China Vegetables
  
中国蔬菜
·Online Submission
·Manuscript Tracking
·Peer Review
·Editor Work
·Office Work
·Editor-in-chief
·Current Issue
·Archive
·Browse by section
·Hot Paper
·Volumn Content
·Read Articles
·Download Articles
·
Adv Search
More>>
 
 
2005 Vol.1 Issue.
10/11,Published 18 October 2005

本期导读
0
2005 Vol. 1 (10/11): 0-0 [Abstract] ( 681 ) [HTML 0KB] [ PDF 1400KB] ( 555 )
本期视点
1
2005 Vol. 1 (10/11): 1-3 [Abstract] ( 744 ) [HTML 0KB] [ PDF 128KB] ( 662 )
4
2005 Vol. 1 (10/11): 4-7 [Abstract] ( 783 ) [HTML 0KB] [ PDF 0KB] ( 60 )
资料信息
7
2005 Vol. 1 (10/11): 7-7 [Abstract] ( 705 ) [HTML 0KB] [ PDF 41KB] ( 575 )
品种选育
8 A New Chinese Cabbage F_1 Hybrid — ‘Jingchun 99’
Yu Yangjun;Chen Guang;Xu Jiabing;et al.
2005 Vol. 1 (10/11): 8-9 [Abstract] ( 775 ) [HTML 0KB] [ PDF 126KB] ( 581 )
10 A New Chinese Cabbage F_1 Hybrid — ‘Jinqiu No.1’
Wen Fengying;Zhang Bin;Liu Xiaohui;et al.
2005 Vol. 1 (10/11): 10-11 [Abstract] ( 866 ) [HTML 0KB] [ PDF 127KB] ( 595 )
12 A New Chinese Cabbage F_1 Hybrid —‘Chunlu No.1’
Zhao Bing;Wen Fengying;Zhang Bin;et al.
2005 Vol. 1 (10/11): 12-13 [Abstract] ( 1014 ) [HTML 0KB] [ PDF 89KB] ( 619 )
14 A New Chinese Cabbage F_1 Hybrid — ‘Jinxia No.3’
Wen Fengying;Zhang Bin;Liu Xiaohui;et al.
2005 Vol. 1 (10/11): 14-15 [Abstract] ( 933 ) [HTML 0KB] [ PDF 126KB] ( 597 )
16 A New Chinese Cabbage F_1 Hybrid — ‘Qingyan No.4’
Si Chaoguang;Wang Yuan;Yang Liang;et al.
2005 Vol. 1 (10/11): 16-17 [Abstract] ( 865 ) [HTML 0KB] [ PDF 129KB] ( 679 )
18 A New Chinese Cabbage F_1 Hybrid —‘Youkang No.98
Song Pengfei;Ma Donghai;Gao Jianfang
2005 Vol. 1 (10/11): 18-18 [Abstract] ( 811 ) [HTML 0KB] [ PDF 126KB] ( 536 )
19 A New Chinese Cabbage F_1 Hybrid —‘Shijichun
Zhang Li;Wang Fudong;Zhao Jingwen;et al.
2005 Vol. 1 (10/11): 19-20 [Abstract] ( 910 ) [HTML 0KB] [ PDF 129KB] ( 583 )
21 A New Chinese Cabbage F_1 Hybrid —‘Guanchun’
Zhang Lugang;Hui Maixia;Zhang Mingke
2005 Vol. 1 (10/11): 21-22 [Abstract] ( 853 ) [HTML 0KB] [ PDF 163KB] ( 678 )
23 A New Pakchoi F_1 Hybrid — ‘Hanlu’
Zhang Bin;Song Lianjiu;Liu Xiaohui;et al.
2005 Vol. 1 (10/11): 23-24 [Abstract] ( 805 ) [HTML 0KB] [ PDF 129KB] ( 666 )
25 A New Flowering Chinese Cabbage Variety —‘Youlu 50 tiancaixin’
Zhang Hua;Huang Hongdi;Zheng Yansong;et al.
2005 Vol. 1 (10/11): 25-26 [Abstract] ( 880 ) [HTML 0KB] [ PDF 87KB] ( 707 )
27 A New Cauliflower F_1 Hybrid — ‘Yuxue’
Cheng Yuping;Li Weimin
2005 Vol. 1 (10/11): 27-27 [Abstract] ( 831 ) [HTML 0KB] [ PDF 87KB] ( 499 )
28 A New Cabbage F_1 Hybrid —‘Zhonggan 21’
Zhang Yangyong;Fang Zhiyuan;Liu Yumei;et al.
2005 Vol. 1 (10/11): 28-29 [Abstract] ( 1147 ) [HTML 0KB] [ PDF 129KB] ( 666 )
30 A New Cabbage F_1 Hybrid —‘Chunguan’
Ding Wanxia;Li Jianbin
2005 Vol. 1 (10/11): 30-31 [Abstract] ( 814 ) [HTML 0KB] [ PDF 204KB] ( 668 )
32 A New Cabbage F_1 Hybrid —‘Ganza No.6’
Tang Zujun;Kuang Chengbing;Xiong Weiquan;et al.
2005 Vol. 1 (10/11): 32-33 [Abstract] ( 766 ) [HTML 0KB] [ PDF 127KB] ( 487 )
33 A New Cabbage F_1 Hybrid —‘Wangan No.2’
Zhang Shensi;Lu Qilong;Lu Yingjie;et al.
2005 Vol. 1 (10/11): 33-34 [Abstract] ( 811 ) [HTML 0KB] [ PDF 129KB] ( 482 )
35 A New Tomato F_1 Hybrid — ‘Zhongza 101’
Du Yongchen;Gao Jianchang;Wang Xiaoxuan;et al.
2005 Vol. 1 (10/11): 35-36 [Abstract] ( 878 ) [HTML 0KB] [ PDF 128KB] ( 575 )
37 A New Tomato F_1 Hybrid —‘Sufen No.8’
Zhao Tongmin;Yu Wengui;Xu Helin
2005 Vol. 1 (10/11): 37-38 [Abstract] ( 872 ) [HTML 0KB] [ PDF 130KB] ( 695 )
39 A New Tomato Triple Hybrid —‘Jiahong No.1’
Shao Jingcheng;Hu Zhifeng;Yang Yonggang
2005 Vol. 1 (10/11): 39-40 [Abstract] ( 825 ) [HTML 0KB] [ PDF 128KB] ( 476 )
41 A New Hot Pepper F_1 Hybrid — ‘Jingla No.2’
Geng Sansheng;Chen Bin;Zhang Xiaofen;et al.
2005 Vol. 1 (10/11): 41-42 [Abstract] ( 900 ) [HTML 0KB] [ PDF 129KB] ( 585 )
43 A New Hot Pepper F_1 Hybrid — ‘Nongda 082’
Shen Huolin;Shi Zhengqiang
2005 Vol. 1 (10/11): 43-44 [Abstract] ( 850 ) [HTML 0KB] [ PDF 132KB] ( 632 )
45 A New Hot Pepper F_1 Hybrid — ‘Xinjiao No.10’
Ge Jufen;Yan Tong;Reyila Saimaiti
2005 Vol. 1 (10/11): 45-46 [Abstract] ( 817 ) [HTML 0KB] [ PDF 129KB] ( 572 )
47 A New Pepper F_1 Hybrid — ‘Huangfeng’
Shan Pengyi;Zhang Haibin;Zhang Zhang;et al.
2005 Vol. 1 (10/11): 47-48 [Abstract] ( 833 ) [HTML 0KB] [ PDF 499KB] ( 573 )
49 A Hot Pepper F_1 Hybrid —‘Longjiao No.3’
Wang Lanlan;Cheng Hong;Chen Lingzhi
2005 Vol. 1 (10/11): 49-50 [Abstract] ( 999 ) [HTML 0KB] [ PDF 127KB] ( 538 )
51 A New Hot Pepper F_1 Hybrid — ‘Zhenjiao No.6’
Ma Zhihu;Song Chun;Pu Jianghan;et al.
2005 Vol. 1 (10/11): 51-52 [Abstract] ( 967 ) [HTML 0KB] [ PDF 128KB] ( 551 )
53 A New Hot Pepper F_1 Hybrid — ‘Hujiao No.2’
Lu Lifeng;Su Limin;Pang Zhuo;et al.
2005 Vol. 1 (10/11): 53-54 [Abstract] ( 860 ) [HTML 0KB] [ PDF 129KB] ( 544 )
55 A New Hot Pepper F_1 Hybrid —‘Xinjianjiao No.1’
Yang Chaojin;Chen Bingjin;Liu Jianguo;et al.
2005 Vol. 1 (10/11): 55-56 [Abstract] ( 925 ) [HTML 0KB] [ PDF 127KB] ( 560 )
57 A New Eggplant F_1 Hybrid — ‘Zheqie 28’
Mao Weihai;Bao Chonglai;Hu Tianhua;et al.
2005 Vol. 1 (10/11): 57-58 [Abstract] ( 934 ) [HTML 0KB] [ PDF 128KB] ( 469 )
59 A New Eggplant F_1 Hybrid —‘Jingqie No.2’
Cui Yanling
2005 Vol. 1 (10/11): 59-60 [Abstract] ( 924 ) [HTML 0KB] [ PDF 128KB] ( 561 )
61 A New Egglpant F_1 Hybrid —‘Longzaqie No.5’
Lin Mi;Lu Shuwen;Qu Hongyun;et al.
2005 Vol. 1 (10/11): 61-62 [Abstract] ( 878 ) [HTML 0KB] [ PDF 102KB] ( 534 )
63 A New Eggplant F_1 Hybrid — ‘Xiangzazaohong’
Yang Jianguo;Yao Yuangan;Pi Xianghong
2005 Vol. 1 (10/11): 63-65 [Abstract] ( 856 ) [HTML 0KB] [ PDF 88KB] ( 570 )
65 A New Eggplant F_1 Hybrid — ‘Bingzayuanqie No.1’
Du Xiulan;Gong Tiankui;Liu Guizhi;et al.
2005 Vol. 1 (10/11): 65-67 [Abstract] ( 916 ) [HTML 0KB] [ PDF 131KB] ( 561 )
67 A New Cucumber F_1 Hybrid —‘Zhongnong No.16’
Gu Xingfang;Zhang Shengping;Fang Xiujuan;et al.
2005 Vol. 1 (10/11): 67-68 [Abstract] ( 802 ) [HTML 0KB] [ PDF 128KB] ( 704 )
69 A New Cucumber F_1 Hybrid —‘Luyitianshi’
Sun Xiaolei;Wang Zhifeng;Cao Qiwei
2005 Vol. 1 (10/11): 69-70 [Abstract] ( 874 ) [HTML 0KB] [ PDF 102KB] ( 610 )
71 A New Cucumber F_1 Hybrid —‘Jinyou No.12’
Li Shuju;Huo Zhenrong;Pang Jin’an;et al.
2005 Vol. 1 (10/11): 71-72 [Abstract] ( 891 ) [HTML 0KB] [ PDF 128KB] ( 562 )
73 A New Mini-Cucumber F_1 Hybrid —‘Luxiu No.1’
Hou Dong;Yue Hongzhong;Guo Lanxiang;et al.
2005 Vol. 1 (10/11): 73-74 [Abstract] ( 836 ) [HTML 0KB] [ PDF 130KB] ( 501 )
75 A New Cucumber F_1 Hybrid —‘Jiza No.8’
Zhao Fushun;Ji Shujuan;Liu Yongxiang;et al.
2005 Vol. 1 (10/11): 75-76 [Abstract] ( 800 ) [HTML 0KB] [ PDF 713KB] ( 572 )
77 A New White Cucumber F_1 Hybrid —‘Xiangyuan No.2’
Chen Huiming;Liu Xiaohong
2005 Vol. 1 (10/11): 77-78 [Abstract] ( 818 ) [HTML 0KB] [ PDF 127KB] ( 568 )
79 A New Summer Squash F_1 Hybrid — ‘Jinghu No.1’
Li Haizhen;Jia Changcai;Liu Ligong;et al.
2005 Vol. 1 (10/11): 79-80 [Abstract] ( 875 ) [HTML 0KB] [ PDF 162KB] ( 562 )
81 A New Summer Squash F_1 Hybrid — ‘Jinyuan No.2’
Yue Qing;Miao Ruyi;Ma Hailong;et al.
2005 Vol. 1 (10/11): 81-82 [Abstract] ( 832 ) [HTML 0KB] [ PDF 118KB] ( 449 )
83 A New Bitter Gourd F_1 Hybrid —‘Chunyu’
Hu Xinjun;Su Jianwen;Yuan Zuhua;et al.
2005 Vol. 1 (10/11): 83-84 [Abstract] ( 863 ) [HTML 0KB] [ PDF 88KB] ( 532 )
85 A New Bitter Gourd F_1 Hybrid —‘Cuiyu’
Chang Wei;Li Zhi;Li Yuejian
2005 Vol. 1 (10/11): 85-86 [Abstract] ( 836 ) [HTML 0KB] [ PDF 500KB] ( 554 )
87 A New Chieh-qua F_1 Hybrid —‘Guanhua No.4’
Lin Jinying;Xie Weiping;Tan Xue;et al.
2005 Vol. 1 (10/11): 87-88 [Abstract] ( 858 ) [HTML 0KB] [ PDF 127KB] ( 567 )
89 A New Watermelon F_1 Hybrid —‘Exigua No.10’
Qiu Zhengming;Dai Zhaoyi;Guo Fengling;et al.
2005 Vol. 1 (10/11): 89-90 [Abstract] ( 823 ) [HTML 0KB] [ PDF 89KB] ( 525 )
91 A New Yellow-flesh Mini-watermelon F_1 Hybrid —‘Wuzihuangyu’
Zhang Qi’an;Fang Ling;Dong Yanxiang;et al.
2005 Vol. 1 (10/11): 91-92 [Abstract] ( 989 ) [HTML 0KB] [ PDF 162KB] ( 514 )
93 A New Melon F_1 Hybrid —‘ Xuewa’
Wen Ling;Ni Shujun;Wang Gang;et al.
2005 Vol. 1 (10/11): 93-94 [Abstract] ( 944 ) [HTML 0KB] [ PDF 130KB] ( 684 )
95 A New Muskmelon F_1 Hybrid —‘Yongtian No.2’
Wang Yuhong;Huang Yunping;Li Linzhang;et al.
2005 Vol. 1 (10/11): 95-96 [Abstract] ( 878 ) [HTML 0KB] [ PDF 130KB] ( 598 )
97 A New Kidney Bean Variety — ‘Liannong 97-5’
Guo Jianhua;Liu Xuedong;Li Mei;et al.
2005 Vol. 1 (10/11): 97-98 [Abstract] ( 768 ) [HTML 0KB] [ PDF 129KB] ( 530 )
99 A New Asparagus Bean Variety —‘Chengjiang No.5’
Chen Ling;Xian Bengang
2005 Vol. 1 (10/11): 99-100 [Abstract] ( 747 ) [HTML 0KB] [ PDF 129KB] ( 507 )
101 A New Asparagus Bean Variety — ‘Lujiang No.1’
Xue Xuchu;Yao Yongru;Wang Yuhong
2005 Vol. 1 (10/11): 101-102 [Abstract] ( 790 ) [HTML 0KB] [ PDF 127KB] ( 556 )
103 A New Radish F_1 Hybrid — ‘Fengyu No.1’
Wu Lingxuan;Guo Suying;Hou Zhigang;et al.
2005 Vol. 1 (10/11): 103-104 [Abstract] ( 807 ) [HTML 0KB] [ PDF 127KB] ( 726 )
105 A New Carrot F_1 Hybrid — ‘Tianhong No.2’
Guan Changzhi;Yin Lirong;Chen Lei;et al.
2005 Vol. 1 (10/11): 105-106 [Abstract] ( 770 ) [HTML 0KB] [ PDF 88KB] ( 556 )
107 A New Seed Lotus Variety — ‘Jianxuan No.17’
Luo Yinhua
2005 Vol. 1 (10/11): 107-108 [Abstract] ( 824 ) [HTML 0KB] [ PDF 87KB] ( 481 )
109 A New Onion F_1 Hybrid —‘Jinhongye No.1’
Zeng Aisong;Han Xiulan;Du Zhiyun;et al.
2005 Vol. 1 (10/11): 109-110 [Abstract] ( 782 ) [HTML 0KB] [ PDF 129KB] ( 535 )
111 Two New Garlic Varieties — ‘Chengsuanzao No.2’ and ‘Chengsuanzao No.3
Shuai Zhengbin;Guo Jianghong;Yang Bin
2005 Vol. 1 (10/11): 111-112 [Abstract] ( 844 ) [HTML 0KB] [ PDF 131KB] ( 648 )
113 A New Chinese Chive Variety — ‘Pingfeng No.6’
Yin Shouheng;Liu Hongmin;Chen Xufeng;et al.
2005 Vol. 1 (10/11): 113-114 [Abstract] ( 962 ) [HTML 0KB] [ PDF 176KB] ( 627 )
115 A New Sweet Corn F_1 Hybrid — ‘Jiamei No.2’
Xie Dasen;He Xiaoming;Chen Qinghua;et al.
2005 Vol. 1 (10/11): 115-116 [Abstract] ( 813 ) [HTML 0KB] [ PDF 201KB] ( 562 )
117 A New Super Sweet Corn Triple Hybrid — ‘Zhengtian 38’
Lu Wenjia;Zheng Jinrong;Li Yujun;et al.
2005 Vol. 1 (10/11): 117-118 [Abstract] ( 868 ) [HTML 0KB] [ PDF 130KB] ( 568 )
119 A New Sweet Corn F_1 Hybrid — ‘Jindan No.49’
Miao Ruyi;Yue Qing;Yan Jiyao;et al.
2005 Vol. 1 (10/11): 119-120 [Abstract] ( 863 ) [HTML 0KB] [ PDF 127KB] ( 590 )
124
2005 Vol. 1 (10/11): 124-125 [Abstract] ( 628 ) [HTML 0KB] [ PDF 95KB] ( 391 )
125
2005 Vol. 1 (10/11): 125-126 [Abstract] ( 609 ) [HTML 0KB] [ PDF 358KB] ( 607 )
127
2005 Vol. 1 (10/11): 127-128 [Abstract] ( 597 ) [HTML 0KB] [ PDF 74KB] ( 478 )
129
2005 Vol. 1 (10/11): 129-130 [Abstract] ( 608 ) [HTML 0KB] [ PDF 96KB] ( 514 )
新优品种
13
2005 Vol. 1 (10/11): 13-14 [Abstract] ( 707 ) [HTML 0KB] [ PDF 96KB] ( 397 )
121
2005 Vol. 1 (10/11): 121-122 [Abstract] ( 705 ) [HTML 0KB] [ PDF 74KB] ( 530 )
122
2005 Vol. 1 (10/11): 122-122 [Abstract] ( 741 ) [HTML 0KB] [ PDF 64KB] ( 423 )
122
2005 Vol. 1 (10/11): 122-122 [Abstract] ( 546 ) [HTML 0KB] [ PDF 163KB] ( 399 )
123
2005 Vol. 1 (10/11): 123-123 [Abstract] ( 694 ) [HTML 0KB] [ PDF 85KB] ( 417 )
126
2005 Vol. 1 (10/11): 126-127 [Abstract] ( 650 ) [HTML 0KB] [ PDF 130KB] ( 623 )
128
2005 Vol. 1 (10/11): 128-129 [Abstract] ( 598 ) [HTML 0KB] [ PDF 75KB] ( 486 )
130
2005 Vol. 1 (10/11): 130-130 [Abstract] ( 613 ) [HTML 0KB] [ PDF 42KB] ( 474 )
China Vegetables
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
More>>
中国蔬菜
   Copyright © 2011
China Vegetables
Address: the haidian district of Beijing zhongguancun south street, number 12 zip
code:100081 Tel:010-82109550 E-mail:zgsc@mail.caas.net.cn