. 1 (10): 96-97 [Abstract] ( 199 ) [HTML 1KB] [ PDF 1536KB] ( 455 )
97
2015 Vol. 1 (10): 97-99 [Abstract] ( 315 ) [HTML 1KB] [ PDF 1391KB] ( 427 )
100
2015 Vol. 1 (10): 100-100 [Abstract] ( 190 ) [HTML 1KB] [ PDF 1187KB] ( 367 )
China Vegetables
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
More>>
中国蔬菜
   Copyright © 2011
China Vegetables
Address: the haidian district of Beijing zhongguancun south street, number 12 zip
code:100081 Tel:010-82109550 E-mail:zgsc@mail.caas.net.cn