China Vegetables
  
中国蔬菜
·Online Submission
·Manuscript Tracking
·Peer Review
·Editor Work
·Office Work
·Editor-in-chief
·Current Issue
·Archive
·Browse by section
·Hot Paper
·Volumn Content
·Read Articles
·Download Articles
·
Adv Search
More>>
 
 
2009 Vol.1 Issue.
22,Published 15 November 2009

专论与综述
1 Research Progress in Pepper Genetic Characteristics of Earliness
FANG Rong;CHEN Xue-jun*;ZHOU Kun-hua;MIAO Nan-sheng
2009 Vol. 1 (22): 1-5 [Abstract] ( 1124 ) [HTML 0KB] [ PDF 223KB] ( 913 )
6 Progress in Studying Genes Related to Strawberry(Fragaria ananassa Duch.)Fruit Ripening and Softening
QIAN-Chun;ZHANG Xing-guo;LIANG Guo-lu*
2009 Vol. 1 (22): 6-12 [Abstract] ( 1192 ) [HTML 0KB] [ PDF 308KB] ( 1538 )
试验研究
13 Studies on Squash(Cucurbita pepo L.)Haploid Plants Induced by Irradiated Pollen
XU Li-cai;LI Hai-zheng*;SHEN Huo-lin;GE Zhi-dong;
2009 Vol. 1 (22): 13-19 [Abstract] ( 1186 ) [HTML 0KB] [ PDF 547KB] ( 829 )
20 Analysis and Assessment on Nutritional Quality of Spinach(Spinacia oleracea L.)Varieties from Different Sources
QI Min;CHEN Hai-li;TANG Xiao-wei;GUO Shi-rong;CUI Yan-ling*
2009 Vol. 1 (22): 20-27 [Abstract] ( 1245 ) [HTML 0KB] [ PDF 484KB] ( 976 )
28 Effects of Light Intensity and Nitrogen Supply Interaction on Growth and Development of Tomato
YUAN Ye;WU Feng-zhi*;ZHOU Xin-gang;ZHANG Li-zhuo
2009 Vol. 1 (22): 28-32 [Abstract] ( 1000 ) [HTML 0KB] [ PDF 132KB] ( 917 )
33 Effects of NaCl Stress on the Physiological and Biochemical Indexes in Cucumber Seedling Grafted from Different Rootstocks
ZHANG Zi-kun;LIU Shi-qi*;ZHANG Qiang;WANG Zhong-quan;MENG Fan-lu;YANG-Xiao-li
2009 Vol. 1 (22): 33-38 [Abstract] ( 1196 ) [HTML 0KB] [ PDF 381KB] ( 865 )
39 Evaluation of Different Tomato Genotypes Salt Tolerance at Seed Germination and Seedling Growth Stages
YANG Feng-jun;LI Tian-lai*;ZANG Zhong-jing;HE Xiao-lei
2009 Vol. 1 (22): 39-44 [Abstract] ( 1278 ) [HTML 0KB] [ PDF 317KB] ( 870 )
45 Effects of Genotypes and 6-BA on Regeneration Frequency of Cotyledon Nodes in Cucumber(Cucumis sativus L.)
ZHANG Ruo-wei;GU Xing-fang*;WANG Ye;ZHANG Sheng-ping;ZHANG Bao-xi
2009 Vol. 1 (22): 45-48 [Abstract] ( 1209 ) [HTML 0KB] [ PDF 207KB] ( 905 )
49 Studies on Tomato Hybrid Seed Producing Technology in Plastic Shed
YAN Jian-min;LIANG Yan*;WANG Jian-ren;SUN Ya-dong;WANG Xiao-jing
2009 Vol. 1 (22): 49-52 [Abstract] ( 1244 ) [HTML 0KB] [ PDF 164KB] ( 989 )
53 Changes of Three Enzymes Activities in Resistance to Pepper Leveillula taurica
WANG Xuan;WANG Li-hao;SHI Yan-xia;MAO Sheng-li;LI Bao-ju;ZHANG Bao-xi*
2009 Vol. 1 (22): 53-57 [Abstract] ( 1130 ) [HTML 0KB] [ PDF 248KB] ( 924 )
58 Observation of Symptoms in Winter Gourd〔Benincasa hispida(Thunb.)Cogn.〕Inoculated with Viruses
YOU Yi;YAN Hui-qiong;LI Hua-pin;XIE Da-sen*
2009 Vol. 1 (22): 58-62 [Abstract] ( 1343 ) [HTML 0KB] [ PDF 423KB] ( 1037 )
63 Control Effect of 30 % Chlorantraniliprole·thiamethoxam SC Drenched in Seedbed on Insect Pests of Cabbage(Brassica oleracea L.var.capitata L.)Plants
TANG Tao;LIU Du-cai;MA Guo-lan;LIU Xue-yuan*;WEI Chang-gui
2009 Vol. 1 (22): 63-66 [Abstract] ( 3228 ) [HTML 0KB] [ PDF 197KB] ( 1510 )
67 Preliminary Evaluation on Resistance to Insects and Cold Tolerance of A New Double-season Zizania latifolia Variety‘Longjiao No.2’
HE Yue-ping;ZHANG Jue-feng;CHEN Lie-zhong;YU Xiao-ping;CHEN Jian-ming*
2009 Vol. 1 (22): 67-69 [Abstract] ( 1551 ) [HTML 0KB] [ PDF 158KB] ( 855 )
70 The Main Correlation Traits for Yield Components Based on Gray Relational Analysis in Pumpkin (Cucurbita moschata Duch.)
CHU Pan-pan;XIANG Chang-ping*;DENG Zheng-meng
2009 Vol. 1 (22): 70-73 [Abstract] ( 1286 ) [HTML 0KB] [ PDF 114KB] ( 778 )
品种选育
74 A New Mini-cucumber F1 Hybrid —‘Dongnong 804’
ZHOU Xiu-yan;QIN Zhi-wei*;ZHANG Yan-ju;LIU Hong-yu;WANG Gui-ling;WU Tao
2009 Vol. 1 (22): 74-75 [Abstract] ( 1117 ) [HTML 0KB] [ PDF 126KB] ( 854 )
76 A New Hot Pepper F1 Hybrid —‘Chuanjiaoqixing’
YANG Chao-jin;TANG Cheng-shu;CHEN Bing-jin
2009 Vol. 1 (22): 76-77 [Abstract] ( 1023 ) [HTML 0KB] [ PDF 123KB] ( 1061 )
78 A New Pumpkin F1 Hybrid —‘Xingshumibao’
SU Jian-wen;HU Xin-jun;YUAN Zu-hua;LI Yong-qi
2009 Vol. 1 (22): 78-79 [Abstract] ( 1185 ) [HTML 0KB] [ PDF 123KB] ( 827 )
80 A New Long-day Onion F1 Hybrid —‘Jinqiu’
CUI Cheng-ri;JIA Tie-jin;MA You-hui*;XU Qi-jiang
2009 Vol. 1 (22): 80-81 [Abstract] ( 1125 ) [HTML 0KB] [ PDF 86KB] ( 829 )
China Vegetables
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
More>>
中国蔬菜
   Copyright © 2011
China Vegetables
Address: the haidian district of Beijing zhongguancun south street, number 12 zip
code:100081 Tel:010-82109550 E-mail:zgsc@mail.caas.net.cn